پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۵

شرایط استخدام در وزارت اطلاعات چیست؟

قدس آنلاین

تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه، حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذی‌صلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌ها است، انجام خواهد گرفت.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، قوانین استخدام در وزارت اطلاعات به شرح ذیل است:

ماده 1ـ به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و بدست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

تبصره 1ـ اطلاعات نظامی با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات بر عهده ارگان‌های نظامی خواهد بود.

تبصره 2ـ اطلاعات تخصصی آشکار در هر زمینه به عهده ارگان تخصصی مربوط می‌باشد.

تبصره 3ـ هر یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و نیروهای نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسایل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هرگونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظفند آن اطلاعات را در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.

ماده 2ـ به منظور انجام مشورت‌های لازم جهت هماهنگی امور اجرایی اطلاعات، درحدود قانونی هر ارگان شورایی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:‌

1ـ وزیر اطلاعات.
2ـ دادستان کل کشور.
3ـ وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
4ـ مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران.
5ـ مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران.
6ـ مسئول حفاظت اطلاعات ارتش.
7ـ مسئول واحد اطلاعات ارتش.
8ـ وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او.
9ـ مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.

ماده 3ـ اطلاعات انتظامی بر عهده نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب می‌باشد. حوزه مأموریت اطلاعاتی هر یک از نیروهای انتظامی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر کشور می‌رسد و هماهنگی بین آنها بر عهده وزیر کشور می‌باشد.

ماده 4ـ کلیه امور اجرایی امنیت داخلی بر عهده ضابطین قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره 1ـ وزارت اطلاعات قبل از عملیات، اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار خواهد داد.

تبصره 2ـ ضابطین، کلیه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات بدست می‌آورند، بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل خواهند داد.

ماده 5ـ سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریت‌های محوله در اساسنامه سپاه تا اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضدانقلاب را داشته و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

ماده 6ـ واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

1ـ اطلاعات نظامی.

2ـ گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه‌قضائیه.

3ـ تحویل اخبار واصله امنیتی به وزارت اطلاعات.

ماده 7ـ حفاظت اطلاعات در ارتش جمهوری اسلامی ایران در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک با حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات انجام می‌شود.

مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم رئیس ستاد مشترک نصب می‌گردد، عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری با حکم رئیس ستاد مشترک انجام می‌شود.

تبصره 1ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک ارتش بوسیله رئیس حفاظت اطلاعات ارتش نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات ارتش از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 8ـ حفاظت اطلاعات درسپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قالب یک سازمان متمرکز مستقل وابسته به ستاد مرکزی سپاه پاسداران انجام می‌شود. مسئول این سازمان از بین افراد مورد تأیید مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران نصب می‌گردد. عزل وی نیز با تأیید مقام رهبری و حکم فرمانده کل سپاه پاسداران انجام می‌شود.

تبصره 1ـ کلیه افرادی که در این سازمان خدمت می‌نمایند پس از تأیید نماینده مقام رهبری در سپاه پاسداران بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات سپاه از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 9ـ حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی در قالب یک سازمان متمرکز در وزارت کشور انجام می‌شود. مسئول این سازمان بوسیله وزیر کشور نصب و عزل می‌گردد. این سازمان در هر یک از نیروهای انتظامی واحدی مستقل و وابسته به همان نیروها خواهد داشت.

تبصره 1ـ کلیه افرادی که در این سازمان و واحدهای مربوطه خدمت می‌نمایند پس از تأیید سازمان سیاسی ایدئولوژیک در شهربانی و ژاندارمری و نماینده وزیر کشور در کمیته انقلاب اسلامی بوسیله رئیس سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی نصب و عزل می‌گردند.

تبصره 2ـ افراد حفاظت اطلاعات در نیروهای انتظامی از نظر مقررات انضباطی تابع فرمانده یگان خود می‌باشند.

ماده 10ـ شرح وظایف وزارت اطلاعات:

الف ـ کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی.

ب ـ کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خرابکاری و اغتشاش علیه استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران.

ج ـ حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارتخانه.

د ـ آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم آنها.
تبصره ـ هر یک از ارگان‌ها و نهادها، مسئول حفاظت از مدارک، اسناد و اشیاء مهم خود می‌باشند.
هـ ـ ارائه خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها و ارگان‌ها و آگاه ساختن به موقع آنها نسبت به توطئه‌ها.

و ـ همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حائز صلاحیت لازم باشند.

تبصره ـ تعیین صلاحیت کشور مورد نظر و حوزه همکاری و میزان تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی به عهده هیأت وزیران که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شود خواهد بود.

ماده 11ـ خط مشی کلی و اهداف اطلاعاتی این وزارتخانه باید به تصویب هیأت وزیران که با حضور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود برسد.

ماده 12ـ هیچ‌یک از کارکنان این وزارتخانه و سازمان‌های حفاظت اطلاعات و واحدهای اطلاعاتی نباید عضو هیچ حزب یا سازمان و گروه سیاسی باشند.

ماده 13ـ دولت موظف است پس از تصویب این قانون حداکثر ظرف سه ماه لایحه ضوابط استخدام نیروهای مورد نیاز این وزارتخانه را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 14ـ کلیه نهادها و ارگان‌ها موظفند همکاری‌های لازم را در زمینه در اختیار قرار دادن نیروی انسانی، امکانات و تجربیات اطلاعاتی به منظور تسهیل در انجام مسئولیت‌های وزارت اطلاعات معمول دارند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده بوسیله وزارت اطلاعات با هماهنگی ارگان‌ها و نهادهای ذیربط حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 15ـ بودجه وزارت اطلاعات همه ساله بوسیله این وزارتخانه برآورد و در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره 1ـ اعتبارات وزارت اطلاعات با امضاء نخست‌وزیر و وزیر اطلاعات تخصیص یافته و به حساب هزینه قطعی منظور می‌گردد.

تبصره 2ـ اعتبارات این وزارتخانه از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی و تابع آیین‌نامه‌ای است که بوسیله وزارتین اطلاعات و اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 16ـ اعتبارات لازم جهت تأسیس وزارت اطلاعات از محل اعتبارات ردیف 503001 و 102001 قانون بودجه در سال جاری تأمین خواهد شد.

تبصره 1ـ تأمین کادر و امکانات مورد نیاز این وزارتخانه حتی‌المقدور از طریق انتقال کارکنان ذی‌صلاح و امکاناتی که در اختیار سایر نهادها و ارگان‌هاست انجام خواهد گرفت.

تبصره 2ـ بودجه، امکانات، مدارک و اسناد و ابزارهای امور اطلاعاتی کلیه ارگان‌ها، نهادهایی که در این قانون وظیفه اطلاعاتی به آنها محول نگردیده و یا حدود کار اطلاعاتی آنها محدود شده است در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گیرد.

قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و هیجده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم مردادماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1362/6/3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

