دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۳

قطار زندگی کارگران با این دست فرمان به جایی نمی رسد

علی خدایی

علی خدایی

رئیس جمهور در روز کارگر از تلاش دولت برای بهبود وضعیت کارگران سخن گفت ولی به صورت تلویحی تأیید کرد که امنیت شــغلی و معیشت کارگران با وضعیت مطلوب فاصله دارد.

قدس آنلاین-رئیس جمهور در روز کارگر از تلاش دولت برای بهبود وضعیت کارگران سخن گفت ولی به صورت تلویحی تأیید کرد که امنیت شــغلی و معیشت کارگران با وضعیت مطلوب فاصله دارد. واقعیــت این اســت که مــا در روز کارگر دنبال شنیدن وعده های شیرین از رئیس جمهور نبودیم و حتی اگر ایشان وعده ای نیز می دادند، برای ما قابل پذیرش نبود، ما قول تحقق مطالبات کارگران را چنان که آقای روحانی نیز تأیید کرد، در زمان انتخابات شنیده بودیم که به این دولت رأی دادیم و قطعاً می دانیم که قرار نیست وضعیت معلول اقتصادی کارگران در این روز به یکباره شفا پیدا کند. اصولاً ماهیت مشــکلات کارگــری نظیر امنیت شغلی و معیشتی، مسیر سنگلاخی است که نمی توان توقع داشت یک شــبه هموار گردد، یقین داریم، در این مسیر صعب العبور، رسیدن به سر منزل مقصود تنها با تکیه بر توان جمعی کارگران در قالب تشکل های صنفی محقق خواهد شد اما انتظار داریم دولت نیز در جایگاه خودش به عنوان ناظر بازار کار همت بیشتری در این زمینه داشته باشد. دولت می گوید که کنترل معیشت را مدنظر دارد و با همین فرمانی که تاکنون رفته است، «افزایش دســتمزد بالاتر از نرخ تورم» را تا رسیدن به سبد معیشت ادامه خواهد داد اما ما معتقدیم که قطار زندگی کارگران با این دست فرمان به جایی نمی رســد و نیاز به همت والاتر و شیب تندتری برای حرکت دارد تا بتواند با کم کردن فاصله طبقاتی، بر روی شکاف عمیقی که بین زندگی کارگران و طبقه متوسط جامعه افتاده، پل زده و از آن گذر کنــد. روز کارگر، روز بیان خواســته ها، تمرین مطالبه گری و یادآوری مشکلات به کارفرما و دولت است، ولی مدت هاست ماهیت آن تغییر کرده و به جای مطالبه گری به یک جشن بزرگ تبدیل شده، هر چند قرار نیست در این روز اتفاق خاصی بیفتــد، اما معتقدم کنشــگری صنفی و گرفتن مطالبات کارگران باید یک حرکت پیوسته و مداوم باشد چون به هیچ عنوان یک شبه یا در یک دیدار راه وصول به مطالبات هموار نخواهد شد. با این حال، انتظار داریم که دولت مسائل صنفی ما را به عنوان بزرگ ترین طیف جامعه که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشــور را همراه با خانواده هایمــان در برگرفته ایم به صــورت ویژه در نظر بگیرد، جنس مشــکلاتی که تــار و پود زندگی کارگران با آن گره خورده را شناخته و سهم ما را در بازار کار به رسمیت بشناسد. به دولت یادآوری می کنیم که حمایت از کارگر فقط به این معنا نیســت که به ما به عنوان یک قشر مظلوم نگاه شود که منتظر دریافت کمک و مســاعدت های دولتی است، این طرز تلقی باید عوض شــود، حل مشــکلات و موانع پیش روی محیط کسب و کار و نیروی انسانی شاغل در این فضا، نیاز امروز بازار کار و اقتصاد کشــور است، با توجه به روال تعیین شده در بازار کار دنیا، کارگران یکی از اضلاع ســه گانه مثلث بازار کار هستند، حرف ما این اســت که به اندازه وزنی که در بازار داریم، باید به رسمیت شناخته شویم و مشکلات ما به صورت عام حل شــود. بی شک حل مسائل جامعه کارگری منجر به باز شــدن پنجره های جدیدی به عرصه اقتصاد کشورمان می شود که این روزها ســخت نیازمند خلاقیت، بهره وری و حضور فعال نیروی کار است، تا بتواند به سیاست های کلی نظام و شعار امسال یعنی تولید ملی و حمایت از کالای داخلی جامه عمل بپوشاند.

منبع: روزنامه قدس

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.