شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۵

«عراقچی» میگوید در صورت لزوم افغانستانیها باید ایران را ترک کنند

به شوشتر نزن گردن مسگری!

عراقچی

 ماجرا از جایی آغاز میشــود که »ســید عباس عراقچی»، معــاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان روی آنتن زنده شبکه دو میگوید : »اگر تحریمها اثر کند و فروش نفتمان به صفر برســد، جمهوری اســلامی ایران مجبور است سیاست ویژهای را بــرای اقتصاد خــود در نظر بگیرد و ممکن اســت نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از برادران و خواهران افغانستانیمان بخواهیم ایران را ترک کنند«!

محمد تربــت زاده/

 ماجرا از جایی آغاز میشــود که »ســید عباس عراقچی»، معــاون سیاســی وزیر امور خارجه کشــورمان روی آنتن زنده شبکه دو میگوید : »اگر تحریمها اثر کند و فروش نفتمان به صفر برســد، جمهوری اســلامی ایران مجبور است سیاست ویژهای را بــرای اقتصاد خــود در نظر بگیرد و ممکن اســت نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از برادران و خواهران افغانستانیمان بخواهیم ایران را ترک کنند«!

هدف عراقچی اگرچه گروکشــی از غربی‌ها در ماجرای لغو معافیتهای نفتی اســت، اما طولی نمیکشــد که هشــتگ #عراقچی_غلط_کرد در توییتر فارسی ترند میشــود.

ریشــه این هشــتگ را هم احتمالاً باید در همبستگی ما با مردم افغانستان در طول تاریخ و زبان، دین و فرهنگ مشترکمان جستوجو کرد.

 پرچمهای سیاه را پایین کشیدند

کاربران فضای مجازی میگویند، افغانستانیهای ساکن در ایران «مهاجر» نیســتند، یعنــی از زمانی که لباس رزم پوشــیدند و برای دفــاع از خاک ایــران، پا به پای رزمنده هایخودمان، هشت سال در جبهه ها جنگیدند، شدند صاحبخانه!  اصلا چرا راه دور برویم؟

همین چند ســال پیش وقتی که دوشــادوش مدافعان حرم در قالب لشکر فاطمیون در سوریه جنگیدند تا پرچمهای سیاه را پایین بکشند و امنیــت مرزهایمان، چند صــد کیلومتر آن طرفتر تضمین شود، شــدند هموطن ما! و کدام ناجوانمردی هموطنش را از خانه بیرون میکند؟

 یکی از کاربران نوشته اســت: «افغانستانیها در طول تاریــخ ثابت کردنــد که زیر بار حــرف زور نمیروند و همیشه با اشغالگران جنگیده‌اند. این ملت قابل احترام نیست؟ روزگاری به پوریای ولی‌ها افتخار می‌کردیم اما ظاهراً روحیه پهلوانی از ما رخت بسته است.»

 گنه کرد در بلخ آهنگری...

گذشــته از این حرفها مگر تاوان سیاستهای خارجی بعضاً اشــتباه سیاســتمدارهای ما را افغانستانی‌ها باید بدهند؟ اصلا اگر قرار باشد کسی تاوان اعمال تحریمهای جدید نفتی را بدهد، مسئولان وزارت نفت، وزارتخانه‌های اقتصاد، وزارت امور خارجه و تیم دیپلماسی کشور که تمام تخم‌مرغ هایشان را در سبد برجام گذاشتند در اولویت‌اند، نه افغانســتانی‌هایی که چند دهه است در ایران ساکن شده‌اند، تشکیل خانواده داده‌اند، فرزندانشان را به مدرسه و دانشگاه فرستاده‌اند و بیخبر از بازیهای سیاسی، نانِ زحمتکشی‌شان را میخورند.

 کاربری در این باره نوشته است: «اتفاقاً اگر قرار بر اخراج کسانی از کشــور باشــه، امثال عراقچی و برادرزادهاش و خیلی‌های دیگــر در اولویتند، چرا که وضعیت کنونی کشورمان محصول تصمیم‌گیری و مدیریت این دوستان است نه تقصیر برادران افغانستانی.

 به قول شاعر: گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشتر زدند گردن مسگری»

اردوغان بازی!

کارشناسها میگویند، آقای عراقچی با طــرح این موضوع قصــد گروکشــی از غربی‌ها را داشته است. دقیقاً همان کاری که سالیان سال است اردوغان با اتحادیه اروپا میکند.

 یعنــی باجگیری در ازای ممانعت از ورود انبوه مهاجران سوری، افغانســتانی و... به اروپا.

 کارشناس‌ها و آقای عراقچی اما انگار یادشان رفته که هیچ‌جوره نمیشود مهاجرت مردم افغانستان به ایران و حضور افغانستانیها در کشورمان را با مهاجرت‌های معمول در سطح دنیا مقایسه کرد.

 اینکه جنگهای متداول، ناامنی و...، مردم افغانستان را مثل مردم سوریه و یمن مجبور به مهاجرت کرده است، درست! اما اینکه مردم افغانستان بهجای ترکیه، ایران را برای مهاجرت انتخــاب کرده‌اند لابد دلایلش برمی‌گردد به همان دین، فرهنگ و زبان مشترک.

آقای عراقچی انگار فراموش کرده که اگرچه امروز مرزهای جغرافیایی، ما و افغانستانی‌ها را از همه جدا کرده، اما در طول تاریخ، ما همیشه یک ملت مشــترک بوده‌ایم و امروز هم افغانستانی‌های ساکن در ایران بیشتر از اینکه مهاجر باشند، هموطن ما محسوب میشوند و هیچ سیاستمداری، به قیمت تحقیر مردمش از دشمن باج‌گیری نمیکند!

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.