نظرات

 • محمدي ۱۳۹۱/۱۱/۰۵ - ۱۴:۲۳
  91 22
  با سلام تخصص در زمينه مداربسته و اعلام سرقت را دارم خيلي دوست کمکي در اين زمنيه براي کشور عزيزمان بکنم لطفا حمايت و راهنمايي نماييد
 • ميلاد ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ - ۲۰:۱۱
  74 29
  با سلام ميلاد ظ هستم خيلي وقته به دنبال راهي براي استخدام در وزارت اطلاعات هستم. (البته اگه لايق باشم)لطفا مرا راهنمايي كنيد. با تشكر
 • شعبان لطفي ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ - ۱۶:۱۳
  29 17
  سلام با داشتن سوابق خوب در زمينه حسابرسي شرکتها در موسسه حسابرسي خصوصي مشغول بکار ميباشم تمايل به خدمت در آن وزارتخانه در رشته تخصصي خود را دارم .در صورت نياز به خدمات تخصصي راهنماييهاي لازم را مبذول فرماييد. با تشکر
 • رضا هستم ازشيراز ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ - ۱۰:۰۹
  24 19
  خيلي دوست دارم وارد وزارت اطلاعات کشور بشم مدرک تحصيلي ديپلم فني برق دارم
 • علي از ايران ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ - ۱۴:۰۷
  15 8
  کارشناس پرستاري دارم خيلي دوست دارم با وزارت اطلاعات همکاري کنم ولي نميدانم چطور
 • amin ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ - ۲۲:۰۹
  29 3
  با سلام و خسته نباشيد. من ميخوام استخدام وزارت اطلاعات بشم ولي نمي دونم چطور تمام سايت ها هم زيرورو کردم ولي فايده اي نداشت. از چند تا سايت مرتبط دولتي هم پرسيدم ولي کسي به من جواب نداد. خواهش ميکنم لا اقل شما جواب منو بدين. ممنون
 • مهدي ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ - ۱۸:۵۹
  19 3
  باسلام بنده دانشجو کارداني ترم دو عمران هستم ميخواستم بدونم به چه شرايط ميتونم ثبت نام کنم چون خيلي علاقه دارم و از جا ومکان اين اداره براي ثبت نام خبري ندار باتشکر فراوان
 • علي ۱۳۹۲/۰۱/۲۱ - ۱۰:۳۰
  22 4
  قابل توجه عزيزان براي جذب در وزارت 3 راه وجود دارد : 1- از طريق آزمون سراسري 2-داشتن معرف از پرسنل وزارت 3- پيشنهاد جذب از سوي پرسنل وزارت به شما در مکان ها و جاهاي مختلف مثل دانشگاه ها ، پايگاه هاي بسيج و غيره موفق باشيد
 • شاهين زيرکي ۱۳۹۲/۰۱/۲۲ - ۱۶:۰۲
  7 1
  سلام خسته نباشيد من شم حفاظت و امنيت رو دارم با توجه به مشکلاتي که دارم اگر کسي دستمو بگيره ممنونش ميشم من تازه خدمتم تموم شده ثابت ميکنم که ÷سره خوب و بدرد بخوري هستم هر امتحاني هم داشته باشه قبول ميکنم
 • محمد ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ - ۱۱:۳۱
  5 9
  35 ساله ديپلم ادبيات متولد 1355 ساکن تهرانآيا با اين سن هم مي توان استخدام وزارت اطلاعات شد شم اطلاعاتي بالايي دارم
 • حمزه ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ - ۱۸:۲۴
  11 5
  دوست دارم استخدام بشم وميدونم که لياقت اين کار رو دارم.امتحانش ضررنداره...نصرکم الله
 • علي ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ - ۲۰:۵۳
  10 3
  سلام.منم خيلي دوست دارم وارد کاراطلاعات بشم اگرميتوانيد منم استخدام کنيد.متشکرم
 • حسن ۱۳۹۲/۰۲/۱۳ - ۱۷:۱۲
  10 1
  بهترين راه جهت ادامه دادن راه شهداست
 • مهدي ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ - ۱۱:۱۳
  11 2
  سلام فرزندان کارکنان بازنشسته را استخدام کنيد البته با تاييد صلاحيت .ولي اينها را رها نکنيد
 • مهران ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ - ۱۲:۴۵
  5 3
  بسم رب شهدا و صديقين اگه ما هم لياقت وزارت داريم از همکاري خوشحال ميشيم. يا حق
 • عمران مرادي ۱۳۹۲/۰۲/۱۷ - ۱۳:۲۰
  10 4
  سلام من مدرک ليسانس دارم ميخوام دراين نهاد استخدام شم ايا ميتونم
 • رضا ۱۳۹۲/۰۲/۲۱ - ۰۲:۳۴
  17 1
  سلام به همه عزيزان:اجالتآ استخدام شدن در اين وزارتخانه,شرط اساسيش علاقه نيست.اگر کسي علاقه به اين داره که به او به چشم اطلاعاتي نگاه کنن يا بخواد از پستش استفاده اي ببره خب ايشون درهمين ابتدا يه مهره سوخته حساب ميشه!اگه قصدش خدمت کردن به انقلابه،خب در هر لحظه ميشه خدمت کرد.اينم يادآور بشم که افرادي که در اين سازمان کار ميکنن شرايط زندگيشون خيلي سخته و به فرض علاقه نميشه وارد اين حيطه شد>اينم بدونيد که امام(ره)فرمودند:همه شما بايد از اجزاي سازمان اطلاعات باشيد.بااميد به ظهور هرچه زودتر حضرت حجت(عج) موفق باشيد.
 • آرش ۱۳۹۲/۰۳/۰۱ - ۱۹:۴۸
  9 3
  با سلام وصلوات به روح پر فتوح رهبر کبير انقلاب ، يکي از آرزوهاي بنده وارد شدن به عرصه ي اطلاعات مي باشد ! دعايم کنيد!!!!!!
 • سرباز گمنام ۱۳۹۲/۰۳/۲۶ - ۰۲:۱۵
  27 3
  سلام ارزوي موفقيت واسه همتون دارم ولي سخت همتون در اشتباه هستيد ببخشيد معذرت ميخوام ولي اين نظر ها همش از روي اين هست که با اطمينان داشتن قدرت تو کشور راه بريد يا ازتون بترسن . يکم به نظراتي که ميدين فکر کنين اگه به اين اميد و شرايطي که شماها گفتيد سازمان قبول ميکرد الان به راحتي کل سازمان وزارت اطلاعات يا سازمان هاي ديگه نابود ميشد فقط يه راهنمايي يه اطلاعاتي خودشم نميدونه اطلاعاتيه بريد دنبال معني اطلاعات هر موقه درکش کردين راه استخدامشم مياد دنبال شما به اميد فرج اقا امام زمان(عج)
 • سعيد ۱۳۹۲/۰۳/۲۸ - ۲۱:۲۸
  4 4
  سلام من سعيد هستم ازمشهد مقدس شرايط استخدام و کاردروزارت اطلاعات رودارم و بسيارعلاقهمند به اين کاردرراه وطنم دينم رهبري هستم من چندسالي دراطلاعات بسيج کارکردم ممنون متشکرم کمکم کنيد التماس دعا
 • فدايي انقلاب ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ - ۱۹:۳۸
  7 4
  سلام /خلاصه بگم من ديپلم دارم و مثل بقيه دوستان سواد انچناني ندارم ولي تنها ارزوم اينه که تو وزارت اطلاعات يا از محافطين جانگداز اقا باشم خدايي عاشق اين کار و رهبيريم/يا علي مدد
 • کياني ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ - ۱۳:۲۴
  8 2
  سلام من سطح يک حوزه علميه رو دارم معادل فوق ديپلم ميشه در وزارت اطلاعات استخدام بشم دليل من هم علاقه خدمت عشق به ولايت فقيه‎ ‎
 • مهرداد مهرگان ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ - ۰۲:۳۱
  6 8
  ميخوام عضو بشم يعني واسه وطنم بايد عضو بشم
 • mohammad amin ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ - ۱۹:۴۵
  6 1
  سلام خسته نباشيد نظرات را خواندم بنده حقير اعتقادم به اين هست که اول توکل بعد توسل و در نهايت بايد تلاش بسياري کرد و هدف ها را دنبال کرد تا به نتيجه ي مطلوب رسيد و موفقيت را تجربه کرد البته نسبت به تلاش هايمان به هدف ها فکر کنيم. خدمت به نظامي که با چنين رهبري پيش ميرود مي تواند از بالاترين هدفها و ارزش هاي انساني باشد و خيلي خوشحالم که در اين کشور زندگي ميکنم.
 • علي ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ - ۱۲:۴۹
  19 3
  قابل توجه عزيزان براي جذب در وزارت 3 راه وجود دارد : 1- از طريق آزمون سراسري 2-داشتن معرف از پرسنل وزارت 3- پيشنهاد جذب از سوي پرسنل وزارت به شما در مکان ها و جاهاي مختلف مثل دانشگاه ها ، پايگاه هاي بسيج و غيره. البته همه در مرحله اول فکر ميکنند که شرايط استخدامي رو دارنند ولي وقتي وارد گزينش ميشوند مي بينند که اين طور نيست . موفق باشيد
 • احسان از جيرفت ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ - ۱۲:۱۰
  3 5
  سلام منم دوست دارم در وزارت اطلات استخدام بشم اما چه جوري؟نيروي خوبي ميشم ميتونم ثابت كنم. منتظر جواب ميمونم.
 • جواد ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ - ۱۶:۴۶
  5 4
  با سلام و قبولي طاعات و عبادات من اين 3 راه جذب در وزارتخانه را ندارم؛يعني الان فارغ التحصيل کارشناسي مديريت بازرگاني هستم. در ضمن عضو فعال بسيج هم هستم اگه ميشه يه راه حل پيش روي من قرار بديد.
 • مسعود ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ - ۱۸:۳۷
  7 3
  با سلام تمام نظرات با دقت مطالعه نمودم بايد بگوييم که اکثر دوستان يا در اشتباهند و يا مسائل ديگري را دنبال ميکنند!!! دوستان عزيز در اين خصوص بايد دو مطلب کلي را مد نظر داشته باشند : 1- وزارت اطلاعات هيچگاه نيازهاي استخدامي خود را از طريق سايتهاي خبر مرتفع نمي کند . 2- هر ايراني مسلمان ، شيعه ، دلسوز انقلاب در هر لحظه ، با هر سطح تحصيلات و در نقطه از اين آب و خاک مقدس مي تواند يک نيروي اطلاعاتي مفيد فايده باشد ./باتشکر
 • نگار ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ - ۰۰:۵۸
  14 2
  با سلام. خانم ها هم ميتونن به استخدام وزرارت در بيان؟
 • رضا کرمي کله کله ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ - ۱۳:۳۰
  6 1
  بسيار مشتاق هستم
 • سعيد ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ - ۲۲:۴۰
  1 7
  با سلام؛ من بعنوان برادر شهيد مي خوام به استخدام اطلاعات در بيام. در حال حاضر هم دانشجوي رشته حقوق هستم.
 • بي نام ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ - ۱۲:۳۵
  8 2
  به نام خدا/به نظرمن يکي ديگرازشرايط مهمي که بايدگفته بشه جان فشاني درراه انقلاب ورهبري است به طوري که فردبايدجانش راهم براي رهبري واسلام عزيزفداکنداين ازمدرک هم مهمتره.موفق باشيد
 • مهدي ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ - ۰۲:۱۷
  7 0
  با سلام وخسته نباشيد من هم دوست دارم و براي جذب در اين وزارت خانه دعا ميكنم جانم فداي رهبروكشور
 • عليرضا ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ - ۱۱:۱۵
  6 2
  با عرض سلام وخسته نباشيد انجانب عليرضا ن هستم داراي مدرک تحصيلي ليسانس کامپيوتر و کارت پايان خدمت وبسيجي ويژه هستم خيلي دوست دارم در اين سازمان خدمت کنم خواهشا جواب ايميل را بدهيد با سپاس
 • حسين . م ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ - ۲۲:۵۲
  2 2
  علاقه شديدي به اين نيرو در خودم از نوجواني ديده ام و اميد داشتم روزي به آنها ملحق گردم . يا حق
 • عليرضا س..... ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ - ۱۶:۱۵
  7 2
