دوشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۳

در گفت‌وگو با قدس آنلاین مطرح شد

اکنون زمانی مناسبی برای حذف چهار صفر ازپول ملی نیست

ساحل عباسی

جعفر قادری - کراپ‌شده

جعفر قادر گفت:شاید یکی از تنها فواید حذف چهار صفر از پول ملی آن هم نه در دوره تحریم و کمبود منابع مالی کشور کاهش هزینه های چاپ و انتشار و توزیع پول باشد اما حذف چهار صفر به خودی خود اثر ملموسی در کاهش تورم به جای نمی گذارد.

جعفر قادری اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص چرایی توجیه ناپذیر بودن حذف چهار صفر از پول ملی گفت: اگر دولت به منظور کاهش تورم چهار صفر را از پول ملی حذف می کند قطعا مرتکب اشتباه بزرگی شده است چرا که حذف چهار صفر از پول منجر به کاهش تورم نمی‌شود. شاید یکی از تنها فواید حذف چهار صفر از پول ملی آن هم نه در دوره تحریم و کمبود منابع مالی کشور کاهش هزینه های چاپ و انتشار و توزیع پول است اما حذف چهار صفر به خودی خود اثر ملموسی در کاهش تورم به جای نمی گذارد.

وی در خصوص نواقص نظام پولی کشور بیان داشت: واقعیت این است که نظام پولی کشور که در گذشته دینار و سپس به ریال تبدیل شد، جزء ندارد؛ به این معنا که دلار و یورو دارای جزء هستند یعنی هر دلار و یورو صد سنت می‌شود در حالی که نظام پولی ما چنین موضوعی را ندارد لذا این ایراد بر نظام پولی ما وارد است.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تغییرات درحد برطرف کردن جزییات نظام پولی کشور قابل قبول است. تبدیل شدن واحد پول ملی به تومان شود و تبدیل هر تومان به صد ریال قابل توجه است اما دولت باید به این مهم توجه داشته باشد که اکنون شرایط مناسبی برای اجرای این اصلاح با توجه به نرخ تورم بالا نیست واگر نرخ تورم بالا باشد هزینه تغییر واحد پول و حذف چهار صفر را بپذیریم بعد از گذشت مدت کوتاهی باید صفرهای دیگری را از پول ملی کم کنیم، بنابراین انتظار می‌رود دولت به جای تمرکز بر مسائل اصلی اقتصاد کشور و راهکار دادن برای حل مشکلات کلیدی خود را درگیر موضوعاتی نکند که تفاوتی بر تقویت اقتصاد و کاهش تورم نمی‌گذارد.

وی درادامه تصریح کرد: درحال حاضر هیچ یک از مؤلفه‌های حذف چهار صفر از پول ملی وجود ندارد لذا دولت باید این کار را به زمان مناسبت‌تری واگذار کند، زمانی که نرخ تورم شدیداً کاهش یافته یا نزدیک به صفر رسیده است.

انتهای پیام/