شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام:

حقوق کارگران شرکت های پیمانکاری ایلام بر اساس صورت وضعیت پرداخت می شود

کارگران

​ایلام- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت: پرداخت حقوق کارگران شرکت های پیمانکاری پروژه های ایلام بر اساس پرداخت صورت وضعیت است.

علیرضا زرگوش روز شنبه در گفتگو با قدس آنلاین، با بیان اینکه شرکت های پیمانکاری ایلام بصورت هفته ای بازرسی می شوند، اظهارداشت: کمیته ای متشکل از کارشناسان اطلاعات، نیروی انتظامی، راه و شهرسازی، کار، تأمین اجتماعی و ... بر فعالیت شرکت های پیمانکاری نظارت می کنند.

وی با اشاره به اینکه قانون به پیمانکاران پروژه ها اجازه می دهد که حقوق کارگران پس از تأئید صورت وضعیت، پرداخت شود، افزود: بر همین اساس کلیه پیمانکاران پروژه های مختلف اجرایی استان برای پرداخت حقوق کارگران و نیروهای خود بیشتر از ۳ ماه نبایستی تأخیر داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام با اشاره به نحوه پرداخت حقوق شرکت ها و تعاونی های تولیدی موجود در استان، خاطرنشان ساخت: این شرکت ها موظفند تا حداکثر دهم ماه بعد نسبت به پرداخت کلیه حقوق نیروهای خود اقدام کنند.

علیرضا زرگوش با اشاره به بررسی اختلافات کارفرمایان و نیروهای کار در شورای حل اختلاف اداره کار، تصریح کرد: شورای حل اختلاف کار، متشکل از یک کمیته ۹ نفره با حضور یکی از قضات دادگستری به اختلافات فی مابین کارگران و کارفرمایان در اسرع وقت رسیدگی می کند.