  با سلام و درود خدمت شما و همه سربازان آقا امام زمان....بنده خواهان جذب در اين شغل ميباشم تا بتوانم به کشورم و رهبرم و آقا امام زمان خدمت کنم اما نميدانم چه کار کنم.لطفا مرا راهنمايي نماييد ياعلي مدد
 • امير ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ - ۱۶:۲۴
  13 3
  سلام بنده هم علاقه خاصي به شغل مقدس اطلاعات دارم ليسانس حقوق هستم لطفا راهنمايي ام کنيد
 • کاربر ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ - ۲۱:۳۷
  11 0
  من موندم چراهمه به خاطراستخدام مومن مي شوند!ادم بايددرهمه مواقع مومن باشدنه فقط درهنگام سوال کردن.چون ان موقع مي شودريا.
 • علي ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ - ۲۱:۵۷
  3 5
  وبسايتشون آگهي استخدام داده http://www.vajairan.com
 • محمد ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ - ۲۱:۴۶
  10 4
  سلام. ديپلم کامپيوتر هم ورودي داره
 • مرتضي ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ - ۲۱:۲۶
  3 1
  منو برادرم خيلي مشتاقيم خيلي هم با انگيزه ايم
 • ميثم ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ - ۲۱:۲۳
  5 0
  با سلام و دعاي خير براي انجام هر کاري بايد از لحاظ ذاتي برا اون کار ساخته شده باشي تجربه و تخصص رو ميشه بوجود آورد
 • سرباز گمنام ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ - ۱۲:۳۳
  13 1
  عزيزان راه خدمت باز است اگر فقط ميخواهيد استخدام شويد که نميشود شرايط خودش رو داره عزيزاني که تمايل دارند به مراکز 113مراجهع نمايند راهنمايي خواهند شد
 • منتظر ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ - ۲۰:۲۲
  8 7
  با سلام وعرض خسته نباشيد وخدا قوت به منتظران حضرت ولي عصر عج وجان فدايان در راه رضاي خداوند بنده 21 سال سن دارم وفوق ديپلم مکانيک وعضو فعال بسيج حدود10 سالي ميباشم ودر خانواده تربيت شده ا م که اعضاي خانواده هم پاسدار ميباشن و غيره که مرتبط به امنيت کشور ميباشد.وبنده هم با توجه به علاقه ذاتي که در خانواده ما نسل به نسل وجود داشته وهست وخواهد بود .وبنده هم علاقه شديد به خدمت در هر نقطه از سازمانهاي امنيتي کشور به خصوص اطلاعت با هر شرايطي که آن سازمان تعيين کنند ميباشم .و لازم به ذکر است داراي معرف ميباشم و حتي نامه در خواست هم به پست سازمان ارسال نموده ام .ميخواستم بدونم ديگر چه راهي وجود دارد که من حضوري به مرکز گزينش اطلاعت مراجعه کنم.ممنون ميشوم راهنمايي کنيد البته خودم هم تحقيقاتم را انجام ميدهم از طرف معرف ها .يا علي
 • ابراهيمي ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ - ۱۵:۲۷
  8 4
  سلام.از قديم گفتن هرکه را بهر کاري ساختن از تمامي استعداد هاي ايراني استفاده کنيد تا به اهداف مقام معظم رهبري کمک کنيد.انشاا..قلب آقا امام زمان از شما خشنود باشد
 • حميد ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ - ۱۸:۵۳
  1 2
  با عرض سلام و خسته نباشيد من در شهري مرزي زندگي ميکنم و خيلي دوست دارم در خدمت شما باشم. و کمکي کرده باشم . جانم فداي رهبر
 • حق بين ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ - ۲۲:۱۸
  6 2
  سلام خواهشمند است در رابطه با استخدام در وزارت اطلاعات مرا راهنمايي کنيد چون کسئ را براي معرفي خود ندارم و دانشجوئ اي تي هستم با تشکر
 • ابوذر ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ - ۲۲:۰۲
  3 6
  هوالقادر هرآدمي يه اشتباهاتي داشته،نميگم ادم خوبيم ولي عاشق اين کارم يه توانايي هاي دارم اگه کسي اينو ميخومه منوراهنمايي يا کمک کنه،به عشق آقا امام زمان...
 • محمد ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ - ۱۵:۲۲
  13 6
  با سلام.من 30 سالمه بيکارم.فقط هم از سر بيکاري ميخوام استخدام شم.شعار الکي هم نميدم و از خودم تعريف نميکنم.مشکل ماايرانيا اينه که بيش از حد معمول حرف ميزنيم و پاي عمل ميرسه خالي ميکنيم.به اندازهي خودم اعتقادات دارم که بيشترش به خداوند و خاک وطنمه.
 • بهمن ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ - ۲۳:۲۹
  24 1
  سلام چگونه مي شود نيروي دوطلب اطلاعات شد?
 • علي ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ - ۱۵:۴۸
  8 1
  باسلام امام خميني فرمودند: همه ما بايد يک نيروي اطلاعاتي باشيم شما ميتونيد از طريق شماره113ستاد خبري وزارت اطلاعات شماره114ستاد خبري اطلاعات سباه محمد رسول الله و اطلاعات کلانتري و اطلاعات بسيج يه نيروي اطلاعاتي خوب باشين کاري که في سبيل الله باشه نبايد چشم به حقوقش باشه همگي موفق باشيد به اميد فرج زيباي عالم يوسف فاطمه حضرت بقيه الله زير لواي اباعبدالله و دعاي حضرا زهرا بيروز باشيد ياعلي ياحيدر کرارررررررررررررر مددييييييييييي تعجيل در فرج صلوات
 • شهباز صفري ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ - ۰۵:۲۲
  3 0
  سلام من دوست دارم ادامه دهنده راه حاج احمدها باشم چند سال بسيجي فعالم و عاشق شهادت.
 • محسن گندمکار ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ - ۱۰:۵۷
  4 4
  من ميتونم سازمانهاي اطلاعاتي دشمن را در هم بپيچونم سنم هم 53 ساله بدردشون ميخورم يا نه؟
 • عبدالصمد دستباز ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ - ۱۱:۴۷
  1 0
  سلام کاش ماهم مثل بقيه لياقت خدمت بدون منت و خالصانه رو داشتيم وراه شهدا رو ادامه ميداديم دعا کنيد گمنام بميرم به ارزوي بزرگم شهادت بدون نام برسم
 • فدايي مقام معظم رهبري ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ - ۲۰:۵۸
  11 3
  سلام خانواده شهيد هستم 20 سال بسيجي فعال دارم ميخوام استخدام شم چكار كنم
 • سرباز گمنام رهبر ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ - ۰۱:۴۶
  4 0
  باسلام خدمت در اين حيطه هم بسيار مشکل است هم لياقت ميخواهد که انشالله همه داشته باشيم
 • فدايي رهبرم امام خامنه اي ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ - ۱۰:۵۳
  10 3
  سلام من دوست دارم ب وزارت اطلاعات کشور بپيوندم و ب عنوان يه سرباز فداي رهبر در راه انقلاب ب شهادت برسم و با خون خود قطره اي ب بزرگتر شدن درخت انقلاب حتي کم شريک باشم لطفا راهنماييم کنيد سپاس
 • رضا اشرفي فشي ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ - ۰۱:۵۰
  4 2
  جانم فداي رهبر
 • محمدحاج محمدي ۱۳۹۳/۰۳/۰۷ - ۰۱:۴۷
  4 0
  سلام خدمت تمامي عزيزان که همه چيزشونو فداي انقلابشون رهبرشون نظامشون کشورشون مردمشون کردنو ميکنندتاسرفرازو سربلندباشيم .
 • عليرضا باقري ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ - ۱۹:۵۹
  6 3
  سلام خدمت تمامي عزيزان.مي خواستم شرايط استخدامي در سپاه قدس چي هس.
 • آرمين ايماني ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ - ۱۱:۲۷
  5 2
  تمام پروفايل را مطالعه کردم اما عشق و علاقه من ورود به اين ارگان الهي است که ازمان رسول اکرم(ص) به رسميت موجود بوده، هر راهي که به ذهنم رسيده انجام دادم اما موفق به ورود به اين ارگان نشده ام با مدرک کارداني بهداشت عمومي،حاضرم خونم به پاي اين نونهالان انتقلاب مقدس اسلامي ريخته شودتا روئيده وريشه در اين آب وخاک زنند.من که آرزوي خدمت در اين ارگان را دارم و امثال من چه بايد بکنند؟ايا من که معدل کارداني ام بخاطر شغل شريف کارگري 13/58شده حق حضور در اين ارگان را ندارم؟ آيا چيزي والاتر از ايمان به خدا و رسوا وجانشينان برحق وجهاد در کاري که مسوليت ان را به عهده گرفته ايم وجود دارد؟من با ايمان واعتقاد قلبي تقاضاي ورود به اين ارگان را دارم بفرماييد چه کاري بايد انجام دهيم. با تشکر./
 • سعيد ۱۳۹۳/۰۳/۲۶ - ۱۵:۰۰
  5 3
  سلام به اقاامام زمان و سرورمون و بينندگان عزيز همه ما بايدبدانيم و بفهميم که براي حفظ دين و اسلام بايد اطلاعاتي باشيم نه از نوع استخدامي از نوع في سبيل اللهي همه در هر مقطع زماني در هرجادر هرکاري که مشغول هستيم ميتوانند کمک کنند بايدبقدري وارد و قاطع و تحصيل کرده و اگاه باشيم تاميهن ما و اسلام به اوج قدرت برسد تا بيگانگان از نام ايران به ابهت ياد کنند من خودم تاسيساتي هستم فهميدم يک کارگر هم بايد تحصيلات داشته باشه ادامه تحصيل دادم و مهندسي برق رو تازه گرفتم و ميخوام ادامه تحصيل بدم منظور اينه که دشمنان با هر طرفندي ميخوان ما ضعيف و سر افکنده باشيم ولي ما نبايد اجازه بديم به هر روش که ميخواهند ما سربار انها باشيم در اخر منظور اين است که در هر جا در مرحله از زمان ديديم يک نفر يا چند نفر ميخواهند به ميهن ضرر برسانند شما اگاه باشيد که شما هم جزوءاز ميهن هستيد .يا الله يا مهدي لبيک يا خامنه اي
 • ف. پويا ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ - ۱۵:۵۷
  3 4
  با سلام چهل و يک ساله > مسلط به زبانهاي فرانسه و انگليسي آشنا به زبانهاي عربي و ايتاليايي> سابقه کار با شرکتهاي نفتي خارجي(توتال فرانسه آجيپ ايتاليا هيونداي کره جنوبي و......) همکاري با بازرسي و حراست تامين اجتماعي و شستا در شرکتهاي وابسته. داراي دانش روابط عمومي> ترجمه راهنماي استفاده تعمير و نگهداري توپ جنگي هويتزر 155 ترجمه راهنماي استفاده از دوربين ليزري لايکا مدل TM طي خدمت سربازي گروه توپخانه 64 الحديد نيروي زميني سپاه پاسداران> چهار سال سابقه بسيجي فعال> در صورت داشتن شرايط احراز علاقمند به همکاري ميباشم.
 • فدايي انقلاب ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ - ۱۱:۰۴
  1 1
  با سلام دوستان عزيز طبق فرموده امام رحمه الله هر فرد بايد از اجزاء وزارت اطلاعات باشد سرباز گمنام بايد از نظر اخلاقي به بالاترين حد کمال برسد هر کسي در راه انقلاب و هدر نرفتن خون شهداي انقلاب فداکاري کند عمل خداپسندانه انجام دهد آن شخص سرباز گمنام است سرباز گمنام امام زمان که بدون چشمداشت در حال خدمت به انقلاب و نظام است
 • پنهان ۱۳۹۳/۰۴/۲۷ - ۱۴:۱۰
  4 8
  من راننده تاکسي هستم با مردم زياد سرو کار دارم پيش ما راننده ها خيلي زياد مردم بر عليه دولت سخن مي گويند مي خواهم با ستاد خبري همکاري کنم پيش مردم نمي تونم که با 113 تماس بگيرم لطفا راهنمايم کنيد يا علي
