شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶

یادداشت/

عصر بازیگران غیردولتی

علیرضا رضاخواه

براساس آموزههای نظریه رئالیسم در سیاست بین الملل؛ «دولتها مهمترین بازیگران نظام بین الملل هستند». گزارهای که این روزها نقیض آن در منطقه غرب آسیا بخوبی قابل مشاهده است؛ جایی که حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتیNon Actor Governmental  سال‌هاست که دست بالا را در تحولات سیاسی و امنیتی دارد.

علی رضا رضاخواه/

براساس آموزههای نظریه رئالیسم در سیاست بین الملل؛ «دولتها مهمترین بازیگران نظام بین الملل هستند». گزارهای که این روزها نقیض آن در منطقه غرب آسیا بخوبی قابل مشاهده است؛ جایی که حزب الله لبنان به عنوان یک بازیگر غیر دولتیNon Actor Governmental  سال‌هاست که دست بالا را در تحولات سیاسی و امنیتی دارد.

 همین رویه را در غزه از ســوی حماس شــاهد هستیم. علاوه بر این، این روزها بازیگر جدیدی در منطقه در حال ظهور اســت . تحلیلگران معتقدند انصار الله یمن در مســیر ایجاد موازنه‌های جدید قدرت در منطقه خلیج فــارس پیش میرود، به گونه‌ای که یک قدرت جدید در حال ظهور در دورانی است که قدرت‌های سنتی در منطقه خلیج فارس افول کرده‌اند.

 تجربه مقاومت، هوش راهبردی و خلاقیت تاکتیکی انصارالله را میتوان در نوع خود پدیده‌ای در خور توجه دانست. ناصر قندیل، تحلیلگر و سردبیر روزنامه لبنانی البنا در این رابطه می نویسد: همانگونه که حزب الله موازنه‌های بازدارندگی در برابر اسرائیل درست کرده، انصارالله یمن هم موازنه های بازدارندگی در برابر عربســتان ایجاد کرده است.

تجربه قدرت گرفتن انصارالله در شرایط جغرافیایی مشابه چیزی که غزه در سایه محاصره زمینی، هوایی و دریایی اسرائیل به سر میبرد، حاصل شده است. عربستان سعودی هم یمن را محاصره همه جانبه کرده است، اما با این وجود انصارالله توانسته توانمندی موشکی پیشرفته‌ای را خلق کند که از فناوری بالا و خیره کنندهای برخوردار است.

 واقعیت این است که نه تنها ائتلاف‌های منطقه‌ای و ساز و کارهای امنیتی، بلکه مفاهیم سنتی در نظریات بین‌المللی نیز دستخوش تغییر شده است.

 نظم نوین جدید منطقه غرب آســیا، نظمی خواهد بود برآمده از این مفاهیم و پدیده‌های جدید، نظمی برای درخشش بازیگران ریشه دار غیردولتی که همزمان با برخورداری از مشروعیت تاریخی و محلی بر اساس تعریفی نوین در سطح منطقه به هم پیوسته‌اند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.