جمعه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶

ادامه سهل انگاری های وزارت کشور در برگزاری انتخابات در برخی از حوزه های رای گیری ؛

اخلال در برگزاری انتخابات به خاطر اتمام تعرفه های رای گیری

صندوق رای

این مشکل را به دوستان اعلام کرده بودند اما متاسفانه این برگه ها در وقت مناسب به ما نرساندند تا زمانی که ساعت یک ربع به ۱۲ ظهر تعرفه های انتخابات ریاست جمهوری در حوزه انتخابیه ما تمام و رای گیری متوقف شد.

مهدی آقامحمدی نماینده ستاد حجت الاسلام رئیسی در حوزه انتخابیه ما، دهستان طوس بلوار شاهنامه، شاهنامه ۳۵ روستای شعبانی درباره اتمام تعرفه های رای در این حوزه انتخابیه به خبرنگار قدس آنلاین گفت: نماینده محترم فرماندار مشهد آقای براتی هستند که  آقای برادران لطف کرده و این مشکل را به دوستان اعلام کرده بودند اما متاسفانه این برگه ها در وقت مناسب به ما نرساندند تا زمانی که ساعت یک ربع به ۱۲ ظهر تعرفه های انتخابات ریاست جمهوری در حوزه انتخابیه ما تمام و رای گیری متوقف شد. وی در ادامه افزود: وقتی رای گیری متوقف شد تا ساعت یک ربع به ۲ ظهر یعنی تقریبا دو ساعت رای گیری متوقف بود و بعد از آن تازه برگه های تعرفه جدید را به ما رساندند طوریکه تمام دست اندرکاران برگزاری انتخابات همه به دلیلی تمام شدن تعرفه ها دست از کار کشیده بودند.