 • مسلم ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ - ۲۳:۰۷
  7 1
  با سلام به درگاه آقا امام زمان من آمادگي خودم رو براي مبارزه با اسرائيل و داعش اعلام ميکنم و به اين ايمان دارم که مبارزه نهايي خيلي خيلي نزديک و من ميخوام که براي کشورم يه فرد مثبت باشم دوست ندارم بيهوده بميرم ميخوام انشااله آقامون هم با ظهورش ما رو مورد لطف خودش قرار بده
 • بنده ي خدا ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ - ۲۲:۰۹
  3 2
  اگر فکر کردين به دردتون ميخوريم.خبر بدين.در حد توان درخدمتيم.هيچ ادعايي هم نداريم.اسم بازي کلاغ پر رو تغيير ميديم به امريکا و اسراييل پر.اين اخري ادعا نبود ارزو هم نبود بلکه يه هدفه دست يافتنيه با نيروي ايمان و اتحاد و همبستگي.
 • 313 ۱۳۹۳/۰۵/۱۵ - ۲۳:۰۲
  14 3
  من مي خوام عضو نيروهاي سپاه قدس بشم بايد چيکار کنم
 • *=* ۱۳۹۳/۰۶/۲۳ - ۲۳:۰۲
  0 3
  سلام و .خسته نباشسید خدمت همه عزیزان امید وارم موفق باشین.. ادمها وسیله هستن برای انتخاب*=* خداس ناظره کارهای ماهمیشه از خدا خواستن خوبه بنده کی باشه یا حق.
 • حامد ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ - ۱۶:۰۱
  1 1
  با سلام اینجانب عضو گردان امام حسین و گردان عاشورا هستم امادگی خودم رو برای همکاری با شما اعلام میکنم جانم فدای رهبر
 • نیما ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ - ۱۹:۰۵
  0 1
  منم میخوام عضو شم
 • نیما ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ - ۱۹:۰۷
  1 1
  البته ب عنوان ی نیروی خاص "مخفی"....
 • خاک پای اقا ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ - ۲۲:۱۰
  1 1
  دست مرا هم بگیرید تا در این راه بندههم خاک پای اقا شوم
 • محمد ۱۳۹۳/۰۷/۰۷ - ۰۱:۳۱
  5 2
  سلام من میخوام در سپاه قدس استخدام بشم جه کار باید کنم. لیسانس حقوق هم دارم
 • سید علی حسینی ۱۳۹۳/۰۷/۰۹ - ۰۳:۳۱
  3 2
  باسلام و عرض خسته نباشید.اینجانب سیدعلی حسینی آمادگی خود را برای خدمت درسپاه قدس اعلام میکنم و دوست دارم هرچه زود تر خبر اینکه برم برای استخدام ب دستم برسه.
 • وحید ۱۳۹۳/۰۷/۱۱ - ۱۲:۳۱
  8 2
  سلام.و خسته نباشید.یه جوون نترسم.مدرک کارشناسی دارم.قصد دارم تو نیرو قدس استخدام بشم.لطفا راهنمایم کنید.
 • مسعود ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ - ۱۵:۱۳
  3 1
  باسلام خدمت عزیزانم من عاشق جهاد و فدا کردن جون خود در راه اسلام و خاک وطنم هستم و دوست دار ادامه راه شهیدان و امام حسین هستم برای عضویت در سپاه
 • سیامک ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ - ۱۱:۵۴
  4 3
  جانم فدای رهبرفرزانه ودلیر حضرت آیت الله خامنه ای باسلام من مدرک کارشناسی حسابداری دارم .میخوام عضو س÷اه قدس بشم چی کارکنم؟
 • محمد ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ - ۱۸:۲۰
  4 3
  سلام من 23سالمه دیپلم دارم 5سال بصورت پیمانی درنیروا مشغول خدمت بودم میخواستم ببینم میتونم استخدام سپاه قدس بشم من خیلی علاقه به خدمت در این ارگان را دارم.
 • علیرضا . ع ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ - ۰۱:۳۸
  9 4
  در حمایت از امیرم ,علی خامنه ای میشوم میثم تمار , بدارم بکشید عاشق ولایتم فدایی رهبرم
 • مصطفی ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ - ۱۷:۳۰
  9 2
  من 28 سالمه میخواستم ببینم میتونم استخدام سپاه قدس بشم
 • هادی درخشان ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ - ۲۳:۲۴
  4 1
  باسلام جوانی 30 ساله هستم مدرک تحصیلیم زیر دیپلم هستش اما در کار تراشکاری و قطعه سازی خلاق و مخترع هستم یعنی به همراه پدرم که جانباز هستندضمینه کاری مون ساخت کلیه قطعات مکانیکی پیچیده وکم یاب هستش عیب یابی در خط تولید تعمیر و بهینه سازی کلیه قطعات فرسوده و از کار افتاده.از کشورهایی همچون ترکیه المان و امریکا از ما درخواست همکاری شده بود اما ما دوست داشتیم برای همین اب و خاک خدمت کنیم مخصوصا عاشق خدمت کردن برای رهبرعزیز مون اما به هر دری زدیم خوردیم به بن بست حتا یکی نیومد برای اینکه کار مارو امتحان کنه.اگر قابل دونستین من و پدرم حاضر به هرکمکی باشه هستیم به کوری چشم دشمن (( یاعلی))
 • مهدی ۱۳۹۳/۰۷/۲۴ - ۰۰:۴۱
  4 2
  سلام علاقه شدیدی به سرباز گمنام شدن دارم راهنمایی کنیید یا حق
 • بهمن نوذری ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ - ۲۳:۴۷
  3 5
  باسلام.بنده به نوبه خودم سی امین سالگرد تاسیس اطلاعت ایران را به پرسنل بسیار زحمتکش ای ارگان تبریک میگویم.من خودم از بچگی آرزوم بود فردی اطلاعاتی باشم.
 • نامدار ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ - ۱۸:۵۳
  4 2
  سلام۰ درخواست ثبت نام در سپاه قدس و اخذ آموزشهای نظامی لازم را دارم۰ و با توجه به وقایع اخیر منطقه که افراطی گری ضد دین به اوج خود رسیده است۰ اماده حضور در عملیات‌های برون مرزی برای مبارزه با ارتجاع و دشمنان اسلام و تشییع و انقلاب هستم۰
 • مهدی ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ - ۱۸:۱۹
  5 0
  سلام خسته نباشید.من طلبه هستم ومتولد سال 68.مخوام ببینم برای استخدامی وزارت اطلاعات چیکار گنم ؟اصن من واجد شرایط هستم ؟لطفا راهنمایی کنید
 • محسن پردل ۱۳۹۳/۰۸/۰۲ - ۱۶:۵۵
  0 0
  درخواست عضویت را دارم متشکرم
 • mostafa ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ - ۰۳:۳۲
  0 0
  من هیچی ندارم میدونم که همش علکیه اطلاعات هیچوقت اینجوری نبرو جذب نمیکنه ولی من تنها چییزی که دارم یک سر نترس و جنم فقط آرزوم اینه که یکی از افراد داعش بگیرم...یا علی
 • فرشيد ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ - ۰۰:۴۰
  1 0
  درخواست عضويت در حفاظت اطلاعات را دارم لطفا راهنماي كنيد
 • حمید ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۱۶:۵۶
  1 0
  با سلام وخسته نباشید.ارزوم اینه که سرباز اسلام ووطنم باشم.همه جوره نقشه اهداف ضد کشورم واسلام را چه درایران وچه در خارج باطل ونابودکنم.منتظرم
 • محمد ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۲۱:۱۴
  1 0
  سلام من خواستار راهنمایی هستم برای ثبت نام برای اطلاعات .ممنون میشم کمک کنید
 • امیر از کرمانشاه ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۲۳:۳۷
  0 0
  سلام اول اینکه از دوستای عزیزی ک مطلبایی ب این زیبایی نوشتن کسی جوابی گرفته؟ من اکثر شرایط بالا تقریبا همشو ندارم ولی انگیزه دارم ها اگه جنگی دعوایی بود در خدمتیم منم استخدام کنین
 • امیر ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ - ۲۳:۵۵
  2 0
  بازم سلام راستی عمو برا شروع یه ماموریتی چیزی بم بدید ممنون
 • سروش داودي ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ - ۲۲:۰۳
  4 0
  بخدا قسم ما اينهمه جوونهاي خوبمون رو نداديم كه الان به همين راحتي بعضي جوان هاي ما همه جي رو زير با بزارن خون شهيدان نبايد بزاريم بايمال شود اكر روزي جنك بشه بجان عزيزترينم جز اولين كساني هستم كه ميرم برا جنك با بيكانه. من نه بسيجيم نه كارمند دولت جون لياقتشو ندارم بسيجي يا خدمت كردن به مردم لياقت ميخاد.جانم فداي وطنم رهبرم باينده باشي
 • سروش داودي ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ - ۲۲:۱۶
  6 1
  شغل من راننده ماشين سنكين هستم در صورت نياز اماده هركونه همكاري براي حفاظت از خاك ناموس وطنم هستم جانم فداي رهبرم خاك وطنم دوست دارم ايران عزيزم
 • سیاوش ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ - ۱۰:۳۲
  14 2
  سلام من میخواستم برا مبارزه با داعش به سپاه قدس بپیوندم باید چیکار کنم؟، یا علی
 • علی سپهری ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ - ۰۰:۳۵
  8 1
  سلام من 35ساله پدرم رزمنده دفاع مقدس.برادربزرگم جانباز بنده اماده فدای جانم درراه این نظام هستم.راه شهدایمان را ادامه میدهم.منتظرم؟
 • آرش گودرزیان ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ - ۱۸:۵۳
  9 3
  سلام من آرش هستم18 ساله میخاستم به سپاه قدس ملحق بشم برای مبارزه با گروه داعش و محافظت از حرم.باید چیکار کنم کمکم کنید.
 • آرش گودرزیان ۱۳۹۳/۰۸/۱۵ - ۱۸:۵۵
  5 0
  جانم فدای آقا.جانم فدای وطنم.آماده هستم برای مبارزه با دشمن.یا مهدی
 • احمد ۱۳۹۳/۰۸/۱۶ - ۲۱:۰۸
  3 0
  بسیار علاقه مندم که عضو سپاه قدس باشم و بتوانم در این قسمت به رهبرم و کشورم خدمت کنم. جانم فدای رهبر عزیز و دوست داشتنی
 • حمیدرضا ۱۳۹۳/۰۸/۲۰ - ۲۰:۵۱
  1 0
  ایرانی اگرواقعآایرانی باشدیک اطلاعاتی هست/چگونه؟به این طریق که باوزارت درارتباط باشید ومراقب حرکات دشمن...(التماس دعا)
 • امیر ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ - ۱۸:۴۳
  1 0
  میخوام استخدام بشم لبیک یا خامنه ایی
 • علی ۱۳۹۳/۰۸/۲۳ - ۲۰:۱۳
  2 0
  من دانشجوی کارشناسی رشته معماری ام میخوام استخدام بشم لبیک یا حسین لبیک یا خامنه ای لبیک یا سردار سلیمانی
 • موسوی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ - ۰۲:۲۸
  4 0
  میشه با دیپلم وارد شد بسیجی هستم
 • امیرفانی ۱۳۹۳/۰۸/۲۶ - ۱۹:۳۷
  2 1
  من دیپلم ریاضی دارم ودرحال حاظرپیش دانشگاهی هستم ودررشته کامپیوترمهارت دارم می خواستم ببینم آیا می توانم استخدام شوم.
 • اویسی ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ - ۱۰:۱۱
  7 1
  میخواستم ببینم چگونه عضو وزارت اطلاعات بشوم
 • مصطفی ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ - ۲۳:۳۷
  6 0
  بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد حضرت دوست که هرچه داریم همه از عنایت اوست باسلام وخسته نباشید می خواستم بدونم برای استخدام باید چه کار کنم خواهشا به جون امام زمان من را راهنمایی کنید.به خاطر اقا من را راهنمایی کنید.چون می خوام از وطنم ناموسم رهبر عزیزم دفاع کنم من عضو بسیج وعضو گردان هستم.به طور مرتب هم حضور دارم به اون خدا من را راهنمایی کنید. سنم 20 سالمه.دانشجو تاسیسات هستم از استان یزد. ممنوم.
