یکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۳

سرپرست معاونت اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان :

مقابله با بازی های رایانه ای غیر مجازونامناسب

پیشگیری از جرم

همدان _سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان گفت : مقابله با ارائه بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز و نامناسب یک ضرورت اساسی است.

به گزارش قدس انلاین به نقل از روابط عمومی  معاونت اجتماعیو پیشگیریا ز وقوع جرم همدان مهدی الماسی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اظهار کرد: نظر به تاثیر گسترده و مخرب بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز و اثرات نامطلوب و ناخوشایند آن بر کودکان و نوجوانان کارگاه‌های استانی شیوه مواجهه صحیح با آسیب‌های ناشی از بازی‌های رایانه‌ای ویژه عوامل انتظامی و اجرائی مرتبط، توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان تشکیل می‌گردد.
   الماسی بیان کرد: عدم آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان از یک سو و از سوی دیگر تمایل آنان به استفاده از این نوع بازی‌های رایانه‌ای باعث بروز آسیب‌ها و مخاطرات جدی می‌گردد.
   وی ضمن تأکید بر لزوم پیشگیری از مخاطرات بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز عنوان کرد: این معاونت با همکاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و ستاد مربوطه و نیز همکاری سایر دستگاه‌های متولی، پیشگیری از ارائه بازی‌های رایانه‌ای غیر مجاز را در دستور کار خود قرار داده است.
   الماسی بیان کرد: پیشگیری از ارائه بازی‌های رایانه‌ای غیرمجاز  از گسست فکری و عاطفی درون خانواده‌ها جلوگیری کرده و زمینه کسب آگاهی از اثرات سوء بازی‌های غیر مجاز را برای خانواده ها مهیا خواهد ساخت.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.