یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ - ۱۲:۱۶

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روشندلان و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ برای این قشر ضروری است

روشندل

یزد - رئیس اداره بهزیستی اردکان گفت : پانزدهم اﮐﺘﺒﺮروز ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن و ﻋﺼﺎی سپید اﺳﺖ و هدف از نامگذاری اﯾﻦ روز ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت روشندلان و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻋﺼﺎی سپید اﺳﺖ.

به گزارش قدس آنلاین ، دکتر ولی  عضدزاده اظهار داشت: نابینایان و کم بینایان  به عنوان بخشی از شهروندان جامعه دارای نیازها و مطالباتی هستند که رسیدگی به آنها از وظایف مسلم دستگاهها به شمار می رود که از جمله این نیازها  اشتغال، ادامه تحصیل، تردد در شهر و امورات رفاهی و معیشتی است.

وی افزود : اشتغال و نبودن کار مناسب از مهمترین و اصلی ترین دغدغه نابینائیان است که در بیشتر مواقع این دغدغه و مشکلات مورد بی توجهی قرار می گیرد به طوری که تنها ۲۵درصد از روشندلان شهرستان شاغل هستند.

 این مسئول تصریح کرد : انتظار این قشر از جامعه از ادارات دولتی رعایت قانون سه درصد استخدام معلولان نابینا در ادارات شهرستان است زیرا فعالیت در مشاغل مناسب زمینه ساز تامین نیازهای خانوارها در حوزه های مختلف است و  عدم بهره مندی روشندلان از فرصت های شغلی مناسب مشکلات معیشتی و اقتصادی زیادی را برای آنان در پی دارد.

عضد زاده خاطر نشان ساخت : ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﯾﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از تمامی اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮل در ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ آﻧﺎن بایستی بتوانند به مانند دیگر شهروندان در استفاده از  ﭘﯿﺎده روﻫﺎ، ﺧﯿﺎﺑﺎنها و وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﻮﺑﻮس و نیز اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ دارای حقوقی برابر و فرصتهایی یکسان باشند.

رئیس اداره بهزیستی اردکان با بیان اینکه ۲۱۴ نفر نابینا و کم بینا در شهرستان تحت پوشش این اداره هستند، افزود: از این تعداد ۶۲ نفر مستمری بگیر و ۱۵۲ نفر خدمات موردی دریافت می کنند وی از جمله خدمات   بهزیستی به نابینایان  را تحویل  وسایل کمک توانبخشی نظیر ویلچر، واکر، عصا،عینک، ساعت گویا و خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتار درمانی ، شنوایی سنجی ، کمک های مالی ، هزینه های تحصیلی و ... برشمرد.

عضدزاده گفت: بسیاری از نابینایی ها قابل پیش گیری هستند؛ زیرا نابینایی و کم بینایی، یا ارثی است یا غیرارثی که هر کدام، پیش گیری و درمان مخصوص به خود را دارد. به عنوان مثال در موارد ارثی، می توان با انجام مشاوره های پیش از ازدواج، از بروز آن ها جلوگیری کرد و در موارد غیرارثی، میتوان با مراجعه به موقع به پزشک متخصص و رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی، از بروز آن جلوگیری به عمل آورد.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون ۴۶۴۱ هزار کودک بین ۳ تا ۶ سال روستایی و شهری در طرح غربالگری بینایی شرکت کردند که از این تعداد ۶۸۰ کودک مشکوک به مشکل کم بینایی به پزشک معرفی شدند

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.