چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۳ - ۲۳:۲۲

مش غضنفر و لوازم التحریر

 لوازم التحریر

یادش بِخیر زِمان ما وَختی مَردِسه ها واز مِرَفت، نَنَما مِرفتِگ از خرازیِ سَرِ میلان چاردِنه دفتر کاهی ...

 که هَمِّشه یَم عَسکِ رو جِلتِش یَکجور بود مِگیریفتُ میاوُرد خِنه با روزنِمه جِلتِش مِکِردُ مِداد دستِما تا بُبُرِم مَردِسه مَشقامایِ توش بینویسِم. حالا پَریروز با بِچَّم رَفتُم لوازم تحریریِ چِفتِ مَردِسَشا که بِرَش دفتر بِخِرُم مِبینُم هَم فِقط صد جور دفتر دِره. ایقذَرَم عَسک رو جِلتاشا بَرق بَرقیُ مَقبولُ مَکُش مَرگِما بود که مو به هَمی گُندِگیم یَکرُب واستاده بودُم نِگاشا مِکِردُم؛ بعد به بِچَّم گفتُم بِچِّگه! کودومِشایِ مِخِی؟ گفتِگ یَکدِنه اَزو «بِن تِن» یَکدِنه «باربی» یَکدِنه «اسپایدِرمَن»، یکدنه.... وَختی دیدُم ایناها هَمَّشا خاریجیَن به مُغازه داره گفتُم یَره! اینا که هَمَّش تهاجم فرهنگیِ، اَزی طرحایِ بومی که روشا عَسکایِ ایرانی دِره نِدِری؟ گفتِگ نه بِرار! اَزونا نِمیارُم. بِچّه ها ایناهارِ بیشتر دوست مِدارَن مِخِرَن.

حالا مو یِ مَش غضنفر موندُم ای مسؤولاما که ایقذَر مِگَن ما لوازم تحریر با نَمادایِ بومی دُرُست کِردِمُ به نَنه باباهایُ بِچِّگه ها مِگَن اَزی لوازمایی که طرح بومی دِرَن بِخِرِن، پس ای دفترایُ لوازم تحریرا که روشا عَسکایِ خاریجیُ نامقبول دِره تو مُغازه ها از کُجه میه؟ اگِر تو خودِ کیشورِما تولید مِره که چرا مُگذارَن تولید بِره، اَگِرَم از خارج میه خُب بِرِیچی مُگذارَن وارد بِره یُ تو مُغازه ها پخش بِره؟

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.