 • مرتضی س ۱۳۹۳/۰۸/۲۹ - ۲۳:۳۸
  5 0
  سلام..میخواستم بدونم از چه سنی واز چه صنفی استخدام دارین؟؟یعنی منی که 19 سالمه وفوق دیپلم کامپیتر دارم میتونم استخدام شما بشم...ممنون
 • محمد احمدی ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ - ۲۳:۲۶
  7 3
  میخواستم بدونم با دیپلم مکانیک استخدام یا قراردادی
 • محمدرضابابایی مقدم ۱۳۹۳/۰۹/۱۰ - ۱۲:۳۵
  13 1
  با عرض سلام خدمت مقام معظم رهبری. من میخواهم در رکابتون باشم جه باید بکنم؟
 • رامیار آ ۱۳۹۳/۰۹/۱۹ - ۲۱:۵۰
  0 0
  سلام علیکم داوطلب خدمت به امنیت ملتم. باتوجه به شرایط زندگیم در مرز شمالغرب (سردشت و مهاباد) امیدوارم عضوی مفید باشم
 • علی حسن زاده ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ - ۱۰:۲۵
  1 0
  باعرضه خسته نباشید به تمام کسانیکه با نیت خالص وپاک از دین و ناموس و و طن حراست می کنند مدتی است که جهان اسلام خبر روز تمامی مردم دنیا شده است سران کشورهای شیطان صفت می کوشند چهره اسلام را دربین مردمان عالم زشت وناپسند ومتضاد با اخلاق انسانی توصیف نمایند وآن دینی تند خو وخونریز و جاهطلب و جهان گشا معرفی نمایند آنها با خراب کردن اماکن مقدس می خواهند بین صفوف مسلمانان ودیگر ادیان محترم تفرقه شدید بی اندازند تا از اتحاد وهمدلی آنهاجلوگیری شود . وظیفه ماحکم میکند درصورت داشتن ایمان به خدا دربرابر هرگونه ظلم وستم بایستیم وتاآخر ین لظه زندگی از اعتقادات دفاع کنیم ونگزاریم فرهنگ سکولارها در جای جای نقاط عالم جایی برای خود باز کند. ازخدا که پنهان نیست منم هم می خواهم دراین راه پا بگذارم لطفا راهنمای فرماییید
 • امین جلیلیان ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ - ۱۲:۳۷
  0 2
  سلام چرا من جوان اسم برای هر نیروی نظامی می فرستم بعداز یکسال هیچ جا استخدام نشدم چرا؟ جواب بنده بدهید من اشتباه کردم لیسانس خوندم چرا
 • امير ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ - ۱۳:۰۰
  1 0
  سلام. بفرمائيد براي عضويت در سپاه قدس براي دفاع از اب وخاك ميهن وناموس واسلام چه بايد كرد.
 • علی اکبر یکه فلاح ۱۳۹۳/۰۹/۲۵ - ۱۶:۲۸
  0 0
  سلام من دوست دارم در راه امام به امت مسلمان جهان خدمت کنم ممنون از همکاری امیر المومنین یاورتان
 • سرباز حضرت اقا خامنه اى ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ - ۱۶:۰۶
  3 0
  سلام جوانى ٢٤ ساله عاشق حضرت اقا، هدفم حضور در ركاب ايشان و نثار جان در رآه ايشان،وطنم و شهدا است٠ براى اداى دينم خواستار خدمت در نيروى قدس هستم. لبيك يا خامنه اى
 • ادریس ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ - ۲۱:۰۳
  2 0
  با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما برادران عزیزم خدا قوت: بنده یک جوان خوزستانی هستم دانشجو کارشناسی میباشم و حدود ۱۳هست که بطور مرتب در بسیج با افتخار فعالیت دارم.سن من ۲۶سال هست و به شدت علاقه دارم دراین نهاد استخدام بشم و بتوانم به رهبرم و کشورم خدمت کنم و در راه امام و شهیدان انقلاب اسلامیمان قدمهای استوار بردارم لطفا شما را به امام زمان(عج)بنده را راهنمایی کنید.لبیک یا حسین(ع) و لبیک یا خامنه ای
 • حافظ اسلام ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ - ۲۱:۲۰
  0 0
  درخواست عضویت در وزارت اطلاعات و یا سپاه قدس را دارم .
 • فرهاد عابدی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ - ۱۳:۰۹
  1 0
  با عرض سلام. علاقه مندی من به عضویت در سپاه قدس است که بتوانم با داعشی ها و دشمنان بیرون از مرز مبارزه کنم با یاری خدا و امام زمان(ع)
 • غلامحسین حاجیان دشتکی ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ - ۱۳:۲۶
  0 1
  سلام خواستار عضویت در سپاه قدس سرباز وظیفه هستم
 • محمد ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ - ۱۱:۱۴
  3 1
  سلام من دریکی ازشهرهای مرزی درغرب کشور ساکنم میخواستم اگه امکانش باشه باوزارت اطلاعات همکاری داشته باشم،ممنون میشم اطلاع رسانی کنید
 • میلاد ۱۳۹۳/۱۰/۰۵ - ۲۲:۰۱
  3 1
  سلام.میخواهم راه شهدا را ادامه دهم.ازبچگی دوست داشتم به وطنم خدمت کنم.خواستارورود ب سپاه قدس هستم یاعلی
 • احمد از استان بوشهر ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ - ۲۳:۴۰
  2 3
  بسم رب الشهدا و الصدیقین با عرض سلام باید از کجا برای استخدام اقدام کنم
 • یاسین ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ - ۰۱:۴۱
  1 1
  سلام.منم مسل بقیه هموطنام عاشقه وطنم و دوست دارم از اب و خاک وطنم غیرت و ناموسم دفاع کنم و سرباز کشورم باشم.خواسته روح و جسمم الان فقط مبارزه با داعش هست دوست دارم با این جنایتکارا حتما بجنگم.مهم ترین خواسته ام همینه ممنون.
 • مرتضی ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ - ۲۱:۴۹
  9 0
  با سلام در خواست عضویت در سپاه قدس را دارم
 • جعفر اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۲
  1 0
  با عرض سلام و خسته نباشید.لیسانس معماری دارم و درحال خواندن کارشناسی ارشد هستم.درخواست عضویت در وزارت اطلاعات و یا سپاه قدس را دارم .
 • جعفر اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۱۲:۳۴
  0 3
  در ضمن کارمند پیمانی مجتمع ورزشی آموزشی نفت محمودآباد هم هستم
 • حمید ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ - ۱۸:۱۰
  1 3
  سلام.وخداقوت.من به خاطر دین شیعی واستناد به فرمایشات مقام معظم رهبری وهمچنین دفاع از تمامیت ارضی وطنم خواستار همکاری خالصانه با شما میباشم.تا بتوانم دینم را به خاک ورهبرم ادا کنم .لطفا برای من کاری انجان بدهید.با سپاس فراوان از شما .
 • جواد ۱۳۹۳/۱۰/۱۲ - ۰۰:۴۹
  5 0
  جانم فدایی رهبر لبیک یا خامنه ای
 • سید محمد صادق سجادی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۲۰:۲۷
  4 6
  با سلام به ارواح پاک طیبه شهدا صدر اسلام تا کنون و درود به بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران ونایب بر حقش امام خامنه ای. ۱۳ سال سابقه بسیج فعال شورای پایگاه شورای حوزه ارکان گردان و..... ۳۰ سال لیسانس الکترونیک حضور فعال در کلیه انتخابات ها. نظر در باره چی بدیم خیلی مشکلات هست که این مشکلات دلیلش افرادی هست به اسم انسان . تنها راحش مبارزه با نفس و شیطانه . تنها اروزی من به راه راست هدایت شدن فریب خوردگان شیطان هست
 • مصطفی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ - ۲۲:۱۳
  2 2
  سلام.من لیسانس مهندسی شیمی گرایش نفت و گاز دارم دارم.دارم برای ارشد میخونم.دوست دارم به رهبرم خدمت کنم.راهنماییم کنید. ممنون
 • تیمورامرایی ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ - ۲۰:۴۲
  2 1
  جانم فدای رهبر.شمارا قشم میدهم به مظلومیت فاطمه زهرا«س»بذارید جان ناچیزم رادر راه اسلام فدا کنم
 • اسکندر ۱۳۹۳/۱۰/۲۳ - ۱۳:۲۳
  4 1
  بسمالله العظیم'من سنم حدودچهل سال است خیلی آرزودارم درسپاه قدس باشم قدرت درک مفاهیم عملیاتی بالایی دارم اگه میشه بخاطرصاحب الزمان زمینه اش رافراهم کنید'اجرکم عندالله!
 • فداییان... رهبر. ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ - ۱۹:۱۵
  5 0
  به نام الله. جوانی 22 ساله دارای مدرک لیسانس هستم و در شرف ارشد. دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر بسیج دانشجویی هستم. خیلی دوست دارم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استخدام بشم لطفا راهنمایی کنید. از خانواده مذهبی و نظامی هستم. باتشکر. جانم فدای رهبر....
 • محمدرضا باشعور ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ - ۱۰:۱۷
  1 0
  یعنی میشه منم از حرم امامین عسکریین دفاع کنم
 • سولماز ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ - ۱۳:۲۲
  5 0
  سلام. من بهتر از هرکسی این کارو انجام میدم.لطفا منو استخدام کنید.
 • دانیال ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ - ۰۰:۵۳
  12 1
  سلام. من خیلی دوس دارم عضو سپاه قدس بشم تا جان ناقابلم رو فدای آ سید علی بکنم. خواهش میکنم راهنمایی کنید
 • ابراهیم اکلی ۱۳۹۳/۱۰/۲۶ - ۲۰:۲۵
  2 0
  راننده تاکسی هستم از کودکی در بسیج بزرگ شده ام اماده هرگونه همکاری هستم
 • علی اصغر فان اسکی ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ - ۱۴:۴۵
  3 0
  من سرباز پادگان مرزبانی ولیعصر(عج)زابل هستم بخاطر مشغله کاری قبل خدمت نتونستم عضو فعال بسیج باشم اما عاشق سپاه و بسیج هستم امیدوارم همیشه سالم و سلامت و زیر سایه حق باشید. برای ظهور هرچه زودتر آقا امام زمان(عج) صلوات.
 • ali ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ - ۱۵:۱۳
  3 0
  سلام من میخوام جزو یگان حفاظت ارتش بشوم کسی نیست که راهنماییم کنه ممنون میشم اگه شما کمکم کنید.
 • محمد ایمانی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ - ۱۸:۳۹
  1 0
  خدایا خودت کاری کن تا با یاری امام زمان عج در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای خدمت به امام زمان عج قبول بشوم وسلام
 • محمد ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ - ۱۸:۴۲
  5 1
  یا زهرا(س)رمز موفقیت
 • حسین ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ - ۱۸:۱۲
  9 0
  باعرض سلام وخداقوت به نیروهای گمنام امام زمان)عج( ازشما درخواست راهنمایی درموردشرایط ورودبه وزارت اطلاعات رادارم باتشکر
 • سرباز گمنام ۱۳۹۳/۱۱/۰۲ - ۲۰:۵۴
  7 1
  می خواستم شرایط عضویت در سپاه قدس را بدانم وبه امام زمانم دراین مکان خدمت کنم.
 • م.ح ۱۳۹۳/۱۱/۰۳ - ۱۵:۵۸
  4 1
  با سلام.من به مدت 5 سال داوطلب از طرف بسیج مامور در نیروی انتظامی واحد مبارزه با اشرار فعالیت داشته ام پس از ان به مدت 20ماه در نیروی زمینی ارتش خدمت کردام.خواستار هر گونه خدمت در سپاه قدس را دارم تا جان ناقابلم را فدای امام زمانم(ع) کنم. التماس دعا
