یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۴

یادداشت

حمایت از بورس یعنی افزایش رونق تولید

فردین آقا بزرگی کارشناس بورس

فردین آقابزرگی

 بحــث اقتصــادی مقدم بر تجهیز یــک بنگاه یا یک صنعت بــرای افزایش بهره‌وری و تولید لازمه تجهیز منابع مالی اســت. منابع مالی از دو قســمت بازار پول یا بازار ســرمایه تأمین می‌شود.

 بحــث اقتصــادی مقدم بر تجهیز یــک بنگاه یا یک صنعت بــرای افزایش بهره‌وری و تولید لازمه تجهیز منابع مالی اســت. منابع مالی از دو قســمت بازار پول یا بازار ســرمایه تأمین می‌شود.

بازار پول به واسطه رسالتی که در بازه زمانی کمتر از یک سال دارد محل مناسبی برای تأمین منابع بلندمدت صنایع و بنگاه‌ها به شمار نمیرود، از این رو بزرگترین نقش و رسالت بازار ســرمایه، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی در جهت دســتیابی به هدف رونق تولید ملی است.

 دراین میان بهترین و مؤثرترین سیاست پولی که دولت می‌تواند اتخاذ کند، حمایت مطلوب‌تر از بازار پول و ســرمایه است تا با ایجاد انگیزه، شرکت‌ها و صنایع به جای در دستورکار قرار دادن منابع مالی به منظور افزایش راندمان تولید از بازار پول به بازار ســرمایه وارد شوند. ق

قطعاً چنین ظرفیتی در بازار بورس و سرمایه وجود دارد و میتواند در رونق تولید بسیار تأثیرگذار باشد. در ســال 96 بورس رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی نقش داشــت، اما این رقم در سال 97 افزون بر70 هزار میلیارد افزایش داشــت که نشان‌دهنده قدرت مانور بورس است؛ قدرتی که با برنامه‌ریزی و ایجاد انگیزه در شرکت ها و استفاده از امتیازاتی که در بازار سرمایه وضع می‌شــود از جمله کاهش نرخ هزینه معاملات، کاهش کارمزد ارکان تأمین‌کننده فرایند تأمین مالی برای شــرکتهای بورســی و صنایع، می‌توانــد با همکاری وزیر اقتصاد به عنوان رئیس و رئیس کل بانک مرکزی به عنوان عضو شــورا، منجــر به اعمال قوانین و مقرراتی شــوند که انگیزه استفاده شرکتها از بازار سرمایه برای تأمین مالی را افزایش دهند. بی‌تردید اهتمام به این موضوع روشن کننده مسیر سرمایه‌گذاری است و در توسعه و رشد اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.

/انتهای پیام

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.