همه‌ی خبرهای امروز
  • 0 ۱۳۹۷/۰۹/۲۹

    اولین ژنرال مقاومت

    "قسام" ۸۳ سال پیش  به شهادت  رسید 

    مجید تربت زاده

    شیخ از روزی که استعمار و بازوهای نفاق انگیز و اشغالگرش را شناخت، یقین پیدا کرد که جز مبارزه و ایستادگی، هیچ چیز جلودار استعمارگران نیست. می‌دانست اشغال آب و خاک مسلمانان، قدم اول اشغالگری‌های بعدی است و این سیل اگر مانعش نشوند، در آینده می‌تواند دین و ایمان مردم را هم به غارت ببرد.