همه‌ی خبرهای امروز
 • ایرج رهبر ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۵۶

  یادداشت/

  ارائه زمین دولتی موجب تنظیم بازار مسکن می‌شود

   ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان مسکن

   هر زمــان که دولت با همــکاری بخش خصوصی از برنامه تولید مسکن رونمایی کرده، تأثیرات آنی و روانی آن در کاهش قیمت زمین و مسکن مشهود بوده است.

 • احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۲۲

  یادداشت/

  ما و سلاطین یارانه‌های پنهان

  احسان سلطانی/پژوهشگر اقتصادی

   دولــت دوازدهم و مجلس دهم در یکی دو ســال پایانــی عمر خود، حذف یارانه‌های پنهان، هدایت درســت یارانه نقدی به سمت طبقات «فرودست» جامعه، حذف مرفهــان از دریافت یارانه نقدی و اصــاح قیمت حامل‌های انرژی را بــا جدیت پیگیری می‌کنند.

 • سید کمیل طبیبی ۱۳۹۸-۰۷-۱۶ ۰۹:۱۵

  یادداشت/

  بازارنشناسی رایزنان اقتصادی!

  سید کمیل طیبی اقتصاددان

  متخصص بازرگانی و تجــاری بودن الزام اصلــی رایزن اقتصــادی اســت؛ رایزنی حرفه‌ای نامیده میشــود کــه علاوه بر تخصص و مهارت کامل در حوزه بازرگانی و تجاری، آگاهی نسبی به بازارهای جهانی و تقاضای متفاوت کشورهای هدف داشته باشــد.

 • امیرحسین کاکایی ۱۳۹۸-۰۷-۱۳ ۱۸:۲۴

  یادداشت

  توقف تولید پراید در وضعیت فعلی، ممکن نیست

  امیر حسین کاکایی

 • دکتر بالسینی ۱۳۹۸-۰۷-۰۹ ۱۶:۲۰

  یادداشت

  چرا دولت به دنبال سیاست حبس آماری رفته است؟

  دکتر اصغر بالسینی اقتصاد دان و استاد دانشگاه

  بعد از پشت سر گذاشتن شرایط بسیار سخت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ که پیش بینی آن براساس مدل های اقتصادی آسان بود؛ رفته رفته مشکلات اقتصادی کشور رو به کاهش است

 • حمید حاج اسماعیلی ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۰۹:۰۵

  یادداشت/

  چرا تشخیص خط فقر چالش برانگیز است؟

  حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار و فعال کارگری

  سه برابر شدن شــکاف بین شاخص فقر و حقوق کارگران و عدم توجه دولت و مسئولان به این موضوع، ناشی از آن است که دولت‌مردان تعیین موضوع مهمی چون شــاخص فقر را به صورت رســمی مورد بی مهری قرار داده و به مشکلات معیشــتی گروه‌ها و دهک‌های ضعیف به خصوص کارگران بی‌اعتنایی می‌کنند.

 • دکتر جعفر قادری ۱۳۹۸-۰۶-۲۶ ۰۸:۰۱

  یادداشت/

  راهکار اصلی برای حذف دهک های پردرآمد چیست؟

  جعفر قادری، اقتصاددان و استاد دانشگاه

  طرح‌های شکســت خورده دولت در حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه که ناکارآمدی آن پیش از اجرا عیان اســت، یکی از دلایل نشاندهنده نداشتن اراده و عزم جدی دولت در تحقق مسئله‌ای با این اهمیت است.

 • اصغر بالسینی ۱۳۹۸-۰۶-۲۴ ۰۷:۴۶

  یادداشت

  روند افول آمریکا پس از جنگ جهانی دوم

  دکتر اصغر بالسینی، اقتصاددان

  همــان طور که رهبر معظــم انقلاب فرمودند آمریــکا رو به افول اســت و این وضعیتی که آمریکایی ها دچارش شدند، عامل بلندمدت دارد.

 • ایرج توتونچیان ۱۳۹۸-۰۶-۱۱ ۱۳:۳۰

  یادداشت

  سیستم بانکی هر کشور شکل دهنده اقتصاد همان کشور است

  دکتر ایرج توتونچیان

  نظام سرمایه‌داری اگر در مهار تورم در برخی از دوره ها توفیقاتی داشته است ولی ثابت شده است که در ایجاد اشتغال نا توان بوده است به همین علت بود که کینزپس از بحران بزرگ ۱۹۳۹-۴۳ کتاب خود را که به اختصار نظریه اشتغال عمومی معروف شده است، نوشت و به درستی اشکالات نظام سرمایه‌داری را در چندین عنوان به زیباترین وجه تحلیل کرد و به درستی انیشتین علم اقتصاد لقب گرفت.