 • ....... ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ - ۱۹:۵۶
  8 0
  سلام وعرض ادب البته اینجانب دروحله ی اول درمورد این سایت شک کردم البته بی ادبیه مرا به بزرگواری خود ببخشیدباعرض این جانب علاقه ی شدیدی به این بخش دارم وهمچنین سابقه ی بسیجی در واحد سپاه به عنوان بسیج ..... دارم ودر بخش های هم حضوردارم ومیخوام این جان بی ارزش خود را فدای رهبروانقلاب کنم امیددارم به روزهای نچندان دورمرا برای خدمت به وطنم وفدای جان به رهبرم بخواهید باتشکراز بچه های همیشه درصحنه ی انقلاب اسلامی امیدوارم خدازیرسایه ی خود نگهدارتون باشه خداقوت با نوشتن این کلمات وعلاقه ی شدیداشک درچشمانم جاری شد
 • رامین ۱۳۹۳/۱۱/۰۷ - ۲۱:۰۱
  9 0
  سلام من 17 سال دارم و از 9 سالگی بسیجی هستم و از 13سالگی در گردان امام حسین (ع) به فعالیت خود ادامه دادم واستخدام در سپاه قدس یکی از آرزو های بنده می باشد تا در راه اسلام و کشورم صادقانه جانم رافدا می کنم.اگر ممکن باشد مرا راهنمایی کنید.
 • فرشاد ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ - ۰۴:۲۹
  4 1
  با سلام من سی سالمه لیسانس مدیریت صنعتی هستم من تا الان نه تو بسیج بودم نه عضو سازمان خاصی فقط دوران خدمت خودمو توی سپاه گذروندم علاقه بسیار زیادی دارم وارد سازمان حفاظت اطلاعات بشم چون کسی که میخواد وارد همچین سازمانی بشه شکل و شمایل باید جوری باشه که شناسایی نشه نه با چهره بسیجی وار وارد این سازمان بشه به خودم کاملاً ایمان دارم که اگر بنده حقیرو برای عضویت سازمان بپذیرند بهترین کارایی رو میتونم داشته باشم کاملاً مطمئن هستم و شک ندارم برای سازمان نیروی بسیار بسیار مفیدی خواهم شد لطفا اطلاع رسانی کنید که استعدادهای خوب کشف شوند جانم فدای رهبرم یا حق
 • امیررضا ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ - ۱۷:۰۳
  5 0
  سلام با عرض سلام و خسته نباشید،من ۱۹ سال دارم و میخواستم عضو سپاه قدس بشوم.لطفاً در این باره مرا راهنمایی بفرمایید،با تشکر
 • سجاد ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۶
  5 1
  سلام بنده با اینکه تنها 17 سال دارم اما دنبال راهی میگردم ک به سپاه قدس راه پیدا کنم تا از نظام و مسلمین به نحو احسن دفاع کنم(حتی در عراق و لبنان و سوریه) اگر ممکن هست بنده رو راهنمایی کنید تا بتونم وارد سپاه قدس شوم خیلی ممنون
 • علی ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ - ۱۳:۳۸
  2 1
  با عرض سلام و خسته نباشید بنده ٢٢ سال سن دارم و ترم آخر مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند های نفت هستم (درمقطع کارشناسی) میخوام بدونم آیا با لیسانس این رشته میتونم استخدام سپاه بشم یا خیر ؟؟
 • سینا ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ - ۲۰:۴۱
  7 1
  با سلام من 17 سالمه می خواستم بدونم با مدرک پیش دانشگاهی چه جوری می تونم به عضویت سپاه قدس در بیام
 • @lii.janam fadaye ghasem ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ - ۰۴:۵۸
  4 0
  من ن بسیجی هستم ن میخوام باشم،من جونمو بخاطر ناموس و وطنم میدم،حاج قاسم اراده کن،بیام پیش مرگت بشم،درود بر قاسم سلیمانی و امثال او،جان مادرت بزار بیام سپاه قدس،واسه دفاع از کشور و ناموس و دین هم باید التماس کرد؟؟جان هرکی ک دوس داری بزابیام تو گروهت20سالمه از ابهر
 • یا رسول الله ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ - ۱۵:۴۸
  0 0
  پدرم روحانی ودرس اجتهاد میدهد.برادرانم نظامی برای پاسداری ارزش های انقلاب وحکومت...خودم کارشناس علوم سیاسی.اماده خدمت به نظام...یا علی
 • مهدی رحیمی ریگی ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ - ۲۳:۳۳
  5 0
  پدرم جانبازجنگ وجانبازنیروی انتظامی است ومادرم خانواده ی شهیدوجانبازمیباشدهیچ مدرکی ندارم امامیخواهم راه پدرم ودیگرجانبازان وشهداراادامه بدهم برای خدمت گزاری به کشورارزشمندم ودینم اماده ام.
 • جوادرحیمی ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ - ۰۰:۳۶
  2 0
  نوجوانی هستم که ارزویم این است به حامیان سپاه قدس ب بپیوندم.جانم به فدای رهبر
 • یا مهدی ادرکنی ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ - ۰۱:۲۵
  0 0
  سلام خسته نباشیدآرزو داشتمو دارم خدمت کنم سرباز اقا باشم ولی پارتی ندارم از روی چاپلووسی نمیگم ولی کارتون درسه
 • سید احسان روزبه ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۰۰:۳۲
  5 1
  باسلام و خسته نباشید: اینجانب 22 سالمه دانشجوی ترم اخر لیسانس کامپیوتر(نرم افزار) هستم،میخواستم بدونم میتونم در وزارت اطلاعات استخدام بشم،با توجه به این که بیش از پنج سال سابقه عضویت فعال در بسیج رو دارم و پدرم رزمنده هشت سال دفاع مقدس و الان پاسدار بازنشسته و تنها برادرم نیز پاسدار میباشد و کلا اهالی خاندان ما(شاهقاسمی و ملک حسینی)نقش عظیمی در راستای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و دفاع از دستاورد های ان داشتند و دارند.ضمنا کارت معافیت غیر پزشکی نیز دارم،باتشکر.
 • mojtaba ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۱۰:۲۵
  9 0
  باسلام درخواست ثبت نامدر وزارت اطلاعات سباه قدس را دارم مدرک فوق دیبلم لطفا راهنماییم کنید با تشکر
 • محسن محمد حسینی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ - ۲۳:۳۸
  11 4
  سلام من دوست دارم وارد وزارت اطلاعات بشم ولی سنم الان 30 چطور میتونم وارد بشم برا امتحان سنم بالاست راهنمایی کنید
 • سید علی اصغر طباطبایی ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ - ۱۶:۵۵
  6 1
  با سلام میخواستم بدونم چه جوری میتونم وارده این سازمان بشم با تشکر
 • بهروز ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ - ۲۲:۱۸
  2 4
  باسلام وخسته نباشید میخواستم وارد وزارت اطلا عات شوم فوق دیپلم حسابداری هستم 21 سال دارم خواهش میکنم جواب بدین با تشکر
 • علیرضا صابری ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ - ۰۴:۳۴
  3 0
  با سلام من در زمینه. کلیه سیستمهای حفاظتی و امنیتی تخصص دارم و دوست دارم این شغلمو برای جمهوری اسلامی و کشورم و رهبر مو`زم و مردم پاک ایران بکار بگیرم لطفا کمکم کونید و جان خود را در این مسیر فدای رهبر میکنم الله اکبر
 • هادي عنبري ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ - ۱۳:۲۹
  2 0
  باسلام من در رشته ووشو فعليت ميكنم كه 7 سال هست ورزش ميكنم دوس دارم به ملت ايران كمك كنم تو حفاظت اطلاعات بدرد ميخورم تو رو خدا استخدامم كنيد هر جاي كه بگيد خدمت ميكنم با تشكر
 • علی ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ - ۱۶:۳۰
  6 1
  با عرض سلام و خسته نباشی بنده فوق دیپلم حسابداریم و بدنبال خدمت ب نظامم سنمم۲۰ و لطفا اطلاع بدین
 • گمنام ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ - ۱۰:۴۰
  6 3
  با سلام من جوانی ۲۴ساله اهل مناطق مرزی ایران انصرافی دانشگاه دارای ۳برادر محکوم به زندان وسابقه دار و خودمم دسته کمی از اونا نداشتم در هر زمینه از خلاف بجز سیاسی فعالیت داشتم حال بخاطر خوابی ک دیدم و نفرین مادرم توبه کرده و بیکارم و از هر لحاظی آماده خدمت و سرافرازی میهن و خودم را دارم وسلام لبیک یا خامنه ای رهبر
 • لبیک یا حسین ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ - ۰۹:۳۸
  1 0
  سلام خدمت شیر دلان اسلام . اینجانب درخواست استخدام در وزارت اطلاعات یا سپاه را دارم دانشجوی کارشناسی ماشین افزار هستم سربازی هم نرفتم لطفا نسبت به استخدام اینجاب اقدام نماید . همانا خدمت ب خلق خدا بالاترین عبادت ها است .جانم فدای رهبر
 • محمدحسین ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ - ۱۴:۰۰
  5 0
  بسم رب الشهدا والصدقین باسلام وصلوات بر پیکر پاک شهیدان اسلام وشهیدان انقلاب هشت سال دفاع مقدس و بر رهبرکبیر ورهبر معظم انقلاب اینجانب در خانواده متقی ومتدین به دنیا اماده ام ودایی وپسرخاله بنده درجبهه حق علیه باطل شهیدشدند هم اسیروهم پدرم جابنازهست ولی به خاطر خدا کارت نگرفته بنده عشقم فقط اینه که در دافع از حریم ولایت این جان ناقابل راپرپرکنم اگر لیاقت داشته باشم فقط عشقم اینکه باابا عبدالله در اخرت محشور شوم جانم رادر راهش فداکنم فقط خواهشا راهنمایی کنید بنده طلبه 27ساله از تبریزبا فیزیک بدنی خیلی خوب و روزمی کار
 • علیرضا جعفرعلی جاسبی ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ - ۲۱:۰۲
  2 0
  من جوانی هستم20ساله
 • ناصر ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ - ۱۱:۴۲
  2 0
  جهت استخدام در وزارت اطلاعات یاسپاه قدس
 • سید ستار سبحانیان ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ - ۱۱:۳۲
  8 0
  سلام می خواستم بدونم که من بخوام برم سربازی در سپاه قدس و همون جا هم مشغول به کار بشم امکانش هست ؟
 • بابک ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ - ۰۴:۴۲
  1 0
  میخوام ثبت نام کنم..
 • عبدالله ترابی ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ - ۱۶:۱۶
  4 0
  سلام وصلوات بر محمد و ال محمد ؛عشقم سپاه قدس و سردار سلیمانی حالا میشه بهش برسم به امید زیارت کربلای معلا
 • حمزه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ - ۱۶:۲۷
  1 0
  سلام به همه برادرها.انشاال..همتون اگه قسمت بشه عضو میشید.
 • ؟ ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ - ۲۰:۱۹
  1 1
  منم مثل بقیه آرزو دارم سربازی از سربازان گمنام امام زمان باشم . البته لیاقت میخاد که بنده نداشتم. برای همشون آرزوی موفقيت دارم.
 • ناصر پناهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ - ۱۳:۵۰
  2 0
  دوست دارم به کشورم .به جمهوری اسلامی ایران و اسلام و شیعه خدمت کنم و مدافع دین و ملتم باشم.
 • مهدی ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ - ۱۷:۳۳
  2 0
