یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۴

قدس انلاین گزارش میدهد

چرا درآمد شهروندان خراسان رضوی یک چهارم کمتر است؟/روستاییان خراسان رضوی ازهمه کشورکمتر درآمددارند/ مدیران استان ازاقتصاد زیارت چه بهره ای نصیب مردم کردند؟

درآمد سرانه

قدس انلاین – سعید کوشافر: درخبرها امده بودکه درآمد سرانه یک شهروند خراسانی 75 درصد یک ایرانی است، این خبر را باید مسوولان ومدیران استان بخوانندو جدی بگیرند که چرا برغم این همه ظرفیت برای بهره برداری اقتصادی و حضور سالانه 30تا 40میلیون زائر درخراسان رضوی و شهر مشهد باید درامد مردم این خطه کمتر ازسایر نقاط کشور باشد.

اینکه چرا باید شهروندان خراسانی درامدی کمتر از مردم سایر کشور داشته باشندو به همین میزان درامد کمتر پولی نداشته باشند که هزینه کنند یا بعنوان پس انداز نگهداری نمایند محصول مدیریتی است که براین استان حکمفرما بوده وهست . خراسان رضوی از معدود استانهایی است که استاندارش هم در دور اول ریاست جمهوری روحانی وهم دردور دوم ریاست جمهوری وی بر استان مدیریت میکند.

طی مدت مدیریت وی وبسیاری از مدیران اقتصادی استان که تغییری هم نداشته اند میزان زائران رضوی بیشتر شده اند اما این ظرفیت بزرگ هرگز از سوی مسوولان موردتوجه قرار نگرفته تا باعث افزایش درامد خراسان رضوی شود . ازسویی به نظر میرسد که وضع را به گونه ای پیش برده اند که حتی سوغات فروش رفته دراین استان به صورت وارداتی یا قاچاق از چین وارد کشور شده وهیچ عایدی برای مردم منطقه نداشته مگر چند کاسب بازار و دستفروش.

ازسوی دیگر بزرگترین دروازه صادرات و ترانزیت کالا به افغانستان درخراسان رضوی است . مرز دوغارون که میتواند دریچه ای درامدزا باشد درغبار بیتوجهی مسوولان استانی به مرکزی برای توقفهای طولانی مدت کامیونها تبدیل شده واندک اندک همان اندک رونق خودرا ازدست میدهد. بماند که مرزهای باجگیران و لطف اباد به ترکمنستان مدتهاست از رونق افتاده و اگر همین چند کامیون کشور ترکیه هم نباشند باید درانها را قفل زدو کارمندان را فرستاد مرخصی.

حال درنظر بگیرید استانی که روزگاری یکی از شکوفاترین اقتصادهای کشور را داشت اکنون سرزمین مردمی شده که درامد انها یک چهارم کمتر از مردم سایر نقاط ایران است ، اگر قرار بود این مقایسه میان مشهدو تهران صورت بگیرد که قطعا از نصف هم کمتر میشد.

***درآمد و هزینه سالانه خانوارهای ایرانی

بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی در حدود 39 میلیون تومان داشته است.

  بانک مرکزی گزارشی از نتیجه آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری کشور در سال 1395 و با نمونه گیری از 17 هزار و 600 خانوار منتشر کرد.بررسی درآمد ناخالص خانوارها حاکی از آن است که هر خانوار ایرانی در سال گذشته به طور متوسط درآمدی حدود 39 میلیون و 237 هزار تومان داشته که این رقم نسبت به مجموع درآمد سالانه در سال 1394 حدود 11.3 درصد افزایش دارد. این در حالی است که 69.3 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.7 درصد را درآمد غیرپولی که شامل ارزش اجاری خانه شخصی می‌شود تشکیل داده است.

 همچنین بررسی هزینه‌های ناخالص خانوارهای ایرانی از این حکایت دارد که متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 39 میلیون و 300 هزار تومان در سال است که این رقم برای هر ماه تا حدود سه میلیون و 275 هزار تومان برآورد می‌شود.

بررسی جزییات هزینه‌های خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد 35.3 درصد به" مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها"، 22.9 درصد به "خوراکی‌ها و آشامیدنی"، 10.6 درصد به "حمل و نقل"، 8.4 درصد به "کالاها و خدمات متفرقه"، 5.9 درصد به "بهداشت و درمان"، 4.3 درصد به "پوشاک و کفش"، 4 درصد به "لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه"، 2.1 درصد به هر یک از دو گروه "ارتباطات" و "رستوران و هتلداری"، 1.9 درصد به هر یک از دو گروه "تفریح و امور فرهنگی" و همچنین" تحصیل" و 0.3 درصد به دخانیات اختصاص داشته است.

***پردرامدها و پرهزینه ها

اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پرهزینه‌ترین خانوارهای ایرانی به ترتیب در ۳ استان تهران، چهارمحال بختیاری و اصفهان زندگی می‌کنند. به طور میانگین هزینه هر خانوار تهرانی در سال ۱۳۹۴ برابر با ۳۷ میلیون و ۴۷۵ هزار تومان، هر خانوار چهارمحالی ۲۹ میلیون و ۶۰۸ هزار تومان و هر خانوار اصفهانی ۲۷ میلیون و ۹۴۱ هزار تومان بوده است. همچنین است که کم هزینه ترین خانوار ایرانی به ترتیب در استان‌های سمنان، سیستان وبلوچستان و اردبیل زندگی می‌کنند.

براساس همین گزارش ، پردآمد ترین خانوار ایرانی نیز به ترتیب در تهران، هرمزگان و البرز زندگی می‌کنند. درآمد هرخانوار تهرانی به طور میانگین در سال ۱۳۹۴ معادل ۳۷ میلیون و ۴۶۴ هزار تومان بوده است. درآمد هر خانوار هرمزگانی ۳۱ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان بوده است. درآمد هرخانوار استان البرز معادل ۲۸ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان بوده است.

