سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۶

مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) اعلام کرد

ثبت ۳۴ تجربه از بیمارستان امام رضا(ع) در جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی کشور

تجارت موفق بیمارستانی

۳۴ تجربه موفق و نوآورانه از بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی کشور مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش قدس آنلاین، مدیر مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام رضا(ع) مشهد گفت: ۳۴ تجربه موفق ثبت ۳۴ تجربه موفق و نوآورانه از بیمارستان امام رضا(ع) در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی کشورو نوآورانه از بیمارستان امام رضا(ع) مشهد در نخستین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی کشور مورد تایید قرار گرفت و این بیمارستان در مدیریت مصرف، مدیریت تجهیزات پزشکی و مدیریت دارو برگزیده شد.

دکتر علی خرسند، مصرف منطقی دارو در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد را یکی از تجربه های موفق عنوان کرد و افزود: به طور مثال این بیمارستان کاهش چشمگیر هزینه در مصرف داروهای آلبومین و ' آی. وی. آی. جی' را برای بیماران نقص سیستم ایمنی با اجرای پروتکل های مربوطه و مصرف منطقی دارو داشته است.

وی مبلغ حاصل از صرفه جویی داروی بیماران نقص سیستم ایمنی را ۲ میلیارد ریال طی مدت سه ماه عنوان کرد.

خرسند گفت: مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا(ع) شامل بیمارستان های شماره یک و ۲ در مجموع دارای بیش از یک هزار و ۸۳۰ تخت بیمارستانی مصوب است و به عنوان یکی از شلوغ ترین و پرمراجعه ترین بیمارستان های کشور شناخته می شود.

مدیر خدمات حرفه ای و پشتیبانی بیمارستان امام رضا(ع) نیز گفت: استقرار سامانه تامین کالا و مدیریت مبتنی بر عملکرد پرستاران پیرامون زیرساخت های تعرفه گذاری خدمات پرستاری از دیگر تجربه های موفق این بیمارستان است که مزایای بسیار دارد.

دکتر مهدی یوسفی افزود: طراحی و استقرار سامانه تامین کالا در این بیمارستان، کاهش ۱۰ درصدی هزینه ها و کاهش ۸۰ درصدی هدر رفت ملزومات پزشکی و غیر پزشکی را در پی داشته است.

وی اظهار داشت: از محل این تجربه موفق ماهانه ۱۰ میلیارد ریال در این بیمارستان صرفه جویی می شود.

وی گفت: دیگر تجربه موفق این بیمارستان، مدیریت مبتنی بر عملکرد پرستاران است که سعی دارد آرزوی دیرینه حوزه پرستاری را در خصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری از طریق ایجاد زیر ساخت های مناسب برای سنجش عملکرد پرستاران برای خدمات رسانی مطلوب محقق سازد. بیمارستان امام رضا(ع) مشهد با قدمت ۸۵ سال در فضایی به مساحت ۲۸ هکتار واقع شده و ضریب اشتغال تخت این بیمارستان بیش از ۷۵ درصد است.

ماهیانه ۲۰ هزار بیمار در اورژانس این بیمارستان پذیرش می شوند که افزون بر یک سوم آنها مربوط به سایر شهرهای استان و کشور است.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.