شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۰

معاون رییس جمهوری :

ایستادگی در برابر شش قدرت برتر جهان به برکت خون شهدا است

شهیدی

معاون رئیس جمهور گفت : اگر امروز دیپلمات های در مقابل شش قدرت جهان با صلابت ایستادند به برکت خون شهداست.