دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۳:۵۹

کارشناسان از مطالبات انباشته مردم و ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اخیر می‌گویند

فرافکنی؛ مشکلات را حل نمی کند

آرش خلیل خانه

1

در روزهای اخیر برخی از شهرهای کشور شاهد اعتراضات مردمی نسبت به شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی خود و بی‌تابی آن‌ها از گرانی، رکود و کوچک شدن سفره‌های ارتزاق‌شان بودند.

قدس آنلاین- در روزهای اخیر برخی از شهرهای کشور شاهد اعتراضات مردمی نسبت به شرایط نامطلوب اقتصادی و معیشتی خود و بیتابی آن‌ها از گرانی، رکود و کوچک شدن سفرههای ارتزاق‌شان بودند.

هرچند در این میان به‌واسطه تحریک و فتنهآفرینی برخی از کانالهای وابسته به عناصر ضدانقلاب و عناصر میدانی سازمانیافته آن‌ها، گروهکهای اغتشاشگر و ضدانقلاب توانستند در برخی موارد بر این موج اعتراضات برحق مردم و مطالبات آن‌ها از دولت و مسئولین سوار شده و با منحرف کردن این تجمعات، ضربههای مادی، سیاسی و اجتماعی هرچند ناچیزی به کشور و نظام وارد کنند، اما آنچه بیش از اصل این حوادث اهمیت دارد و مایه تأثر است، فرافکنی برخی جریانهای سیاسی، به‌ویژه دولتمردان و احزاب و تشکلهای حامی آن‌ها نسبت به ریشههای اصلی مطالبات و انتقادهای اقتصادی مردم است.

دولتمردان زیر بار ضعفهایشان نمیروند

آن‌ها به‌جای آن‌که در مقام پاسخ‌گویی و چاره‌جویی برای التیام آزردگی مردم برآیند، لابهلای پروندههای اختلافات سیاسی خود با منتقدان و رقبا به‌دنبال ادلهای میگردند تا جریان مقابل را عامل و تحریک‌کننده اغتشاشها و اعتراضهای مردم معرفی کنند.

به‌گفته یک کارشناس مسائل سیاسی، این رویکرد بدان معناست که دولتمردان و کسانی‌که در ۵ سال گذشته در رأس امور قرار داشتهاند، نه‌تنها مشکلات مردم را به رسمیت نمیشناسند، که بالطبع اعتقادی هم به ضعف کار خود و ضرورت اصلاح روشهایشان و پاسخ‌گویی به این مطالبات ندارند.

دکتر محمدصادق کوشکی میگوید: این حوادث از یک‌نظر پدیدهای اجتماعی بود که ریشههایی در تحولات یک دهه گذشته دارد، اما به‌عنوان رویدادی که مخل امنیت جامعه شد، پایههای آنی و لحظهای هم دارد و گسترش یک‌باره این اغتشاشها در نتیجه ولنگاری موجود در فضای مجازی بود که سبب شد رسماً سرویسهای جاسوسی بیگانه ازطریق چند کانال تلگرامی و صفحات اینستاگرامی به این ناآرامیها خط بدهند و لجاجت و مقاومت دولت دربرابر این ضرورت که فضای مجازی باید مدیریت شود این بستر را فراهم کرد. حالا مسئولان دولتی باید پاسخ‌گوی این خسارتها و لطمات باشند و نمیتوانند درباره این موضوع فرافکنی کنند، زیرا این امور که دیگر دست منتقدان دولت نیست.

کوشکی میافزاید: دولت در سالهای اخیر همواره فشارهای اقتصادی بر مردم را منکر شده و آمارهایی ارائه داده که نرخ تورم و بیکاری روبه‌کاهش بوده، رکود مهار شده و کشور رشد بالای اقتصادی دارد و اقتصاد در ریل توسعه قرار گرفته است. ندیدن مشکلات اقتصادی جامعه و بی‌ارتباطی محض با جامعه، بازتابش چنین اتفاقاتی خواهد بود.