  مهندس برق هستم اما استعدادم تو زمینه های اطلاعاتی خیلی زیاده.به دردتون میخورم مطمئن باشید.به مدت دو ماه بهم پیش استادای خوب آموزش بدین یا آموزش واسه اتاق فکر بهم بدین.ببینین چی تحویل میدم.
 • احسان از خوزستان ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ - ۱۷:۲۴
  1 1
  سلام .من بچه خوزستان هستم. دیپلم حسابداری.در رشته های رزمی مهارت خاصی دارم کمربند سیاه در ورزش های تکواندو .کیک بوکسینگ.و بوکس امریکای دارم.بخاطر شغلی که دارم در زمینه برق صنعتی تمام جنوب کشور رو رفتم واشنای کاملی دارم از مناطق فقط خشونت بالای دارم .بدونه پیشینه کیفری دوست دارم وارد نیروی مخصوص برون مرزی بشم در هر کشوری کسی هست که کمکم کنه یا معرفیم کنه به سازمان ۲۶سالمه ..ً...با تشکر....
 • مهدی ساکن چابهار ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ - ۱۵:۵۲
  0 1
  باسلام و احترام36 ساله بچه شهرری هستم ساکن چابهار نیروی پیمانکاری شرکت نفت بسیجی فعال پیرو ولایت فقیه و مرید حاج قاسم سلیمانی افتخار و غرور ایرانی.19 سال در چابهار زندگی میکنم وبسیار علاقه مند به حضور در سپاه قدس میباشمحتی آماده رفتن به عراق ومبارزه باداعش هستم
 • یاعلی ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ - ۰۲:۱۵
  2 1
  سلام اگه نیاز باشه هستم.دستهای بیشتر سد محکم تر
 • محمود سالاری ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ - ۱۳:۲۳
  3 1
  من. می خواهم یکی از یاران وفا دار ولایت فقیه باشم و باتمام وجود می خوام به انقلاب و اقا خامنه خدمت خالصانه بکنم ۱۹ سال دارم از سیستان وبلوچستان
 • مصطفی ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ - ۱۴:۱۵
  4 1
  باسلام خدمت همیه شما برادران وزحمت کشان من میخواهم در کنار شما برای وطنم بجنگم وبه رهبر معظم انقلاب اسلامی خدمت کنم وبه دیگر کشور ها بگویم ما جوانان هنوز زندهایم ودر راه کشور -رهبروناموسمان تا پای جان ایستادیم وانشاا... توفیق بشود در کنار براردان وزارت اطلاعات ونیرو قدس باشم خداوند هرچه سریع تر همه کسانی میخواهند خدمت کنند را توفیق در گاه خود قرار دهد ومارا شهید ومدافع حضرت زینب (ع)قرار دهد از اسلامشهر
 • علی اکبر ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - ۱۳:۵۹
  2 2
  سلام علیکم اگر بنده ام لایق باشم تقاضا همکاری دارم
 • مصطفی ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ - ۱۷:۰۷
  12 2
  سلام.میخواستم بدونم برای عضوشدن چه جوری باید اقدام کرد؟
 • صادق جهانی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ - ۰۷:۳۸
  4 1
  من جوانی 17 ساله از استان سیستان و بلوچستان حاضرم برای وطنم جونم رو بدم راهنمای کنید تا استخدام بشم
 • نیماشاکرمی ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ - ۱۰:۵۲
  3 0
  باسلام وخسته نباشی خدمت دوستانن من جوانی 17ساله هستم وخیلی دوست دارم استخدام سپاه بشم ودرهمان کودکی علاقه بهسپاه پاسداران داشتموفعالیت بسیج روهم دارم لطفا به من کمک کنید تااستخدامشم حاضرم جان خودم رابرای کشور جمهوری اسلالمی ایران فداکنم لطفا کمک کنید باتشکر
 • با اطاعت کامل همکاری میکنیم
 • شيرزادخاني سولاري ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ - ۱۶:۵۶
  1 0
  باسلام.اينجاب مدت7سال در بيمارستان سپاه مشغول ب خدمتم،درخواستي داشتم مردنه كمك كنين"باعنايت به لطف پرورگار كه تمام وجودم از اوست ومي خواهم اين بدن را در راه او هديه كنم بنده را راهنمائي كنين ك مي شود همپاي سپاه قدس عليه داعش اعزام بشم.خداوكيلي نه چاخان مي كنم و نه به خاطر ماديات،.دوست دارم در راه خداشهيدبشم
 • آیدین آتش زبان ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ - ۰۲:۰۲
  3 0
  اینجانب 29 ساله فوق لیسانس عمران میباشم وبرای حفاظت از این نظام ومملکت ومبارزه با هرگونه تجاوز وسلطه طلبی دشمنان آماده وگوش به فرمان رهبر وولی امر میباشم اینجانب را در رسیدن به هدف خود یاری نمایید.
 • naser ۱۳۹۴/۰۱/۲۸ - ۱۵:۳۹
  3 0
  با سلام. من 24سال سن دارم ودارای مدرک مهندسی عمران هستم وعشق خاصی به نظامی بودن بخصوص وزارت اطلاعات دارم لطفا راهنمایی کنید.
 • گمنام ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ - ۰۲:۰۷
  3 0
  با سلام وتحیات خداوندی داوطلب شرکت در مبارزه علیه گروه داعش درعراق هستم لطفا حقیر را راهنمایی نمایید.
 • ابراهیم ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ - ۱۰:۳۰
  1 1
  با سلام جوانی هستم 28 ساله.دیپلمه.بیماری خاصی ندارم.مقید به رهبری و جمهوری اسلامی. خدمت سربازی رو در نیروی دریایی سپاه و گردان تفنگدار در جزیره ابو موسی به پایان رسوندم و از همان زمان خیلی دوست داشتم با سپاه پاسداران همکاری کنم . خیلی دوندگی کردم ولی متاسفانه نشد . اگر از نظر شما هنوز میتونم مفید باشم با جان و دل استقبال میکنم
 • رضا ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ - ۱۳:۵۴
  6 0
  کلنا عباسک یا زینب.
 • ع.غ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹ - ۲۳:۲۷
  4 0
  سلام علیکم وزارت ص ع یکی از ارگان بسیار قوی است من به سربازان گمنام امام زمان افتخار میکنم لبیک یا حسین
 • عباس ۱۳۹۴/۰۲/۰۳ - ۲۳:۲۰
  8 0
  بسیار خوشحالم از اینکه می بینم وزارت اطلاعات اینگونه مقتدرا نسبت به مسایل امنیتی کشور اشراف کامل داردچیزی که در ابتداابدا تصور ان را نمی کردمم من نزدیک به پنجاه وپنج سالمه بعد ازانقلاب زمانی که سازمان منافقین خلق اقدام به ترور و بمب گذاری نمود واحدی در سپاه تاسیس شد به نام القارعه که بچها خالصانه در این واحد فداکاری و شهدای زیادی هم تقدیم انقلاب کردند تا امنیت کشور حفظ شود خوب است از شهدای این گردان که پایه گذاران نظام اطلاعاتی این کشور هستند نامی برده شود انها در ان روزها با کمترین امکانات در خدمت امنیت نظام نو پاید جمهوری اسلامی بودند و هم اکنون نیز کهنه سربازان اماده جانفشانی برای امنیت کشور هستند روح شهدای واحد القارعه شاد و راهشان پر رهرو باد
 • هادی آزادی ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ - ۰۳:۰۶
  5 0
  من کارمند اداره برق منطقه ای هستم ولی همیشه آرزوداشتم درخدمت نظام باشم حاضرم جانم فدای رهبرکنم
 • مسعودع ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ - ۱۶:۲۵
  5 0
  باسلام وخسته نباشید من در رشته نقشه برداری فارغ التحصیل شده ام وبرادرشهید هستم وآماده جان نثاری برای رهبرم واهل بیت هستم در هر جای دنیا که لازم باشد.لبیک یا خامنه ای
 • حامد ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ - ۱۷:۰۱
  4 0
  من به عنوان يك ايراني و يك جوان يكي از بزرك ترين آرزوهام حضور در سباه قدس يا حضور در عمليات هاي برون مرزي سباه براي حفظ حريم خاك كشورمون و كوتاه كردن دست متجاوزين و كفار از خاك ايرانه خواهش ميكنم خواهش ميكنم حداقل براي امتحانم كه شده بذارين بيام اكه بد بودم قبول نكنيد من عاشق حضور تو سبه و خدمت به حضرت آقا و مملكتمه خواهش ميكنم حداقل يك فرصت بديد بهم
 • سربازگمنام امامزمان ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۰۰:۲۱
  8 1
  با سلام عرض خسته نباشید به همه رزمندگان اسلام وکسانی که آرزوی شهادت دارن می کنم و خواستار عضویت در سپاه قدس هستم اگه خواشمو قبول کنین راهنمایی کنین
 • دلی پاک ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۰۰:۳۰
  4 1
  الکم سلام به برادر گرامی خسته نباشین من خواستار جان فشانی واسه اهل بیت و حضرت آقام اگه خواهش این حقر بپذیرد راهنمایی کنین واسه ورود به سپاه قدس
 • حسرت شهادت ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ - ۰۰:۵۴
  7 1
  سلام به وخسته نباشید رزمندگان اسلام درود بر شما بردارا من آرزوی اینه که در سپاه قدس باشم و علاقه عمیقی به اهل بیت و حضرت آقا وسردار سلیمانی دارم خواهشن راهنمایی کنین
 • اسحاق ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ - ۰۰:۴۲
  9 1
  سلام.خدا قوت .آرزوی استخدام شدن در وزارت اطلاعات‌
 • محمدرضا ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ - ۱۴:۱۴
  6 0
  سلام.خیلی دوست دارم به استخدام سپاه قدس در بیام.ولی هنوز میسر نشده.لطفا راهنماییم کنید.یا علی
 • محمد حیدری ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ - ۲۱:۱۰
  4 2
  با سلام بنده 35 سال سن دارم متأهل دیپلم کامپیوتر و مدیر اداری یک کارخانه خصوصی . از سالها پیش علاقه زیادی به نظام داشتم اما به دلایلی نشد. پدرم هم ارتشی بود که الان بازنشسته شده . میخواهم بدانم با این سن هنوز هم میتوان به استخدام سپاه جهت مبارزه با دشمن شد. من کاملا سالم و قد و هیکل خوبی دارم. ممنون میشوم پاسخی برای بنده بگذارید.
 • حمیدرضا ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ - ۱۳:۲۴
  3 0
  سلام خواهش میکنم به من کمک کنید چه جوری وارد سپاه قدس بشم
 • حمیدرضا ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ - ۱۳:۲۶
  2 0
  سلام من عشق به سپاه قدس و شهادت دارم ترو خدا کمک کنید
 • امین حاجی زاده ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ - ۱۴:۴۶
  3 0
  سلام علیکم:بنده حقیر ازفدائیان رهبروسربازان گمنام انقلاب میباشم بامدرک تحصیلی فوق دیپلم حسابداری ودانشجوی کارشناسی لطفا جهت استخدام درسپاه قدس مراراهنمایی کنید.اجرکم عندا...
 • ابراهیم فدایی انقلاب ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ - ۱۴:۵۷
  4 0
  سلام:آمادگی جانفشانی ودفاع ازبارگاه ائمه اطهار(ع )درسوره وعراق وازرهبرانقلاب هستم
 • محمد مقدم زابادی ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ - ۱۵:۴۴
  1 0
  سلام من میخوام بیام سپاه چند جا تو قزوینم رفتم ولی گفتن باید خودشون خبر بدنخواهش میکنم جواب منو بدین تو خونه ب هیچ دردی نمیخورم قبولم کنید ب اسمم قسم روسفیدتون میکنم سپاس
 • nothing ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ - ۱۱:۰۸
  3 1
  حرف فایده نداره..عملش مهمه... حاضرم در سخت ترین شرایط و بدترین جای دنیاعملیات انجام بدم... چیزی واسه ازدست دادن ندارم.فقط جونم اینم فدای کشورم.