 • میثم مهرپور - کراپ‌شده - کراپ‌شده - کراپ‌شده ۱۳۹۸-۰۶-۱۰ ۰۹:۲۳

  یادداشت/

  ۶  سال بی‌توجهی به « قانون بانکداری بدون ربا»

  میثم مهرپور/ کارشناس بانکی

  بیش از ۳۵ ســال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران میگذرد قانونــی که قرار بــود پایانی بر نظام بهره در بانکداری ایــران و آغازی بر اجرای بانکداری اسلامی باشد و البته پس از پنج سال مورد ارزیابی و بازبینی مجدد قرار گیرد.

 • اصغر بالسینی ۱۳۹۸-۰۶-۰۹ ۰۷:۵۵

  یادداشت/

  آینده استفاده ابزاری از دلار علیه ایران

  دکتر اصغر بالسینی اقتصاددان

   اقتصاد آمریکا به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد جهان در حوزه تولید ناخالص با مشــکلات زیادی روبه رو است و این چالش ها نتیجه چند دهه سیاست گذاری هایی است که آمریکایی ها انجــام داده اند.

 • هبت الله فاضلی ۱۳۹۸-۰۶-۰۶ ۰۸:۱۰

  یادداشت

  اتحادیه ها را به رسمیت بشناسید، صنعت قوت می گیرد

  هبت الله فاضلی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

 • طباطبایی مزدآبادی ۱۳۹۸-۰۵-۱۱ ۱۶:۰۱

  جایگاه تولید و موانع و راهکارهای رونق بخشی به آن

  شروع کسب و کار در ایران، ۷۲روز طول می‌کشد و در کره جنوبی تنها ۴ روز

  دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی ؛ عضو هیات علمی دانشگاه و دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

  رشد اقتصادی واقعی تنها از مسیر افزایش کمیت و کیفیت تولید محقق می شود.

 •  لطفعلی بخشی ۱۳۹۸-۰۵-۰۹ ۰۸:۰۸

  یادداشت

  پرداخت ۲ درصد جریمه گواراتر از ۲۵ درصد مالیات است

   لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس مالیات

   مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ابتدای مهر صاحبان مشاغل پزشکی به کارتخوان‌ها مجهز خواهند شد و کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده نکنند ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمتشان جریمه خواهند شد.

 • وحید شقاقی شهری اقتصاددان ۱۳۹۸-۰۵-۰۶ ۱۰:۰۶

  یادداشت

  بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نیازمند شدت برخورد قوه قضائیه است

  دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان

   دریافت انرژی با نرخ دولتی و فروش ارز آزاد خیانت صادرکننده به کشور است. نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته در حالی که دولت همچنان منتظر بازگشت مبلغ باقیمانده از ارز حاصل از صادرات است.

 • عباس شعری مقدم ۱۳۹۸-۰۵-۰۳ ۰۸:۴۹

  یادداشت

  مزیت سرمایه گذاری ملی در پتروشیمی چیست؟

  عباس شعری مقدم ، مدیر عامل اجرایی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران

   طرح سرمایه‌گذاری مردم در پالایشگاه‌های پتروشیمی کشور موضوع مهمی است که اگر بدرستی و به صورت صحیح طراحی و برنامه‌ریزی شود، ابعاد تأثیرگذار آن بر اقتصاد کشــور بسیار شکوفا و قابل تأمل خواهد بود.

 • حسن حیدری ۱۳۹۸-۰۴-۲۹ ۱۳:۴۲

  یادداشت

  بازار متشکل ارزی و آزاد سازی نرخ ارز سامانه نیما، عوامل مهم کاهش نرخ ارز

  دکتر حسن حیدری اقتصاددان

  سیاست‌های بانک مرکزی در یک سال گذشته در الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز و مشوق‌های درنظر گرفته شده در کنار کاهش تراکنش‌های مالی و پولی دستگاه‌های کارتخوان در خارج  از کشور از جمله موضوعاتی است که در کاهش نرخ ارز تأثیرگذار بوده‌است.

 • مهدی پازوکی ۱۳۹۸-۰۴-۰۴ ۰۸:۴۵

  یادداشت

  موضوع اصلی، سالم سازی اقتصاد است

  مهدی پازوکی اقتصاددان

   حذف یا اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی به کالاهای اساســی موضوعی است که بارها مورد چالش بســیاری از اقتصاددانان کشور قرار گرفته است؛ ارزی که سال گذشته نه تنها به کاهش بهای اقلام مورد نیاز و ضروری مــردم کمک نکرد بلکه بــا همان قیمتها یا قیمت‌هایی به نسبت بالاتر از نرخ دولتی اعلام شــده به دست مردم رسید.

 • 1 ۱۳۹۸-۰۴-۰۱ ۱۰:۵۷

  یادداشت

  ایران باید در تولید محصولات پتروشیمی تا سال ۱۴۰۴ در رتبه یک قرار می گرفت

  حسن کاظمی، کارشناس صنایع نفت و گاز

  هر کالایی که به فروش می‌رسد بسترهای تجاری آن باید از دو طرف فروشنده و خریدار فراهم شود. درواقع معامله در ازای پرداخت کالایی و دریافت ما به‌ازایی است که در صورت عدم ارائه کالا، پولی نیز دریافت نمی‌شود و در صورت ارائه کالا و عدم بازگشت مبلغ آن به هر دلیل تجارت بی‌معنا خواهد بود.

