پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۷

نگاهی به کارکردهای فردی و اجتماعی عید فطر در گفت وگو با کارشناسان

فطر، بهترین زمان برای عملی شدن «وحدت اسلامی»

فطر

فطر،عیدحول‌حالناشدن‌های ماست،پایان حضوریک ماهه درماه میهمانی خداکه باجشن طاعت وطوق بندگی پایان رمضان وآغازیک سال جدیدبندگی باتوان عبادی وعرفانی مضاعف. عیدفطربا آداب وسنت‌های مردمی ودینی همراه است،این سنت‌هاگاه مانندخریدهای عیدانه ودیدوبازدیدها درعرف مردم ریشه دوانده وگاه مانند نمازعیدفطر ودیدوبازدیدهای سیاسی–مذهبی ریشه دینی دارد. بنابراین عید فطر را از دو منظر کارکردهای فردی و اجتماعی می‌توان مورد توجه قرار داد.

قدس آنلاین/نازلی مروت: عضوهیئت‌علمی جامعه‌المصطفی(ع) عید فطر را هدیه و پاداش خداوند به روزه داران دانسته ومی گوید: درعیدفطر،انسان ازمسیری خاص عبورکرده وبه قله‌ای ازکمال ومعنویّت رسیده است و پاداش الهی همان عید است که در دعای شب و روز عید نیز به آن اشاره شده است.

حجت‌الاسلام مهدی رستم‌نژاد با بیان اینکه عیدفطرروزجایزه،روزاعطا ودستگیری خاص تاماه رمضان آینده است؛می افزاید: این‌جایزه به کسانی تعلق می‌گیرد ‌که به‌تعبیر امیرمؤمنان(ع)، خداوندروزه آن‌هاراپذیرفته وقیام وشب‌زنده‌داری‌شان راشکرگذاری کرده،وگرنه کسانی‌که به این مقام نرسیده‌اند،جایزه‌ای ندارند.عید برای کسانی است ‌که به مقام کمال برسند،البته کمالات برحسب ظرفیت‌هاست وهرکس به‌میزان ظرفیت خودازشهوات وآلودگی‌ها دور،وبه مقام تسلیم نزدیک شده و عیدرادرک کرده وجایزه الهی رادریافت می‌کند.

حجت‌الاسلام رستم‌نژاد بابیان اینکه درفرهنگ قرآن سه ‌عیدقربان، غدیروفطرراداریم، ابرازمی‌کند:درهرسه این‌هاکمال،حرکت وجهشی است ودراین جهش‌ها،آزادشدن ورهایی ازقیدی است‌که انسان را آزارمی‌دهد.درعیدفطر،انسان بعدازیک‌ماه فداکاری وامساک درراه خدا،ازاسارت نفس آزادشده ونوعی رهایی برای اوبه ارمغان آورده می‌شودوعیداینچنین رخ می‌دهد.

*چه زمانی عید مکّرر رخ می دهد؟

وی بااشاره به نگاه معصومین(ع) به موضوع عید واینکه عیدزمانی است‌که انسان گناه نکند،تأکید می‌کند: اگررهایی براثرامساک آدمی ازگناه رخ دهد،عیدمکرراًواقع می‌شود. درداستان حضرت‌ابراهیم(ع) نیزتازمانی‌که ایشان به مقام تسلیم نرسید،عیدی رخ نداد،امّاباجهش معنوی ایشان بودکه عیدقربان رخ داد. ازاین‌رو اگرعید ما زمانی است که جهش معنوی ورهایی ازاسارت‌های گناه ونفس رخ دهد؛چراکه درآن‌روزمعصیت خداوندنشده است وازبندشهوت ونفس رهاشده‌ایم.

