یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۶

موشک، پهپاد و حالا پدافند هوایی؛ سه ضلع قدرت مقاومت

آسمان یمن دیگر بی دفاع نیست

یمن

 هنوز دو روز از انهدام پهپاد پیشــرفته آمریکا از نوع MQ9  بر فراز آســمان یمن نگذشته بود که روز گذشــته انصارالله از هدف قرار دادن و انهدام پهپاد ائتلاف متجاوز ســعودی در حجه خبر داد.

مهدی خالدی/

 هنوز دو روز از انهدام پهپاد پیشــرفته آمریکا از نوع MQ9  بر فراز آســمان یمن نگذشته بود که روز گذشــته انصارالله از هدف قرار دادن و انهدام پهپاد ائتلاف متجاوز ســعودی در حجه خبر داد. این در حالی است که ارتش یمن روز گذشته ضمن انتشار فیلم نحوه سرنگونی پهپاد متجاوز آمریکایی از دو ســامانه دفاع موشــکی بومی این کشــوربا عنوان «فاطر1 » و«ثاقب1»رونمایی کرد.

به نظر می‌رسد نیروهای مشترک یمنی که در طول نزدیک به پنج سال تجاوز و محاصره تحمیلی ائتلاف ســعودی توانسته با اتکا به نیروهای بومی صنعت دفاع موشکی و پهپادی خود را به ســرعت توســعه داده و به اوج برسانند، این بار با تمرکز بر ســاخت سامانه‌های دفاع موشکی در صدد هستند تا آسمان یمن را بر روی جنگنده‌های متجاوز بسته و عرصه را بیش از پیش بر سعودی تنگ کنند.

 دیگر آسمان بی‌دفاع وجود نخواهد داشت حسن عابدینی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با قدس پیشــرفت‌های نیروهای یمنی در زمینه ساخت سامانه‌های دفاع موشکی را به عنوان نقطه عطفی در تحولات صحنه نبرد این کشور دانســته و گفت: مقاومت اسلامی از لبنان و غزه گرفته تا یمن در مقطع کنونی آرام آرام در حال دستیابی به یک بازدارندگی راهبردی در مقابل زورگویان اســت.

این بازدارندگی همانگونه که در بحث توازن وحشت از طریق توســعه موشک‌ها توسط حزب الله شروع و کمکم به غزه کشــیده شــده بود، اکنون در یمن به موشک‌های بالســتیک بردبلند و پهپادهای پیشرفته رســیده است.

عابدینی در ادامه با بیان اینکه با وجود پیشــرفتهای سریع مقاومت شاهد یک نقطه ضعف مهم بودیم که آن هم آسمان بی دفاع بود، افزود: آسمان باز به جنگنده‌های دشمن اجازه میداد بدون هیچ ترس و محدودیتی جولان بدهند، اما با پیشرفتهای اخیر انصارالله عملا این ابزار قدرت متجاوزان هم از بین رفته و دیگر آسمان بی دفاعی برای مانور دشــمن وجود نخواهد داشت.

 این مسئله بویژه در یمن مهم است؛ چراکه در پنج ســال گذشته به علت ناتوانی در زمین عمده حملات سعودی از هوا صورت گرفته اما با اقدام اخیر نیروهای یمنی در انهدام دو پهپاد آمریکایی و سعودی مشخص شد که پس از پیشرفت‌های سریع موشکی و پهپادی ضلع سوم قدرت نیروهای مشترک یمنی ایجاد و در حال تکمیل شدن است.

 تغییر و تحول در معادلات جنگ یمن قاســم محب علی دیگر تحلیلگر مسائل منطقه نیز با بیان اینکه بروز اختلاف گســترده میان مزدوران سعودی و امارات در جنوب یمن در چند هفته اخیر که از عدن شروع و امروز به ابین و شبوه هم کشــیده شده، دست برتر انصارالله را در صحنه تحولات یمن بر همگان آشــکار کرده، گفت: اگرچــه در بحث نظامی وضعیت نیروهای مقاومت در موقعیت جغرافیایی تحت کنترل آن تثبیت شده است، اما اختلافات جدید میان متجاوزان، فرصت بیشتری برای عرض اندام به نیروهای یمنی داده است.

 محب علی افزود: در چند ماه اخیر تنها زمینه تحرک ائتلاف در جبهه هوایی و حملات گاه و بیگاه جنگنده‌های متجاوز بود، اما پیشــرفت نیروهای یمنی در حوزه دفاع موشکی این اهرم فشار سعودی را خنثی کرده و میتواند معادله جنگ را در آینده متحول و تغییر دهد.

این پیشرفتهای جدید انصارالله مسلماً سعودی‌ها را به فکر فرو برده و آنها را وادار خواهد کرد هر چه ســریعتر برای خروج از یمن چاره ای اندیشیده و فکری بکنند.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.