شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۰

سفر دوره ای کوشنر به منطقه

داماد ترامپ چه در سر دارد؟

محمد محسن فایضی، تحلیلگر مسائل فلسطین

محمد محسن فایضی

جرد کوشــنر، داماد و مشــاور یهودی رئیس جمهور آمریکا کــه از طرف ترامپ مسئولیت مذاکره برای صلح در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد بار دیگر چمدان‌ها را بســته و در سفری دورهای راهی خاورمیانه شد.

 وی در این سفر از اردن، مصر، عربستان، اراضی اشغالی و مغرب دیدن خواهد کرد. این اقدام در حالی است که سفر دورهای گذشته کوشنر به منطقه که در حدود دو ماه پیش صورت گرفت به برگزاری نشست منامه منتج شد؛ بنابراین درباره سفر کنونی مشاور یهودی رئیس جمهور آمریکا نیز ابهامات زیادی وجود دارد و این سؤال مطرح است که داماد ترامپ چه در چنته دارد و به دنبال چیست؟

رسانه‌ها و ناظران مسائل منطقه‌ای معتقدند سفر کوشنر بی ارتباط به «معامله قرن«  نیست و شکست یک ماه پیش «نشست منامه» در بحرین، او و تیم همراهش را بر آن داشته تا دوباره برای پیشبرد این طرح ضد فلسطینی به منطقه سفر کنند.

 کارگاه اقتصادی منامه روزهای ســه شــنبه و چهارشنبه(۴ و ۵ تیرماه) با عنوان »صلح به خاطر شــکوفایی اقتصادی» در بحرین برگزار شد تا مقدمه‌ای بر اجرای طرح آمریکایی معامله قرن باشد. اما این نشست به هیچ کدام از اهداف مورد نظرش نرسید، تا جایی که حتی کوشنر نیز به شکست کامل آن اذعان کرد.

حال به نظر می رسد کوشنر در این سفر دنبال آن است که کشورهای منطقه را برای دور دوم این نشست که احتمالاً باز هم با محوریت مسائل اقتصادی برگزار خواهد شد، آماده کرده و آنها را برای سرمایه گذاری در این طرحها متقاعد کند. نکته دوم که باید در تحلیل این سفر مد نظر قرار گیرد، واکاوی علت شکست نشست منامه است. کارگاه اقتصادی منامه از سوی تمامی گروههای فلسطینی تحریم شده و هیچ یک از رهبران فلسطینی در آن حضور نداشت.

 از سوی دیگر به خاطر حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و نارضایتی دول عربی از این موضوع، حتی حکام سازشکار عرب هم در سطحی بسیار نازل در این اجالس شرکت کردند که همین مسئله در ناکامی این گفت وگو ها تأثیر بسیار مهمی داشت.

حال به نظر می رسد مقامات واشنگتن در صدد هستند با فرستادن دوباره کوشنر به منطقه و رایزنی با مقامات بلندپایه عرب آنها را به شرکت در سطح هیئت‌های بلند پایه در نشست آتی ترغیب کند.

 آمریــکا به عنــوان حامــی و دلال منافع رژیم صهیونیســتی، در این راســتا تــلاش خواهد کرد با تطمیع و حتی تهدید کشــورهای عرب را پای نشســتی دیگر نشــانده و خواســته های تل آویو را بر آنها تحمیل کند.

 اما در این میان آنچه اســتکبار جهانی از آن غافل اســت نقش گروه های مقاومت و اتحاد مردم فلســطین در فروپاشی این توطئه اســت که می تواند تمام نقشه های زورگویان را نقش بر آب کند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.