دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۷

چه کسانی در ساخت دولت اسلامی نقش دارند؟

دکتر فرزاد جهانبین

برای تحقق دولت اســلامی ما ســه سطح از آدمها را می‌خواهیم؛ تا حوزه درســت نشود، تا دانشگاه درست نشود، تا نخبگان اهل حق و انقلابی به وظایف خودشــان درست عمل نکنند که لزوماً هم به معنای حضور در دولت نیســت، انجام این کار امکان‌پذیر نیست؛ هم باید آدم تربیت کنیم و هم نظریه تولید کنیم.


دکتر فرزاد جهانبین /

برای تحقق دولت اســلامی ما ســه سطح از آدمها را می‌خواهیم؛ تا حوزه درســت نشود، تا دانشگاه درست نشود، تا نخبگان اهل حق و انقلابی به وظایف خودشــان درست عمل نکنند که لزوماً هم به معنای حضور در دولت نیســت، انجام این کار امکان‌پذیر نیست؛ هم باید آدم تربیت کنیم و هم نظریه تولید کنیم.

 به قول امیرالمؤمنین(ع)  «حَمَلُوا بَصَ ائِرَهُمْ عَلَی ْ اسیَافِهِم»؛ شما باید کسی را تربیت کنید که کار اجرایی را بر اساس بصیرت انجام می‌دهد؛ نه اینکه یکی میگوید که اینجا بزن او هم آنجا می‌زند؛ خودش میداند که کجا بزند؛ آنگونه که امیرمؤمنان در مورد مالک فرمود: «جایی که باید بزند، میزند». یک چنین آدم‌هایی باید تربیت بشوند که من معتقدم در مسیر تربیت میشوند. این سه دســته آدم را که میگویم بر اساس کتاب «شــذرات المعارف» مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی عرض میکنم و منظور این بحث این اســت که نخبگان بسیار قدرتمند هستند.

 آیت‌الله شاه‌آبادی این سه دسته را این طوری مطرح می‌کنند: دعات، رعات و حمات.  دعات یعنــی مجتهدین و...؛ اینها کار نظری میکنند. رعات کسانی هستند که این نظریه را تبلیغ میکنند؛ مانند معلمین، ائمه جماعات و وعاظ.

سومین دسته حمات هستند که شامل عموم مردم میشود؛ یعنی شما تولید نظریه میکنید، گفتمانسازی میکنید، بعد این را وارد زندگی مردم میکنید و وقتی وارد زندگی شد، این دوباره بازخورد پیدا میکند و اصلاح و تقویت میشود. بنابراین برای اینکه دولت، اسلامی شود هم حوزه و هم دانشگاه و هم نخبگان اهل جبهه حق و هم کســانی که کار گفتمان‌ســازی می‌کننــد، باید بــه وظایف خودشــان به درستی عمل بکنند و در هر مقطعی ورودی بدهند.

در این مسیر آدم هم تربیت میشود و اِلا اگر این مسیر را نرویم، دولت را هم در دست بگیریم، می شود موقعیتی که افرادی با کلی امید آمده‌اند و چون نظریه‌های لازم را نداشتند، نتوانستند به وظایفشان درست عمل کنند که هیچ، موجب سرخوردگی هم شده‌اند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.