یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷

 مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام خبرداد:

کنترل بر مصرف با تغییر کارت های سوخت

علی اصغر چاغروندی- شرکت نفت ایلام

​ایلام: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام گفت: برای کنترل بیشتر بر میزان مصرف سوخت، کارت های سوخت تغییر خواهند کرد.

علی اصغر چاغروندی روز یک شنبه در گفتگو با قدس آنلاین، با بیان اینکه تغییر نازل های سوخت در جایگاه های عرضه، زمانبر خواهد بود، اظهارداشت: جایگاه های عرضه سوخت با نازل های جدید تجهیز خواهند شد و اجرای آن بصورت پایلوت در چند جایگاه عرضه سوخت در شهر تهران آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نازل های جایگاه های عرضه سوخت در استان ایلام تغییر نخواهند کرد، افزود: تغییر نازل های سوخت نیاز به تغییر و تحول در دستگاه های کارت خوان و تغییر در کارت های سوخت دارد که این تغییرات زمانبر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه ایلام یادآور شد: هدف اصلی تغییر نازل ها، کنترل و نظارت بیشتر بر عرضه سوخت در کشور است.