کم درآمد ترین خانوار ایرانی نیز به ترتیب در استان‌های ایلام با درآمد میانگین سالانه هر خانوار ۱۹ میلیون و ۷۹۸ هزار تومان، کرمان ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان و کردستان ۲۰ میلیون و ۱۴۵ هزار تومان بوده است.

همچنین خراسان رضوی از لحاظ میزان افزایش هزینه کل خانوارهای شهری در میان 31 استان کشور، در جایگاه 21 قرار دارد و متوسط هزینه کل خانوارهای شهری استان نیز 4.9 درصد کمتر از میانگین کشور است.خراسان رضوی همچنین از لحاظ میزان افزایش هزینه کل خانوارهای روستایی در میان 31 استان کشور، در جایگاه 11 قرار دارد و همچنین متوسط هزینه کل خانوارهای روستایی استان 4.5 درصد بیشتر از میانگین کشور است.

بر اساس این گزارش، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری خراسان رضوی در سال 1394، 248 میلیون و 788 هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، 18.6 درصد افزایش داشته است.همچنین استان خراسان رضوی از لحاظ میزان افزایش درآمد کل خانوارهای شهری در میان 31 استان کشور، در جایگاه 10 قرار دارد.

همچنین استان خراسان رضوی از لحاظ میزان افزایش درآمد کل خانوارهای روستایی در میان 31 استان کشور، در جایگاه 31 (آخر) قرار دارد و همچنین متوسط درآمد کل خانوارهای روستایی استان 16.8 درصد کمتر از میانگین کشور است.

***درامدی نیست که هزینه شود

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: به طور متوسط درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی 75 درصد یک فرد ایرانی است.

رضا جمشیدی اظهارکرد: سهم استان ما از ارزش افزوده کشور با اکتساب نفت 5.2 درصد و اگر نفت را کنار بگذاریم این سهم 6.2 درصد است در صورتی که  8 درصد جمعیت کشور در استان خراسان رضوی است.

وی ادامه داد: به طور متوسط درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی 75 درصد یک فرد ایرانی است و به طور نسبی، درآمد در استان ما نسبت به میانگین کشوری وضعیت نامناسب تری دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بیان کرد: در استان ما درآمد نسبی و هزینه نسبی یک خانوار در استان نسبت به میانگین کشوری پایین‌تر است، یعنی به دلیل نبود درآمد امکان هزینه کرد نیز وجود نداشته است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: سهم منابع ما از 3.5 درصد به 4.6 درصد افزایش پیدا کرده است، اگر سهم ما از منابع کشور پایین است دلیل آن این بوده که درآمد سرانه ما پایین است، یعنی چیزی برای من خراسانی به عنوان اینکه بخواهم سپرده گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت انجام دهم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: عمده منابع بانکی ما شامل سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت می شود. یعنی اگر کسی پول خود را سپرده گذاری می کند صرفا به دلیل سود آن است. برای دست یابی به اینکه چرا تقاضا برای تسهیلات کم است باید به وضعیت فضای کسب و کار بپردازیم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی تاکید کرد: ما 6 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را از آن خود کرده‌ایم، با این وجود 8 درصد جمعیت کشور در استان خراسان رضوی وجود دارد.

***حال وروز اقتصاد خراسان رضوی

درهمین حال مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌المللی استانداری خراسان رضوی گفت: در استان میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی در بخش‌های مختلف افزایش یافته است و بخش فولاد یک رشد جهشی را در استان داشته و شاهد تحولات بسیاری هستیم.

علی رسولیان با بیان اینکه ما از شرایط راضی نیستیم اما مسیری که در این حوزه طی می‌شود مسیر خوبی است، اظهار کرد: در واقع حرکت ما نسبت به گذشته در بخش‌های مختلف رو به رشد است، بنابراین باید در حوزه نظارت بر بانک‌ها و میزان نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات و سایر مسائل تغییرات ایجاد می‌شود تا بتوانیم در مسیر ایجاد ثبات اقتصادی حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه اشتغال نرخ بیکاری در استان کاهش یافته و به میزان ۱۰.۱ درصد رسیده‌ است، خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که میزان نرخ بیکاری کاهش و همچنین میزان نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته است؛ میزان نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷ درصد به ۴۵.۱ درصد در استان افزایش پیدا کرد. می‌دانیم هر درصد نرخ مشارکت اقتصادی باعث افزایش متقاضیان کار می شود.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در برنامه‌های خود ایجاد ۱۶۰ هزار شغل در استان را داریم، تصریح کرد: در برنامه ششم در سطح کشور باید نرخ بیکاری به ۷ درصد برسد؛ ما نیز این برنامه را مد نظر قرار داده و لذا برای رسیدن به نرخ بیکاری باید ۴۳۰ هزار شغل در استان طی ۵ سال ایجاد کنیم که این پنج سال از امسال آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه توسعه شاخص ها برای اولین بار در استان رخ داده است، تصریح کرد: ما چندین سال اعتبار خاصی به جز صندوق کارآفرینان امید نداشتیم اما از طریق صندوق توسعه ملی اعتبارات خوبی در استان جذب شده است. حدود ۱۸۴۰ میلیارد تومان اعتبار سهم استانی اشتغال فراگیر و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سهم استانی مناطق محروم و روستایی بوده است. حدود ۲۴ میلیارد تومان توسعه شاخص ها پول نقد در استان داشتیم و اگر این مبلغ را با بانک‌ها تفاهم کنیم، به ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به صورت تسهیلات ایجادی و سرمایه در گردش خواهد رسید.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.