شنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۴

۱۵ هکتار زمین کشاورزی حومه شهر مشهد رفع تصرف شد

رفع کاربری

مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد از رفع تصرف ۱۵ هکتار زمین کشاورزی که به صورت غیرمجاز تغییر کاربری داده شده بود خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین، امید طهماســبی زاده در حاشیه عملیات رفع تصرف از این زمینها در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به موضوع با اهمیــت تغییر کاربری‌های غیرمجــازی کــه گاهــی در زمینهای کشاورزی صورت می‌گیرد و آینده بسیار خطرناکــی دارد رصــد و پایش مناطق مســتعد تغییر کاربری مدتهاست که به صــورت ویژه‌ در دســتورکار جهاد کشاورزی شهرستان مشهد قرار دارد.

وی با بیان این که این عملیات با همراهی دســتگاه قضایی، نیروی انتظامــی و سایر نهادهای همراه انجام شد ادامه داد:با رفع تصرف این سطح زمین کشاورزی از نابودی امنیت غذایی پایدار حدود ۳۰۰ نفر جلوگیری خواهد شد

مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد در خصوص کم و کیف اجرای این عملیات گفت: اقدامات اطلاعاتی نشان داد برخی افرادســودجو روی پهنه‌ حدود ۱۵ هکتار در حوالی منطقه پرکندآباد مشهد در حال خرید و فروش زمینهای کشاورزی برای ایجاد باغ ویلا هســتند.

طهماســبی‌زاده افزود: در تمامی این اقدام‌های خلاف قانون، ســودجویان از کم اطلاعی خریداران سوء استفاده کرده بودند و با بیان اطلاعات کذب مبنی بر ایجاد جاده آســفالته و رساندن انشعابات آب و برق به شکلی وانمود کرده بودند که احداث دیوار، ایجاد بنا و ساختن باغ - ویلا در منطقه هیچ ممنوعیتی ندارد.

وی ادامه داد: پس از تکمیل اطلاعات و هماهنگی با دستگاه قضایی و همراهی مقام قضایی و نیروی انتظامی تعداد زیادی باغ ویـلـای غیرمجــاز در محل تخریب شد همچنین برخی بناهای برپا شــده روی زمینهای کشاورزی مدنظر هــم در مراحل پی‌کنــی، دیوارسازی و ســاخت بنا قرار داشــتند که قلع و قمع انجام گردید.

مدیر جهاد کشــاورزی مشــهد گفت: در گذشته تمامی این زمینها زیر کشــت جو، گندم و دیگر محصولات بود که به طور مستقیم در تامین زنجیره غذایی نقش داشــت اما به دلیــل زیاده خواهــی و مال اندوزی عده‌ای به باغ ویلاهای غیرمجاز تبدیل شده بود.

طهماســبی‌زاده با اشــاره به این که تخریب زمینهای کشــاورزی و تبدیل آن بــه باغ ویلا چه پیامدهایــی در بر دارد افزود: هر هکتار زمین کشــاورزی که برای آزادســازی آن اقدام می‌شــود،غذای ۲۰ نفــر را به طور مداوم و مستمر تأمین می‌کند لذا این ۱۵ هکتاری که در این اقدام رفع تصرف شــد و به حالت اول بازگشت در تأمین غذایی حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر نقش مستقیم و مستمری دارد.

هم اکنون بیش از ۹۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مشهد تحت پوشش و نظارت جهاد کشاورزی این شهرستان قرار دارد.

انتهای پیام/

منبع: ایرنا

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.