 • ایرج رهبر.jpg ۱۳۹۸-۰۳-۲۸ ۰۹:۵۹

  یادداشت/

  کم کاری دولت در راه‌اندازی بانک اطلاعاتی مسکن

  ایرج رهبر- رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن

   انتشــار آمار بخش‌های مختلف اقتصادی و بخش هــای مهم و تأثیرگذار بر حوزه اقتصــاد و زندگی مردم از جمله بخش مســکن، یکی از موضوعاتی اســت که از وظایف بانک مرکزی یا ســازمان‌های آماری مربوط به شمار می‌رود.

 • حاج اسماعیلی ۱۳۹۸-۰۳-۲۷ ۱۴:۴۴

  یادداشت

  محدودیت‌های مالی و عدم جذب سرمایه‌گذاری، دلیل عدم تحقق برنامه ششم توسعه

  حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری

  برنامه پنج ساله ششم توسعه در دوره‌ای تدوین شد که آمریکا به عنوان یکی از اعضای تأثیرگذار در توافق برجام هنوز از آن خارج نشده بود، براین اساس قرار بود برنامه ششم توسعه در یک روند طبیعی و معمول اقتصادی و سیاسی دنبال شود اما تحقق برنامه‌ها از چند جهت بعد از خروج آمریکا از برجام با چالش‌هایی مواجه شد.

 • میثم مهرپور - کراپ‌شده - کراپ‌شده - کراپ‌شده ۱۳۹۸-۰۳-۲۱ ۰۱:۰۴

  یادداشت

  چرا تخصیص های پرابهام بودجه اصلاح نمی شود؟

  میثم مهرپور

  کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه در سال‌های اخیر ضرورت اعمال سیاست‌های حمایتی مؤثر برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه را بیش از گذشته ملموس کرده است.

 • محمد لاهوتی ۱۳۹۸-۰۳-۲۰ ۱۳:۱۵

  یادداشت

  ماهی ۵/۵ بخشنامه دولت محیط کسب و کار را ناامن می‌کند

  محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات و عضو کمیته ارزی اتاق ایران

  در ماه‌های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی به عدم بازگشت ارز به کشور، متهم شدند اما خوشبختانه پس از آن که بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصدی ارز ( معادل ۷/۱۸ میلیارد دلار) تا پایان اردیبهشت به کشور خبر داد ، مشخص شد این خبرسازیها ناروا بوده است.

 • بیژن عبدی ۱۳۹۸-۰۳-۱۲ ۰۱:۰۶

  یادداشت

  دولت، بی‌اختیار است یا بی برنامه؟

  بیژن عبدی – اقتصاددان

  به نظر می‌رســد موضوع اختیارات رئیس جمهور و برنامه داشتن دولت در عبور از بحران‌های اقتصادی باید به صورت تفکیکی از هم بحث و بررســی شود، چرا که رئیس جمهور و دولت اختیارات قابل توجهی دارند که با توجه به آن می‌توانند یا می‌توانستند عامل محرک و شادابی اقتصاد کشور باشند.

 • حسین صمصامی ۱۳۹۸-۰۳-۱۲ ۰۱:۰۱

  دست وزارت نفت باز است

   حسین صمصامی- اقتصاددان

  وزیــر نفت از قدرت و اختیارات فراوانی برخوردار اســت. این اختیارات در زمان تحریم‌ها میتواند منجر به گشایش‌هایی شود، البته به شرط آنکه در دستورکار قرار داده شود. دور زدن تحریمها و اتخاذ راهکارهایی برای حل مشکلات تحریمی همه و همه از جمله موضوعاتی است که دولت دست وزیر را در آن باز گذاشته است؛ این موضوع بخصوص در وزارت‌خانه نفت که از اهمیت بالایی در صادرات و دریافت درآمدهای ارزی برخوردار است، لحاظ می شود.

 • سيد بهاالدين حسينى هاشمى ۱۳۹۸-۰۳-۰۸ ۰۳:۱۱

  یادداشت

  دولت و سیستم بانکی، عامل افزایش خلق پول بی پشتوانه

  سید بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی

  افزایش نقدینگی متأثر از عوامل مختلفی چون افزایش پایه پولی، برداشــت های غیر اصولی یا تأمین بدهی بانک ها از بانک مرکزی، استقراض یا انتشــار اسکناس بدون پشــتوانه از طریق دولت است و ترکیب عوامل بسیاری در حوزه اقتصادی، پولی و بانکی منجر به افزایش تورم می شود.

 • خلیل خانه ۱۳۹۸-۰۳-۰۷ ۱۷:۲۸

  عارف، مطهری؛ هردو مقصر بودند

  آرش خلیل‌خانه