شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱

یادداشت/

تغییر معادلات قدرت در لندن

دکتر علیرضا ثمودی

با گذشت حدود سه سال از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در انگلیس هنوز زمان و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که بزرگترین بحران خارجی لندن پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است.

دکتر علیرضا ثمودی، تحلیلگر مسائل اروپا/

با گذشت حدود سه سال از برگزاری همه‌پرسی برگزیت در انگلیس هنوز زمان و نحوه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که بزرگترین بحران خارجی لندن پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است.

اقدام می در اعلام اســتعفای زودهنگام و سقوط دولت انگلیس، از تداوم شکاف و بنبستی عمیق در پارلمان و در میان سیاسیون بریتانیایی بر سر برگزیت حکایت دارد.

نتایج انتخابات شوراهای محلی انگلیس و شکست سختی که دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر در آن متحمل شدند، در این بن‌بست بی تأثیر نبوده است.

نخستین گزینه خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه است که می تواند تبعات اقتصادی و حتی سیاسی بسیاری برای لندن به دنبال داشته باشد. گزینه دوم خروج انگلیس تا پایان مهلت 6  ماهه اتحادیه به لندن (31 اکتبر) است و سومین گزینه نیز برگزاری همه‌پرسی دوم و تصمیم‌گیــری مردم انگلیس در مورد خروج یا ماندن در اتحادیه اســت.

 در شرایطی که اتحادیه اروپا با دادن هرگونه امتیاز بیشتر به لندن مخالفت کرده و از سویی دو حزب محافظه کار و کارگر نیز بشدت در موضوع برگزیت دچار انشقاق و تشتت آرا هستند، محتمل‌ترین گزینه موجود برگزاری انتخابات و همهپرسی دوم خواهد بود.

 اکنون بوریس جانسون، سیاست‌مدار محافظه کار و چهره شناخته‌شده کمپین حامی خروج انگلیس از اتحادیه که از وی به‌عنوان گزینه جانشینی ترزا می در شــماره  10 خیابان دادنینگ نام برده میشود، در صورت رسیدن به قدرت باید با احتیاط بیشــتر عمل کرده و روند برگزیت را با هوشیاری بیشتر به پیش ببرد.

 تحولات داخلی انگلیس در شرایطی است که انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه آغاز و تا فردا ادامه خواهد داشت. باید کمی صبر کرد تا نتایج این رویدادهای مهم مشخص شود؛ چراکه پیروزی هر کدام از احزاب طرفدار اروپا یا احزاب دست راستی و ملیگرا نیز می تواند بر روند برگزیت تأثیر گذاشــته و آینده آن را مشخص کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.