شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۴

کمک های دولتی به ته دیگ رسید

استقلال و پرسپولیس از اینجا مانده از آنجا رانده

سینا حسینی

پرسپولیس و استقلال

با مشــخص شدن بخش ابتدایی طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکـرد مدیریتی و مالی دو باشگاه استقلال و پرســپولیس و فاش شدن بخش عمده‌ای از تخلفات غیر قانونی در فرایندهای مالی حالا مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان در نوع کمک‌های پیدا و پنهان خود به این دو باشــگاه فوتبالی تجدیدنظر کرده‌اند.

به گزارش گروه ورزشی قدس آنلاین، با مشــخص شدن بخش ابتدایی طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکــرد مدیریتی و مالی دو باشگاه استقلال و پرســپولیس و فاش شدن بخش عمده ای از تخلفات غیرقانونی در فرآیندهای مالی، حالا مدیران ارشد وزارت ورزش و جوانان در نوع کمک های پیدا و پنهان خود به این دو باشــگاه فوتبالی تجدیدنظر کرده انــد.

 به همین خاطــر مدیران هر دو باشــگاه در مصاحبه‌های خود نارضایتی شدید خود و اعضای باشگاه تحت مدیریت‌شــان را از عدم کمک مالی دولت به ویژه وزارت ورزش و جوانان را رسانه‌ای می کنند شاید به این ترتیب بتوانند بخشی از مشکلات مالی موجود در حوزه کاری خود را مرتفع سازند. پرسپولیس در گرداب

مصاحبه های سریالی مدیران باشگاه پرسپولیس و برخی اظهارات مسئولان باشگاه استقلال مصداق بارز این اتفاق است البته در برهه کنونی گرفتاری مالی پرسپولیسی ها بیشتر از استقلالی ها است اما در مجموع هر دو باشگاه اوضاع و احوال مالی درســت و درمانــی ندارند و بدون تردید با گذشــت زمان و عدم برطرف شــدن مشکالت مالی وضعیت هر دو باشگاه بغرنج تر خواهد شد.

همین الان بازیکنان این تیم تلویحا اعلام نارضایتی می کنند و البته برانکو هم دومین نامه اعتراضی خود را به باشگاه رسانده است. استقلال با چراغ خاموش در باشــگاه استقلال نیز وضعیت بهتر از این نیست، فتحی و اعضای هیئت مدیره استقلال نیز بر این باورند اگر کمک هــای پنهانــی وزارت ورزش و حمایت مالی اسپانســرهای نزدیک به دولت کاهش یابد بدون شک بحران مالی و تبعات ناخوشایند آن گریبان‌گیر تیم شفر خواهد شد و این مســئله یعنی از دست رفتن موقعیت های کنونی از این رو آنها هــم به دنبال وصول مطالبات مورد انتظار خود از وزارتخانه هســتند البته نه به شیوه پرسپولیسی ها بلکه با چراغ خاموش و بدون سر و صدای رسانه ای!

 خصوصی سازی روی هوا

 اما نکته بحث برانگیز و قابل اهمیت اینجاســت که این اتفاقات در شــرایطی در حال وقوع اســت که مدیران دولتی و شــخص وزیر همچنان اصــرار دارد که این دو باشگاه در ســال جاری قطعا به بخش خصوصی واگذار خواهند شد تا مدیریت آنها و هزینه های مورد نیاز آنها از طریق بخش خصوصی تامین اعتبار شــود، اتفاقی که به هیچ وجه با ساز و کارهای استاندارد و مرتبط با حوزه خصوصی سازی همخوانی ندارد.

 در اینکه دولت دوازدهم قصد دارد کاری که دولتمردان قبلی نتوانســتند انجام دهند را تکرار کنند تردیدی نیست اما مطمئنا با ساز و کارهای موجود و شرایط فعلی هر دو تیم این پروژه نیز محکوم به شکست است چون در شرایط کنونی مدیران این دو باشگاه مدیریت هزینه هســتند و هیچ برنامه و پلنی برای درآمدزایی در عرصه باشگاه های استقلال و پرسپولیس وجود ندارد

. مهمترین منبع درآمدزایی این دو باشگاه موضوع دستیابی به حق پخش تلویزیونی و حق کپی رایت است که با وجود وضعیت کنونی و مقاومت صدا و سیما در قبال اختصاص بودجه واقعی حق پخش تلویزیونی مســابقات این منبع درآمدزایی به کلی از بین رفته اســت از این رو مهمترین کانال پولی باشگاه ها مسدود شــده است.

موضوع ارزش افزوده و استفاده از برند این دو باشگاه دیگر دغدغه ای است که طی این ســال ها برای مدیران عامل این مجموعه ها وجود داشته است و بیشتر دلال ها و واسطه ها از این کانال درآمدزایی بهره برده اند و سر باشگاه ها بی کلاه مانده است از این رو به هیچ وجه نمی توان این دو مجموعه زیان ده را حائز شرایط واگذاری دانست.

 عرب: صادقانه بگویم وضعمان خیلی خوب نیست

ایرج عرب، مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس درباره این موضوع که گفته میشــود تیم پرسپولیس بحران مالی دارد، عنوان کــرد: تیم به لحاظ فنی بــه همت مدیران باشگاه، کادرفنی، بازیکنان و حمایت همه جانبه هواداران خوب پیش میرود، ولی صادقانه بگویم وضعمان خیلی خوب نیســت. عرب خاطر نشــان کرد: در بحث ارزی و ریالی ما دچار نوسان هستیم. نمونه آن هم همین بازی با الاهلی که در امارات انجام دادیــم و ۱۰ برابر برای ما هزینه داشت.

 در این بازی باید برای هزینه‌هایمان یک عدد بسیار کوچک پیش‌بینی می‌کردیم که با برگزاری بازی در خارج از کشور هزینه ما ۱۰ برابر با توجه به قیمت ارز شد.

وی تصریح کرد: ما سعی میکنیم با درآمدی که داریم هزینه‌ها را مدیریت کنیم، خیلی هم صرفه‌جویی کردیم. در ظاهر همه چیز خوب اســت، ولی در باطن ما سختی‌هایی را تحمل می‌کنیم.

 وعده‌های عجیب فتحی مدیرعامل باشگاه استقلال

در روزهایی که با مشکل مالی روبروست در خصوص بحث تمدید قرارداد آیاندا پاتوسی، ایسما گونکالوس و دیگر بازیکنان گفت: هواداران نگران نباشــند. بازیکنان خارجی از جمله پاتوسی و همچنین ایسما مشکلی برای تمدید قرارداد ندارند. قطعاً این اتفاق میافتد تا مشــکلات برطرف شــود.

امیرحسین فتحی درباره مســئله انضباطی مهدی قائدی و فرشید باقری عنوان کرد: مشــکل قائدی حل شده اما باقری همچنان حق حضــور در تمرینات را ندارد و جلســه‌ای برای این بازیکن تشکیل نشده است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.