سه‌شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰

تفریغ بودجه ۹۶-۱۶

کسری ۷۲ هزار میلیاردی تراز عملیاتی در بودجه ۹۶

1

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کسری تراز عملیاتی بالغ ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه‌ای، در عمل به ۷۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، طبق اعلام دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی ثبت شد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پس از اعمال تغییرات، کسری تراز عملیاتی بالغ بر هشتاد و دو هزار و هفتاد و هفت میلیارد ۸۲.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان بوده که با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای، در عمل مبلغ هفتاد و دو هزار و یکصد و هفتاد و چهار میلیارد ۷۲.۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰  تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذکور مشهود است.

این مبلغ از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی تأمین شده و عملا باعث کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شده است.

تراز عملیاتی منابع و مصارف عمومی دولت به تفکیک بخشهای مختلف به شرح جدول شماره (۳) است:

جدول شماره ۳- تراز علمیاتی منابع و مصارف عمومی دولت- مبالغ به میلیارد تومان 
عنوان پیش‌بینی طبق قانون بودجه  پیش‌بینی پس از اعمال تغییرات  تحقق یافته 
مبلغ  درصد
درآمدها  ۱۷۴.۰۹۶ ۱۷۴.۰۹۶ ۱۷۱.۴۱۵ ۹۸.۵
اعتبارات هزینه‌های  ۲۵۳.۸۱۹ ۲۵۶.۱۷۳ ۲۳۴.۵۸۹ ۹۵.۱
تراز عملیاتی  ۷۹.۷۲۳- ۸۲.۰۷۷- ۷۲.۱۷۴- -
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای  ۱۱۸.۹۵۲ ۱۱۸.۹۵۲ ۹۲.۲۸۸ ۷۷.۶
تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  ۷۱.۳۶۸ ۷۲.۵۸۹ ۴۱.۸۳۵ ۵۷.۴
خالص دارایی‌های سرمایه‌ای  ۴۷.۵۸۴ ۴۶.۰۹۳ ۵۰.۴۵۳ -
واگذاری دارایی‌های مالی  ۵۳.۷۰۴ ۵۳.۷۰۴ ۶۰.۱۰۳ ۱۱۱.۹
تملک دارایی‌های مالی  ۲۱.۵۶۵ ۳۶.۵۰۰ ۲۶.۶۲۳ ۷۲.۹
خالص دارایی‌های مالی  ۳۲.۱۳۹ ۱۷.۲۰۳

۳۳.۴۸۰

-

ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مجموعه دارای ۱۶۷ تبصره و بند است. در محدوده رسیدگی‌ها، همان طور که مشاهده می شود، حدود ۳۸ درصد از احکام قانونی رعایت شده است، احکام قانونی در ۴۶% موارد به طور کامل و یا بخشی از آن رعایت نشده و همچنین ۱۶درصد احکام فاقد عملکرد است. 

 وضعیت اجرای تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه- تعداد تبصره و بند 
عنوان  تعداد  درصد 
رعایت احکام  ۶۴ ۳۸
عدم رعایت تمام و یا بخشی از احکام  ۷۶ ۴۶
فاقد عملکرد  ۲۷ ۱۶

منبع: فارس

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.