دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۶:۴۶

نقدی برسیاستهای شورا و شهرداری مشهد

سگ فروشی درنمایشگاه وسگهای ولگرد درحاشیه شهر

*سعید کوشافر

سگ های ولگرد

درحالی طی روزهای گذشته خبر فروش سگهای تزیینی درنمایشگاه بین المللی مشهد روی خروجی خبرگزاریها قرار گرفت که هنوز چند ماه از ماه مبارک رمضان نگذشته که نمایشگاه بین المللی قران شاهد برگزاری کنسرت یکی از خواننده ها بود و جالب که هردو این اتفاقات درنمایشگاههای رخ داد که متولی انها شهرداری مشهد است .

این دوره شورای شهر بر خلاف دور قبل که دراختیار اصولگرایان بود به طور کلی به تسخیر اصلاح طلبان درامد , این درحالی بود که شعارهای زیبای این گروه باعث شد تا مردم جذب انها شده و رای های صندوق به سود انها اعلام شود. مردم طی یکی دوسال اخیر منتظر ماندند تا ببینند این دوستان اطلاحاتی چه گلی به سر شهری میزنند .

انها درابتدای امر در یک پروسه عجیب وغریب دست به انتخاب شهردار زدندو مردی را به مشهد اوردند که به گفته خودش اگرچه مشهدی است اما حداقل یک دهه از مشهد دور بوده است انهم درشیوه انتخابی که یکی از کاندیداهای انتخاب نشده انرا به زدو بندی میان رییس و برخی اعضای پرنفوذ شورا با شهردار تشبیه کرده بود.

شهردار هم دربدو ورود چند مانور تبلیغاتی داد و پس از ان سرگرم پروژهایی شد که احتمالا قبل از انتخاب برای انها قول ووعده داده بود.

اما درشورا حداقل طی ماههای گذشته که جز افزایش قیمت بلیت و عوارض چیزی مشاهده نمیشود ، شورایی که قرار بود مشهد را متحول کندو رونق را به اقتصاد مشهد بازگرداند سرگرم تغییر نام خیابانها شد . تغییر نامهایی با هزینه های میلیاردی . دراین میان خبر رسید که پرشورترین عضو شورا بازداشت شده است . درهمان زمان بود که بسیاری از مردم متوجه شدند چند دستگی به اعضای شورایی راه یافته که حداقل درظاهر یکدست دیده میشد .

بازداشت عضو پرتحرک شورای شهر مشهد که بیشترین رای را اورده و بنا بر برخی تحلیلها قرار بود مسوولیت سنگین سرلیستی انتخابات مجلس را هم برعهده بگیرد و کاندیداهای اصلاح طلب را از مشهد راهی مجلس کند باعث شد تا اینگونه گمان برود که میان نهادهای دولتی و شهرداری با برخی نهادهای تقابلی شکل گرفته و این تقابل باعث میشود تا انرژی نیروهای شهری درجایی غیر ازخدمت به مردم تلف شود.

هنوز هم معلوم نیست چرا شورای شهر مشهد اینهمه بر اجرای پروژه کمربند جنوبی مشهد اصرار میورزد و ایا میان این بزرگراه و پروژه عظیم وکیل اباد که برخی از اعضای شورا حداقل از چندو چون ان خبر دارند ارتباطی هست ؟ شاید اری و شاید نه .اما به نظر میرسد که میان پروژه عظیم وکیل اباد مشهد و پروژه بزرگ مجد ارتباطی باشد و یا حتی میان این پروژه ها و پروژه امید.

هنوز هم معلوم نیست که چرا شورای شهر وشهردار مشهد که این همه روی بدهکاریهای شهردار قبلی مانور میکردند بجای کسب درامد پایدار و رونق اقتصاد شهر سراغ فروش اوراق مشارکت میروندو کار را بجایی رسانده اند که حتی برای ساخت یک پایانه شهری کوچک هم سراغ پول مردم میروند. هنوز معلوم نیست چرا پروژه میدان شهدا را با اینهمه ظرفیت رها کرده اند و سراغ کمربند جنوبی میروند. این درحالی است که فروش اوراق مشارکت اگر چه کاری معمول و شاید تا حدی مثبت درحوزه اقتصاد تلقی شودو درشرایط این روزهای کشور که اقتصادبا موجی از نقدینگی سرگردان مواجه شده درنگاه اول اتفاقی مثبت تلقی شود اما باید به بازگرداندن انهم فکر کرد . دریافت این همه پول از مردم علاوه بر پرداخت سود سالانه بازگشت اصل پول را هم درپی دارد که به سه یا چهار سال اینده موکول میشود . این درحالی است که احتمالا شورای شهر مشهد با این تحلیل که دو دور بعد رای نمیاورد بدهکاری صدها میلیاردی را به یعنی بدهکار کردن شهرداری در دوره های بعدی .

اما این روزها به نظرمیرسد که دیگر پوسته ظاهری اعضای شورای شهر؛ شهرداری و مدیران شهری مشهد شکسته واندک اندک تمایلات اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی خودرا بروز میدهند . تمایل به تغییر نام خیابانها ازاین جمله است که نشان از هدفهای فرهنگی انها و چالش با هنجارهای یک شهر مذهبی دارد. بی توجهی به یک حادثه فرهنگی ومذهبی مانند قیام مسجد گوهرشادو امثال انهاو دفاع معاون فرهنگی شهردار از این چرخش و درنهایت هم آواز خوانی زنده درنمایشگاه قرانی و سگ فروشی درنمایشگاه بین المللی مشهد نشان میدهد که مدیران منصوب دور جدید شهرداری هم هماهنگ با تمایلات اصلاح طلبانه خود و کسانی که به انها میز بخشیده اند به حرکت درامده اند.

دراین میان این پرسش پیش میاید که درلابه لای تصمیمات میلیاردی شورای شهر وشهردای مشهد مردم کجا قرار دارند و ایا قرار هست برای بهبود شرایط مردم مشهد هم کاری صورت بگیرد؟آیا فروش سگ درد مردم مشهد است یا دورکردن سگهای ولگرد از حاشیه شهر...

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.