یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۱

یادداشت/

رکن حقیقی تمدن نوین اسلامی  

حجت الاسلام عیسی زاده

اساساً سبک زندگی اسلامی  که در آموزه‌های اسلامی  مطرح شده، لبّ کلام در بیانات رهبری است، ایشان با استفاده از آیات و روایات میفرمایند: اســلام فقط برای این نیامد که اعتقادی را در زوایای قلب و ذهن انســان به وجود آورد، ولو اینکه آن اعتقاد در عمل و زندگی آنان هیچ گونه اثری نداشته باشد، اسلام آمد تا زندگی را متحول و راه بشر را تصحیح کند.

حجت الاسلام عیسی زاده/

اساساً سبک زندگی اسلامی  که در آموزه‌های اسلامی  مطرح شده، لبّ کلام در بیانات رهبری است، ایشان با استفاده از آیات و روایات میفرمایند: اســلام فقط برای این نیامد که اعتقادی را در زوایای قلب و ذهن انســان به وجود آورد، ولو اینکه آن اعتقاد در عمل و زندگی آنان هیچ گونه اثری نداشته باشد، اسلام آمد تا زندگی را متحول و راه بشر را تصحیح کند.

 رهبری فرمودند بخش حقیقی تمدن نوین اسلامی  که به عنوان هدف ملت ایران و انقلاب تعیین شــده، آن چیزهایی اســت که متن زندگی ما را تشکیل میدهد که همان سبک زندگی اسلامی  است، مثل مسئله خانواده، سبک ازدواج، الگوی مصرف، مسکن، تفریحات، کسب و کار، زبان، رفتار ما در مدرسه، ورزش، رسانه و ...

 پیشرفت چشمگیری نداشته‌ایم

 اما آیا این ســبک زندگی اسلامی در این ۴۰ سال محقق شده است؟ در این زمینه پیشرفت چشمگیری نداشتیم، همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ضعیف است؟ این یک آسیب است، با اینکه کار جمعی را غربی‌ها به اسم خودشــان طرح کرده‌اند، اما اسلام خیلی قبلتر از آنها به این مســئله اشاره کرده اســت «تعاونوا علی البر و التقوی» یا «واعتصموا بحبل اهلل جمیعا و التفرقوا».

چرا طلاق در کشور ما زیاد اســت؟ چرا مواد مخدر شیوع دارد؟ چرا فرهنگ رفتار با همسایه ضعیف است؟ با توجه به تحلیل رهبری در مورد دستاوردهای انقلاب در حوزه ســبک زندگی میتوان این گونه نتیجه گرفت که باوجود فراهم شدن زمینه‌های پیشرفت در این حوزه، یکی به دلیل هجمه‌های فراوان دشــمنان، دوم کوتاهی برخی از مسئولان و سوم سست شــدن ایمان عدهای از افــراد در جامعه آنگونه که باید در دینی شــدن ســبک زندگی در عرصه‌های گوناگون فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیشرفت قابل قبولی می‌داشتیم، موفق نبودیم و فاصله زیادی بین ســبک زندگی با باورهای دینی وجود دارد؛ با اینکه کرســی‌های علمی و تربیتی، هزاران کلاس درس، هزاران تریبون وعظ و خطابه و رســانه ملی در اختیار استادان و مبلغان دینی بوده است.

 عوامل رسیدن به هدف

 حال چه باید کرد؟ در بحث راه‌های دســتیابی به آن رکن اصلی تمدن نوین اسلامی، نکته‌ای را ابتدا عرض کنم و آن اینکه این پدیده مسئله‌ای نیست که با یک، دو یا سه عامل و راهکار بتوانیم به آن برســیم. این موضوع دارای عوامل مختلفی است که اگر در کنار هم باشند میتوان به آن هدف دست پیدا کرد.

 بــه عنوان مثال اکنون چقدر دغدغه بحث حجاب و پوشــش در جامعه مطرح است؟ اگر رسانه ملی که میلیون‌ها بازدیدکننده دارد، بیاید در مخالفت با ترویج حجاب، برنامه‌هایی را بگذارد که با این جریان مقابله کند، بی‌گمان سبب به هدر رفتن زحمت‌ها در بحث حجاب می‌شود.

 یا اگر مردم ببینند تحریم صورت گرفته اســت و اهمیت کمک کردن به همنوع بســیار بالاست و از طرف دیگر ببینند برخی از مسئولان و علمای دینی به سمت اشرافی‌گری رفته‌اند، بحث کمک به همنوع به کلی منتفی میشود.

 برای رسیدن به سبک زندگی اسلامی جهاد همگانی لازم است و با یک یا دو سازمان کار جلو نمی‌رود.

 تغییر نگرش

 نخستین راهکار برای رســیدن به سبک زندگی اسلامی، اصلاح نگرش و بینش اســت. تا زمانی که نگرش‌های مختلف در جامعه بــه زندگی، دنیا، آخرت، اســلام و... اصلاح نشــود رســیدن به ســبک زندگی اسلامی ممکن نیســت.

 دومین راهکار شناسایی آسیب‌هاست. برای شناسایی آســیب‌ها در این زمینه احتیاج به یک کلان پروژه است.  ما باید همگی به خود نهیب بزنیم و در این زمینه قدم برداریم. به عنوان نمونه حضرت آقا فرمودند: چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ضعیف است؟ چرا طلاق زیاد اســت؟ چرا جوانان به مواد مخدر روی آورده‌اند؟ چرا صله رحم کمرنگ شــده است؟ دفتر تبلیغات در راستای رسیدن به سبک زندگی اسلامی به عنوان مرکزی که پیشرو در این زمینه است، یک قطب را به خانواده، اخلاق و سبک زندگی اختصاص داده است.

 علاوه بر این، تمام موارد ابتلای مسئله سبک زندگی در جامعه باید رصد و تبیین شود و راه حل‌های آن در اختیار جامعه قرار گیرد.

 به عنوان نمونه باید مسئله کارکردهای متون دینی در حوزه‌های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، زیستی و... متناســب با اقشار مختلف جامعه تدوین شــود تا مردم با نکات کاربردی این حوزه‌ها آشنا شوند.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.