سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۶

ورود مسافران به خراسان رضوی در سال ۹۹ چقدر کاهش داشته است؟

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی در سالنامه آماری خود از کاهش ۵۶ درصدی سفرهای ورودی به این استان در سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش قدس آنلاین، ابراهیم نصری در خصوص میزان ورود مسافر به مشهد در سال‌ ۹۸ اظهار کرد: ۷ میلیون و ۵۷ هزار و ۸۴۳ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، ۷ میلیون و ۲۲ هزار و ۱۹۵ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۳۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی هوایی و ۲۱ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۷ نفر از طریق خودروهای شخصی در ۱۲ ماه سال ۹۸ وارد مشهد شده‌اند. مجموع مسافرین وارد شده به مشهد در سال ۹۸ بیش از ۴۰ میلیون و ۱۹۵ هزار نفر بوده است.

وی در خصوص میزان خروج مسافر از مشهد در سال ۹۸ عنوان کرد: ۹ میلیون ۲۷۷ و ۷۴۰ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ۶ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۳ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، ۴ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۲۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ۲۰ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۹۶۷ نفر توسط خودروهای شخصی از مشهد خارج شده‌اند. مجموع مسافرین خارج شده از مشهد در سال ۹۸ بیش از ۴۱ میلیون و ۶۱۹ نفر بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی همچنین در خصوص مسافرین وارد شده به مشهد در سال ۹۹ گفت: یک میلیون و ۸۹۹ هزار و ۳۱۵ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ۲ میلیون و ۳۶۶ هزار و ۱۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۴۳۰ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ۱۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۴۴۴ نفر از طریق خودروهای شخصی وارد مشهد شده‌اند. مجموع مسافرین وارد شده به مشهد در سال ۹۹ بیش از ۲۵ میلیون و ۹۷ هزار نفر بوده است.

نصری درمورد خروج مسافرین از مشهد در سال ۹۹ افزود: ۵ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۸۹ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۱۲۴نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۹۷ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ۱۸ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۴۴۸ نفر از طریق خودروی شخصی از مشهد خارج شده‌اند. مجموع مسافرین خارج شده از مشهد در سال ۹۹ بیش از ۲۷ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۵۸ نفر بوده است.

کاهش ۳۸ درصدی سفر به مشهد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸

وی یادآور شد: ورود مسافر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۷۳ درصد، از طریق حمل‌ونقل ریلی ۶۶ درصد، از طریق حمل‌ونقل هوایی ۶۴ درصد و از طریق خودروهای شخصی ۱۲ درصد کاهش داشته است. در مجموع ورود مسافر به مشهد در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ درصد و خروج مسافر از مشهد ۳۳ درصد کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی درمورد ورود مسافر به خراسان رضوی در سال ۹۸ خاطرنشان کرد: ۱۰ میلیون و ۷۳ هزار و ۸۸۸ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، ۷ میلیون و ۲۲ هزار و ۱۹۵ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۱۳۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی هوایی و ۱۰ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۴۰۳ نفر از طریق خودروهای شخصی در ۱۲ ماه سال ۹۸ وارد خراسان رضوی شده‌اند و مجموع مسافرین وارد شده به خراسان رضوی ۳۲ میلیون و ۱۰۶ هزار و ۶۱۹ نفر بوده است.

نصری در خصوص خروج مسافرین از خراسان رضوی در سال ۹۸ ادامه داد: ۱۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۲۶ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ۶ میلیون و ۹۲۲ هزار و ۹۰۳ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی ریلی، ۴ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۳۲۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ۱۱ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۸۹۸ نفر از طریق خودروهای شخصی از خراسان رضوی خارج شده‌اند و مجموع مسافرین خارج شده از خراسان رضوی ۴۱ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۲۵۱ نفر بوده است.

سفر بیش از ۱۴ میلیون مسافر در سال ۹۹ به خراسان رضوی

وی درباره ورود مسافر به خراسان رضوی در سال ۹۹ اضافه کرد: ۲ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای، ۲ میلیون ۳۶۶ هزار و ۱۴ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی، یک میلیون و ۵۱۶ و ۴۳۰ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ۷ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۷۵۹ نفر از طریق خودروی شخصی وارد خراسان رضوی شده‌اند. مجموع مسافرین وارد شده به خراسان رضوی در سال ۹۹ بیش از ۱۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۲۷ نفر بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی درمورد خروج مسافر از خراسان رضوی در سال ۹۹ افزود: ۱۲ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۳۴۸ نفر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، ۲ میلیون و ۳۴۵ هزار و ۱۲۴ نفر از طریق حمل‌ونقل عمومی ریلی، یک میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۹۷ از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی هوایی و ۷ میلیون و ۹۳۱ هزار ۶۶۰ نفر از طریق خودروهای شخصی از خراسان رضوی خارج شده‌اند و مجموع مسافرین خارج شده از خراسان رضوی نیز ۲۴ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۵۲۹ نفر بوده است.

کاهش ۵۶ درصدی ورود مسافر به استان در سال ۹۹ نسبت به ۹۸

نصری ادامه داد: ورود مسافر به خراسان رضوی از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۷۴ درصد، از طریق ناوگان حمل‌ونقل ریلی ۶۶ درصد، از طریق ناوگان حمل‌ونقل هوایی ۶۴ درصد و از طریق خودروهای شخصی ۳۰ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: در مجموع ورود مسافر به خراسان رضوی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل آن ۵۶ درصد کاهش داشته است. همچنین خروج مسافر از خراسان رضوی ۴۱ درصد در سال ۹۹ کاهش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: تردد خودروهای شخصی به مشهد در محورهای سرخس- مشهد، چناران- مشهد، فریمان- مشهد، آزادراه ملک‌آباد- مشهد، کلات مشهد و بالعکس ثبت و تردد خودروهای درون استانی در محورهای فاروج- قوچان، قوچان- چناران، داورزن- سبزوار، اسفراین- سبزوار، فردوس- بجستان، بردسکن- کاشمر، فردوس- گناباد، قائن- گناباد، قائن- خواف و بالعکس ثبت شده است.

منبع: ایسنا

انتهای خبر/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.