پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶

سخنگوی شورای شهر تهران مطرح کرد:

تمرکززدایی مهمترین راهکار جلوگیری از مهاجرت/گرانی زندگی در حاشیه

شهر تهران

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: تمرکززدایی از تهران، مهمترین راهکار جلوگیری از این میزان مهاجرت به پایتخت کشور است.

به گزارش قدس آنلاین، علی اعطا در پاسخ به این سوال که منظور از بازنگری در سیاست های شهری که شهردار تهران به آن اشاره کرده است چیست، گفت: به نظر من صریح ترین پاسخی که می توان به این پرسش داد این است که باید طبق طرح های مصوب عمل شود.

وی در پاسخ به این سوال که مدیریت پیشین شهری هم بر این موضوع تاکید داشت، توضیح داد: در مدیریت قبلی هم این تاکید بوده اما عمل به گواهی اسناد، این اتفاق نمی افتاده است.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: اگر بر مبنای طرح های مصوب عمل کنیم و راهبردها و طرح جامع و طرح تفصیلی را ملاک قرار دهیم، بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.

اعطا در پاسخ به سوال دیگر درباره مهمترین راهکار کاهش مهاجرت پذیری تهران گفت: راه جلوگیری از مهاجرت به پایتخت، تمرکز زدایی است.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر کسی بخواهد در شهرهای اطراف تهران زندگی کند هزینه اش بیش از تهران در می آید، از هزینه رفت و آمد گرفته تا ...

وی تاکید کرد: بحث حمل و نقل عمومی و شبکه ای که در بیرون شهر باید شکل بگیرد تقویت شود. ضمن اینکه باید خدمات بدهیم به شهرهای اطراف تا زنگی در آن جا گران تر از تهران نباشد.

اعطا در خاتمه گفت: ضمن اینکه باید مراکز اشتغال به آن نقاط انتقال یابد تا زمینه سکونت در آن جا فراهم شود.

منبع: خبرگزاری مهر