چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷

بهبود عوارض «سکته مغزی» به کمک جراحی فوری

مریم سادات کاظمی

سکته

نتایج مطالعه منتشر شده در ژورنال پزشکی نیوانگلند نشان می‌دهد انجام عمل جراحی تا شش ساعت و حتی ۲۴ ساعت پس از سکته مغزی می‌تواند خطر عوارض ناشی از آن را کاهش دهد.

قدس آنلاین- نتایج مطالعه منتشر شده در ژورنال پزشکی نیوانگلند نشان می‌دهد انجام عمل جراحی تا شش ساعت و حتی ۲۴ ساعت پس از سکته مغزی می‌تواند خطر عوارض ناشی از آن را کاهش دهد.

این مطالعه روی ۲۰۶ فرد مبتلا به سکته مغزی صورت گرفت که بین ۶ تا ۲۴ ساعت اولیه سکته به بیمارستان منتقل شدند. برخی از آن‌ها تحت درمان معمول قرار گرفتند و برای برخی دیگر عمل جراحی برداشتن لخته خون تجویز شد.

۶/۴۸ درصد گروه دوم روز بعد از جراحی با کاهش ناتوانی مرتبط با سکته روبرو بودند. این افراد همچنین پس از سه ماه درمان، استقلال و توانایی خود را بازیافتند. این میزان بهبودی برای بیماران تحت درمان‌های معمول، تنها ۱/۱۳ درصد است.

هر ثانیه قطع خونرسانی به مغز سبب نابودی هزاران سلول عصبی می‌شود که به همین دلیل انتقال فوری بیمار به مراکز درمانی همواره باید به شکل اورژانسی انجام شود.

        

منبع: روزنامه قدس