پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۶

یادداشت/

به حرمت قلم‌ها و قاب‌ها

مهدی توکلیان

چه زیباســت مرور یک ســال تلاش برای یادآوری 365 روز دل در گرو محبت و عشــق به مردم محله و منطقه و شهر و استان و کشور داشتن.

مهدی توکلیان

چه زیباســت مرور یک ســال تلاش برای یادآوری 365 روز دل در گرو محبت و عشــق به مردم محله و منطقه و شهر و استان و کشور داشتن.

 چه لذتی بالاتر از آینه تمام نمای مردم شدن و نگاره‌گر حل مشکل‌ها بودن و چه افتخاری بالاتر که قدم‌های کوچک احساس و ارادت به یاریتان آمد و در دلتنگ‌ترین لحظه‌ها و شــادترین ثانیه‌ها همراه مردم بودن را تجربه و در کنارشان زندگی کردید.

 زمانی که گره‌ای از مشــکلات همشــهری‌ها با نوشــته و عکس شما باز می‌شــود و آنگاه که پیگیری رســانه‌ای شــما خبرنگاران متعهد به ثمر می‌نشــیند، آنچه از نگاهتان می‌تراود امید اســت و شــادی و صداقت و اشتیاق.

 طنین گام‌های پرتلاش و خســتگی‌ناپذیرتان صریر ســکوت را شکست، غبار از چهره خاطرات محله‌های قدیمی شســت، بافت‌های فرسوده جان دیگری یافت، هنر گفتمان و گفت‌وگــو و عکسهای‌تان هویت محله‌های فراموش شــده را زنده کرد و تجدید عهدی با اصالت‌های فراموش شــده کرد.

همــت و جدیت شــما راویان قصه‌هــای حقیقی کوچه‌هــا و محله‌ها و خیابان‌های شهر، پیوند عاطفی و قلبی مردم را با محله کار و زندگی‌شان حیاتی دگرباره بخشید و تاریخ و فرهنگ کودکی و محله‌ها را زنده کرد.

 سخت‌کوشــی‌های شــما خبرنگاران هنرمند، پنجره‌ای به ایوان خانه‌های قدیمی گشود، به گلدان‌های اطلسی و شمعدانی کنار حوض‌ها و پنجره‌ها ســامی دوباره داد، با هم محله‌ای‌ها و همشهری‌ها از ماجراها و خبرها و اتفاقه‌ایی که نمی‌دانستند سخن گفت و آنها را با یکدیگر آشناتر کرد.

 به پاس تمام تلاش‌هایتان و برای تمام تلاش‌هایی که در طول یک ســال فعالیــت حرفه‌ای با عشــق و علاقه و بدون هیچ چشم‌داشــت از خود به یادگار گذاشــته‌اید تمام شــهروندان قدردان قلم‌هــا و قدم‌ها و قاب‌های هنرمندانه و دغدغه‌مندتان هســتند و تا تاریخ این ســرزمین زنده است، سهم شما در اعتلا و توسعه شهرها و کشور مانا و جاودان است.

 ترویج صداقت و کرامت و سخاوت در سطرهای عاشقانه‌تان سرلوحه درس زندگی شــد تا بر صفحه‌های رســانه‌تان نقش ببندد و محبوب دلهای مخاطبان‌تان شود.

 وعده‌های بسیاری از مسئولان به همت شما به وعید تبدیل شد . امروز که شــما دلبسته فانوس معرفت و عشــق به مردم هستید و شیوه مردانگــی را آموختید تا محفل‌آرای خلوت و شــلوغی محله‌ها و کوه‌های شــهر باشید، نام پیام آوران و قاصدک‌های هشت سال دفاع مقدس را در ذهن‌هــا و دلها زنده کردید.

آرزوهایتان تلاش در مســیر خدا و خدمت به خلقش در هنگامه نیازمندی‌ها ســتودنی است. ضرب‌اهنگ گام‌هایتان برای خدمت به ســاکنان شهر و کوچه‌ها و کشــور همیشه ایام پرطنین و استوار باد.

 زیباتریــن پنجره‌های امید و آرزو را در آشــیانه‌های رســانه‌تان باز نگه داشــتید و مشتاقانه فانوس‌های روشن زندگی و انسانی زیستن را در پیچ کوچه‌های سخت زندگی به یادگار گذاشتید تا در فراز و نشیب‌های سخت روزگار، مردم وطن را همراهی کنند.

 شما، امروز دلیل آشکار مدع‌ای محبت‌ها و مرحم‌تهای مردم و مسئولان ایران اســلامی هســتید و دیگر جسارت هیچ دســتی برای قطع کردن نهال‌هایی که با دستان شما کاشته شد قد نخواهد کشید.

هفدهمین روز از مرداد تنها بهانه‌ای است برای قدردانی از همت و تلاش و غیرت و زحمت‌های شــمایی که در زمره تلاش‌گران و دغدغه‌مندهای ایران اسلامی هستید.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.