وی درباره آداب عید فطر می‌گوید: در قرآن درسوره مبارکه بقره درباره عیدفطر آمده است که: «برآن تکبیر بگوییدخدارا وشاکرخداباشید» (منظورتکبیرهای بعدازنمازعیدفطراست ونمازخودنوعی شکربرخداست). همچنین،ازمنظرروایات واحادیث،این‌عید،روزِخوردن است وروزانفاق وزیارت بزرگان،اقوام وصله‌ارحام وروزدعاونیایش است و نمازعیدهم بیشتربامضمون دعاست ونیزروزاستغفاراست وروززیارت اموات وتوجه به آن‌ها. رستم نژاد می‌افزاید: توجه به نیازمندان دراین‌ عیدسفارش شده ورسیدگی به ظاهر ازطریق غسل، نظافت،ب رتن‌کردن لباس‌های پاکیزه، میهمانی‌دادن واکرام میهمان هم درکناردیگرمستحبّات ِآن وزکاتِ واجب،موردسفارش است.

عضو هیأت علمی جامعه‌المصطفی با تأکید براینکه عید فطر روز ابتذال و گناه نیست، می‌گوید: عیدفطر روزسرور وشادی اهل‌بیت(ع) است؛ نه اینکه چارچوب‌هاراکناربگذاریم وخودرادودستی تقدیم شیطان کنیم، بلکه دراین ‌عید بندگی،بایدخوبی‌هارارقم بزنیم.

رستم نژاد تأکید می‌کند: با این‌تعبیرعید فطر،آغازسال جدیدمعنوی مومنین است‌که مقلب‌القلوب وحوّل‌حالناشدن به احسن‌الحال را نوید می‌دهد.

*وحدت اسلامی، راز اهمیت عید فطر

نماینده مردم سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان نیز عید فطر را فرصتی برای تحولات معنوی مسلمانان عنوان کرده و می‌گوید: گرچه آغاز سال هجری قمری اول محرم است اما عید فطر که مصادف با اول شوال است، بعد از یک ماه بندگی و ضیافت الهی را می توان آغاز سال جدید معنوی و عرفانی و عبادی مسلمانان معرفی کرد.

وی می افزاید:در روایات آمده است کسانی که ماه رمضان را روزه بگیرند و وارد شوال بشوند و شش روز از ماه شوال را نیز روزه بگیرند به منزله روزه یکسال است.

مولوی دکتر نذیر احمد سلامی به کارکردهای اجتماعی عید فطر اشاره کرده و اظهار می‌کند:چون در ماه رمضان و عید فطر فضای معنوی فراهم شده است و همه مسلمانان در این جشن حضور دارند بهترین فرصت برای اتحاد انسجام است.

وی با تأکید براینکه یکی از اهداف مهم اسلام در برپایی جشن ها و اعیاد همگانی وحدت و همگرایی مسلمین است، می گوید: همه مراسم های جمعی دینی مانند نماز عید فطر و قربان و نمازهای جمعه و جماعت همین هدف را دنبال می‌کند. اهمیت حضور در جمع به قدری زیاد است که خداوندپاداش مضاعفی برای عبادات جمعی درنظرگرفته است، بنابراین خداوند برای همگرایی و اتحاد مسلمانان اهمیت ویژه ای قایل است.

*وحدت را به کف جامعه بیاوریم

مولوی دکتر سلامی با اشاره به همزیستی مسالمت آمیز شیعه و سنی در ایران، می گوید: عید فطر فرصت مناسبی است تا وحدت مسلمانان بخصوص در ایران بیش از گذشته محکم شود.

عضومجلس خبرگان رهبری بر اقدامات عملی برای تحکیم وحدت در عید رمضان تأکید کرده و می افزاید: نماز عید فطر و حضور شیعه و سنی در کنار یکدیگر، دیدارهای عیدانه و سفره های پذیرایی وحدت در روز عید می تواند وحدت اسلامی را به کف جامعه بیاورد و به صورت علنی و عملی همه مسامانان را در صف وحدت قرار دهد.مولوی دکتر سلامی با بیان اینکه دید و بازدیدهای عید فطر سنت رسول الله است، می گوید: شخص پیامبر(ص) خود به دیدار مردم می رفتند اما اکنون فضا به گونه ای شده که مردم به دیدار بزرگان می روند، عید فطر فرصتی است تا این رویه به سنت رسول الله بازگردد و یا دیدارها دوجانبه باشد.

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.