کوشکی میگوید: به‌فرض که ادعای دولت یازدهم که یک ویرانه را تحویل گرفته، درست باشد، اما آیا ۵ سال زمان کمی است که دوستان با وجود همراهی مجلس و رسانهها نتوانند مسائل را به‌نحوی حل کنند که مانع از کشیده شدن اعتراضات به خیابان‌ها شود؟ بنابراین اگر کسی فرافکنی میکند، دولتمردان هستند، زیرا به همه هشدارها درباره این‌که جامعه زیر فشار به آشوب کشیده خواهد شد را نادیده گرفته و منتقدان را به تخریب متهم کردهند. حتی سخنگوی دولت شنبه‌شب در رسانه ملی آنچنان بهشتی را در حوزه اقتصاد  ترسیم کرد که هرکس نداند گمان میکند مردم از فرط سیری به خیابان آمده‌اند و علیه اوضاع اقتصادی شعار می‌دهند.

دولت انتقادهای مردم از خودش را بپذیرد

یک تحلیل‌گر مسایل راهبردی در حوزه سیاست نیز با اشاره به این‌که حوادث روزهای اخیر منشاء و بسترهای متفاوتی داشت به خبرنگار ما میگوید: یکی از این بسترها مطالبات متراکم‌شده مردم از مدیریت اجرایی کشور است و یکی از مهم‌ترین مسائلی که منجر به مطالبات اقتصادی و معیشتی شد، ترکیب لایحه بودجه ۹۷ دولت بود که مردم احساس کردند توان تحمل بار اقتصادی ناشی از برنامههای دولت برای جبران کسری و عقب‌ماندگیهای خود را ندارند. ازجمله تصمیم به حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون شهروند، افزایش شدید قیمت حاملهای انرژی و آثار تورمی که میتواند  برجای بگذارد.

دکتر رضا سراج با اشاره به این‌که جامعه آثار تصمیمات دولت را پیش از تصویب بودجه و جهش قیمتها احساس کردند میافزاید: اتفاقات روزهای اخیر عملاً اعتراض مردم به گرانیها و فشارهای فزاینده در ماههای پایانی سال است.

این کارشناس مسائل سیاسی یادآور میشود: درکنار اعتراضات برحق مردم متأسفانه ضدانقلاب‌ها اعم از منافقین، سلطنتطلبها و حتی چپهای مارکسیستی در چارچوب دومینوی طراحی‌شده آمریکا وارد میدان شدند و سعی کردند موجی برای ساختارشکنی از اعتراضات مردمی بسازند.

وی خاطرنشان میکند: دومینوی آمریکا طراحی شده تا برجام را به لبه پرتگاه ببرد و بعد از آن چماق تحریمهای جدید را بالا نگه دارند و آمریکاییها انتظار دارند این محرک اروپاییها را فعال کند برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. گام بعدی این طرح با استفاده از چانه‌زنی آمریکا و تغییر محاسبات در داخل ایران در حاشیه آشوب‌های اجتماعی و سیاسی این است که زمینه پذیرش برجامهای بعدی ازسوی ایران فراهم شود.

وی با اشاره به این‌که مردم ضمن پیگیری مطلبات خود باید هوشیار باشند و اجازه ندهند ضدانقلاب‌ها سوار بر موج اعتراضات آن‌ها بشوند، تأکید میکند: درمقابل دولتمردان نیز به‌جای منتسب کردن اعتراضات مردمی به رقبای سیاسی خود، پنبهها را از گوش خود درآورند و اعتراضات مردم را به رسمیت بشناسند و سعی کنند در مدیریت خود اصلاحات به‌وجود بیاورند. نسبت دادن اعتراضها به دروغ به رقبای سیاسی هم توهین به مردم است و سبب خشم آن‌ها خواهد شد.

رضا سراج خاطرنشان میکند: دولت اول باید پاسخ‌گویی را به‌عنوان راهبرد اصلی در اطلاع‌رسانی بپذیرد و به‌جای فرار از مطالبات و بیاعتنایی به مردم و منتقل کردن بار مشکلات به منتقدان، در مسیر حل معضلات قرار گیرد و صریح به مردم بگوید راهبردش که تعامل با آمریکا و غرب برای حل مشکلات اقتصادی بوده، شکست خورده و با همراهی مردم به جاده اقتصاد مقاومتی بازگردد.

منبع: روزنامه قدس