شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۰۴

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) :

ازدیاد جمعیت نیازمند فرهنگ سازی نگرش قرآنی است

شهر شلوغ

برای اثر گذاری در بحث جمعیت باید نگرش جامع خودمان نسبت به تکثیر موالید و نکته مقابل آن تهدید نسل را عوض و نگرش قرآنی را فرهنگ سازی کنیم.

به گزارش قدس آنلاین، آیت الله رجبی  در هم اندیشی علمی بررسی ابعاد فرهنگی اجتماعی جمعیت که در مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) در قم برگزار شد، گفت: طبق آیات قرآن هدف از خلقت آدم، انسان است. جهان آفریده شده تا انسانی به وجود بیاید، تا مشخص شود چه افرادی نیکوترین عمل را انجام داده اند.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: در آیه دیگری، هدف از خلقت آدم را، عبادت بیان کرده است. هر قدر انسان های بیشتری به وجود بیایند، زمینه آن هدف از خلقت بیشتر محقق می شود.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: در آیات دیگر آمده که سنت الهی بر این است که این هدف با آفرینش انسانهایی که تا پایان عمرجهان باقی بمانند، بنا نیست محقق شود، چرا که انسانها عمر محدودی دارند.

وی بیان داشت: اگر بنای خدا این بود که فقط هدف عبادت صورت گیرد، با دسته ای از انسانها می توانست این امر را محقق کند که تا ابد زنده باشند و عبادت کنند.   بنابراین نظام آفرینش و ربوبیت این گونه است که انسان هایی بیایند و بروند و جایگزین آنها هم همینطور تا این عبادت الهی و این هدف الهی شکل بگیرد و رقم بخورد.

آیت الله رجبی گفت: در همین رابطه تکثیر نسل از جهاتی بیانگر هدف خلقت همان عبودیت است، یکی به لحاظ تولید موالید در مقاطع زمانی است. از نظرمعنا کثرت موالید زمینه ساز عبودیت است و می تواند زمینه ایجاد عبودیت را محقق کند.   پس هر کسی در تکثیر نسل چه در عرصه گستره معانی و زمانی سهمی داشته باشد، در حقیقت سهمی در تحقق هدف الهی و ربوبی دارد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: نکته مقابل این کار اگر افرادی درصدد تکثیر موالید و بلکه قطع موالید برآیند، به یک معنا مقابله با ربوبیت و معارضه با هدف خداوند از این عالم و معارضه با هدف خلقت انجام داده اند.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: اگر در برابر حیات انسانی، انسان دیگر تلاش کند و اجازه حیات او را بگیرد، در واقع این چنین فردی با هدف خلقت و ربوبیت مقابله کرده است.

وی بیان داشت: در منطق قرآن این برنامه هایی که به عنوان تهدید و مقابله نسل اجرا می شود و آن تهدیدی که در قتل نفوس صورت می گیرد، هر دو مصداق مقابله با هدف خلقت است و همه تلاش که برای حفظ حیات و برنامه هایی که در جهت تکثیر و موالید صورت می گیرد نیز مصداق همراهی و تلاش برای برنامه الهی در بحث خلقت و عبادت است.

آیت الله رجبی گفت: با همین نگاه اگر به بسیاری از آموزه های قرآنی نگاه کنیم، معنای جدیدی برای بسیاری از مفاهیم قرآنی برای ما جلوه گر می شود. مجموعه دستوراتی که برای تحکیم خانواده، ازدواج، نکوهش طلاق، تکثیر موارد و تربیت فرزند است، همه این موارد زمینه سازی برای تحقق ربوبیت الهی و تدبیری خدا برای هدف آفرینش است.

رئیس مؤسسه آموزشی امام خمینی(ره) افزود: خدا برای تحقق هدفش، به یک و  چند برنامه اکتفاء نکرده، بلکه به مجموعه ای از برنامه ها توجه داشته و این مسئله در نظام تکوین است و بعد فرموده «آنچه نیاز برای هدف از خلقت نیاز بوده ما فراهم کردیم». الان این نگرانی هایی که برای بحث افزایش جمعیت وجود دارد، قرآن به خوبی این نگرانی را رفع کرده است و فرموده ما چیزی کم نگذاشته ایم.

عضو جامعه مدرسین حوزه اظهار داشت: این تقصیر و عملکرد نادرست انسان است که زمینه ساز مشکلاتی در هدف خلقت شده است. فرموده «انسان نباید نگران روزی فرزندان خود باشد، چرا که روزی به دست ما است. اگر قرآن می خواهد هدف از خلقت صورت گیرد، زمینه آن را خودش فراهم می کند پس جای نگرانی در بحث روزی فرزندان نیست.

وی بیان داشت: لذا قرآن در اهمیت حفظ حیات انسان می فرماید «حفظ حیات انسان به منزله حفظ همه انسانها و قتل انسانی به منزله قتل همه انسانها است». اگر نگاه این باشد نگاه انسان نسبت به انسان و تکثیر و قتل فرق خواهد کرد.

آیت الله رجبی گفت: برای اثر گذاری در بحث جمعیت باید نگرش جامع خودمان نسبت به تکثیر موالید و نکته مقابل آن تهدید نسل را عوض و نگرش قرآنی را فرهنگ سازی کنیم.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: در مقابل اگر جامعه این گونه نگاه کند، که این کار کوچک یعنی «تکثیر جمعیت» که کوچک می شمارد، مقابله با اصل خلقت و عبودیت است، دست از این کار خود برخواهد داشت. تکثیر خلقت مسئله ای است که خدا برای آن سرمایه گذاری کرده است.

منبع: خبرگزاری حوزه

انتهای پیام/

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.