 • محسن از فارس ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ - ۲۳:۱۳
  10 1
  من علاقه مند به استخدام در وزارت اطلاعاتم از هیچ گونه عمل کردی ترسی ندارم شرایط استخدام رابرایم ارسال کنید
 • 1 0
  سلام اللهم عجب لوليك الفرج .......عزيزان عضو اطلاعات و سپاه قدس ب همين راحتيا ك ميبينيد نيست. شما نبايد منتظر كمك كسي باشيد اگر واقعا علاقه داريد بايد پله پله راهتون بريد تا جمهوري اسلامي به لياقت شما پي ببره وزرات اطلاعات و سپاه قدس ب افراد با نيروي جسمي و به ويژه نيروي معنوي و نيروي تفكرات استراتژي نياز داره شما اگه واقعا علاقه داريد در اولين مرحله وارد بسيج بشيد و كم كم پس از ١ تا ٢ سال يا اگه فعال باشيد كمتر. افرادي رو باهاشون اشنا ميشيد ك با شناختنتون ميتونن به راحتي كمكتون كنن پس در وهله اول بايد خودتون شروع كنيد .. يا علي
 • m.r.m ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ - ۱۸:۳۰
  4 0
  با سلام خدمت شما دوستان و برادران عزیز من الان ده سالی میشه که دمبال رفتن به واجا هستم چون واقعا علاقه دارم ولی متاسفانه قسمتم نشده ،نمیدونم دیگه باید چیکار کنم اگر کسی راهنماییم کنه ممنون میشم
 • علی ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ - ۱۱:۴۸
  4 2
  سلام ،چرا این قانون مسخره رو گذاشتن که فقط رشته های نظری میتونن برن دانشگاه افسری؟؟ یعنی رشته های فنی مهندسی آدم نیستن؟ من با فوق دیپلم کامپیوتر نمیتونم برم...چه وضعشه
 • بی نام ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ - ۰۱:۳۱
  7 2
  من یک خانم هستم ومیخوام عضو سازمان اطلاعات بشم
 • حسین ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ - ۱۹:۰۷
  2 0
  سلام خسته نباشید. آرزوم عضویت تو وزارته اطلاته میدونم خیلی سخته.
 • فدائیان مهدی(عج) ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ - ۱۷:۴۳
  7 0
  سلام..من ی جوان ۲۰ ساله هستم..از همان بچگی دلم میخواست جونمو فدای اسلام بکنم..لطفا برای عضویت در سپاه قدس کمکم کنید.
 • رضا ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ - ۰۹:۰۲
  3 0
  من 38 سال دارم . کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات . سابقه خدمت در وزارت دفاع دانشگاه آزاد دارم . هم اکنون مدیرفناوری اطلاعات یک سازمانم و در دانشگاه درس می دهم .کارشناس رسمی داد گستری در فناوری اطلاعات هستم . تمایل به خدمت در سپاه فدس را دارم . لطفا راهنمایی کنید .
 • احمد ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ - ۱۲:۵۱
  4 1
  سلام من ۲۵ سالمه قدمم ۲متره هیکلمم خوبه سربازیمم سپاه بودم توی شهر راسکه چابهار من از هیچی نمیترسم ارزوم اینه جزو نیروی اطلاعات بشم حقوقم نمیخوام فقط کمکم کنیین
 • عادل ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ - ۰۰:۲۵
  0 0
  سلام من خیلی دوست دارم ک تو اطلاعات کار کنم,من عاشق این کارم ولی نمیدونم چجوری باید برم,دیپلم انسانی دارم و ۲۶سالمه,میخوام بدونم میتونم استخدام بشم یا ن,راهنمایی کنید.
 • مهدی ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ - ۰۲:۳۵
  0 0
  سلام.متولد۱۳۶۰ هستم.من علاقه وتوان ونیروی تفکر ورابطه با خدای بزرگ(انشاالله)رو دارم.سختی بسیار زیادی درخارج از ایران که برای تجربه وکنجکاوی وشناخت ملل دیگررفته بودم رو بدست آوردم بقیمت تحمل وتوکل گذر عمر.سابقه بسیجم دارم زمانیکه هنوز عضویت بسیج بدلیل مادیات وشغل ورابطه نبود،خلاصه اعتقاددارم میتوانم دینم رو به کشور وملت وخون شهدا ادا کنم،آخر هم اگر راهی نبود جونم رو.امیدوارم اگر منو شایسته دیدید که امیدوارم ببینید همرزم هم بشیم.انشاالله.ممنون یاعلی.
 • رضا ابراهیمی ۱۳۹۴/۰۳/۰۴ - ۲۳:۳۴
  0 0
  به نام الله پاسدار خون شهیدان،عاشق شهادتم (بعلت بی حرمتی به اهل بیت علیه السلام) وجانم رافدای راه حسین میکنم.یالثارات الحسین .جانم فدای رهبر
 • سالار ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ - ۱۹:۱۳
  1 0
  با عرض سلام بدور از هرگونه احساسات بايد عرض كنم عاشق ولايتم وآماده هرگونه جانفشاني براي دين و وطنم هستم اما به هر دري ميزنم نميتوانم .لطفا راهنمائي بفرماييد چگونه ميتوانم رزمنده و سرباز اسلام باشم و درجبهه حق عله كفر بجنگم .من آرزوي شهادت دارم ..چگونه ميتوانم وارد سپاه قدس شوم ؟ لطفا پاسخ دهيد. ممنون
 • علی اکبرطیبی سودکلایی ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ - ۰۱:۴۲
  2 0
  باید عضوم کنید نه واسه پول میکنم ونه خودشیرینی .هرچند دنیایی از مشکلات روپیش رودارم،دوری از همسروفرزند مریضم،همه همه زره ای از عشقم به شیعه بودنم و کم نمیکنه ،باید عضوم کنید بایدمن به من بودن خودم افتخار کنم،بایدعضوم کنید .
 • بهرام ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ - ۱۴:۳۸
  2 0
  بادرودبه پیشگاه حضرت ولی عصر«عج»وسلام ودرودبه روح پاک امام وشهداومحضرحضرت امام خامنه ای.من خیلی دوست دارم تاواردنیروی قدس ووزارت اطلاعات بشم تابتونم درکنارسربازان برحق حضرت ولی عصر«عج»به کشورم خدمت کنم .امانمیدونم ازکجاوچطوری بایداقدام کنم.لطفاراهنماییم کنید.باتشکرفراوان ازشما
 • ابوالفضل ۱۳۹۴/۰۳/۰۷ - ۱۶:۳۲
  4 1
  باسلام صلوات به روح شهدا تنها ارزوی من کشته شدن در راه اسلامه امیدوارم به حول قوی الهی بنده حقیر عضو سپاه قدس شوم امید است من یکی از سربازهای گم نام صاحب الزمان شوم .و شهید راه دین بشم
 • سید ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ - ۰۴:۲۳
  6 0
  سلام.مشتاقم که از کشور دفاع کنم و آموزش های ویژه ببینم و از شرافت ایرانی دفاع کنم.به امید ظهور امام عصر علیه السلام
 • محسن رضایی ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ - ۱۵:۱۳
  10 2
  سلام من میخوام یکی از سربازان گمنام امام زمان بشم
 • مهدی ملاری ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ - ۱۴:۵۸
  6 0
  سلام. دانشجو ترم یک کارشناسی معماری هستم و میخوام وارد سپاه قدس‌ بشم به کجا باید مراجعه کنم با تشکر
 • محمد ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ - ۱۳:۳۵
  4 0
  من رشته تجربی ام و میخوام دکتر شم و بعد از اینکه دکتر شدم میرم سپاه و طلب عضویت میکنم.البته به عنوان پزشک و حامی امام زمان و جانشین امام زمان(رهبر انقلاب)
 • مصطفی ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ - ۰۲:۰۶
  4 0
  باسلام پدرم پاسدار بوداما حالا بازنشسته من خیلی دوست داشتم ودارم که یک پاسدار بشم توی این موقعیت هیچ ترس و واهمه ای ازداعش وپژاک یاهر گروه دیگه ای ندارم الان حاضر سرم وفدای دین ووطنم ورهبر عزیزم که حاضر نیستم یه مو ازسرش کم بشه,فدا کنم فقط راهنماییم کنین که کجا وچه طوری ثبت نام کنم شمارو به امام زمان قسم میدم جوابمو بدین متولد ۶۷ هستم
 • تورابه هرچیزی تورابه خدای یکتا نجاتم بده سلیمانی .اونقدعشق عشق بخداباشه من میخام برم سوریه عراق هرجاک جهاداکبرباشه منتظرتماستون هستم .درضمن پدرم جانباز25/من میخام راه امام سیدعلی خامنه ای روادامه بدم راه پدرعزیزم توروخداق.من یک بسیجی
 • علی اکبر محمودی ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ - ۱۸:۴۲
  1 1
  با سلام فوق لیسانس جغرافیا هستم میخوام با سپاه قدس همکاری نمایم به کجا باید مراجعه نمایم .با تشکر.یا علی
 • فرخ فخوری ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ - ۲۲:۱۹
  0 5
  با سلام خدمت دوستان عزیز خسته نباشید من الان شیش ساله به صورت قراردادی دارم تو سپاه پاسداران خدمت میکنم از خیلی وقت پیش دارم سعی میکنم استخدام سپاه قدس بشم ولی نمیشه میشه منو راهنماییم کنید من سابقه شیش سال جنگ با زد انقلاب را در مرز اذربایجان غربی را دارم تورو خدا کمکم کنید استخدام شم ومن الله توفیق
 • رضا ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ - ۱۱:۲۹
  5 1
  با عرض سلام . من مهندس برق کنترل هستم می خواسم بدونم که برای استخدام کجا باید مراجعه کنم.با تشکر
 • بیزن ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ - ۱۱:۳۰
  1 1
  سلام خدمت همه من خیلی دوست دارم به کشورم کمک کنم لطفا بگید کجا میتونم استخدام اطلاعات شم
 • مزدک ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ - ۱۵:۱۱
  0 1
  من مزدک هستم عاشق رهبر کبیر انقلاب میباشم وآموزگار هستم دورهای نظامی رو پشت سر‌در مناطق جنگی گذرانده ام مسلط ب زبان عربی خاورمیانه ومشتاق جهت همکاری
 • مزدک ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ - ۱۵:۱۵
  0 1
  من مسلط ب زبان عربی گذراندن دوره های نظامی مشتاق برای همکاری و عاشق ولایت
 • محمد ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ - ۱۷:۵۱
  0 0
  باعرض سلام واحترام.لیسانس علوم اجتماعی دارم علاقه مندم درزمینه امنیت کشورم همکاری کنم
 • علی ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۰۹:۳۱
  2 0
  سلام علیکم و رحمت الله. اگر خدا قبول کنه خیلی دوست داشتم بتونم زیر بیرق ولایت و پرچم میهن و آیین هدایت با لباس سپاه سرباز داعم امامم باشم...خدمت سربازیمو تو سپاه انجام دادم اما یه سرباز باید پیرو خط ولایت باشه...تو این شرایط سخت که ایران و مسلمونا زیر شدیدترین هجمه بیگانگان و صهیونیست و تکفیریهاست باید یک بچه شیعه بیاد تومیدون و جونش رو فدای ذات پاک احدیت بکنه ....ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش....کاش بتوانم بشوم نوکر تو یبن الحسن روحی فداک متی ترانا و نراک....
 • نیما ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۱۲:۰۶
  6 1
  سلام من علاقه مند به خدمت و فدا کردن جانم درراه رهبر معظم انقاب و کشورم هستم و میخواهم در اطلاعات کار کنم لطفا بهم بگید برای استخدام چه مدرک تحصیلی نیاز است و کجا باید برای استخدام برم
 • مزدک ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۱۳:۴۶
  2 1
  میخواهم جانم را فدای رهبر ومیهن کنم من میخواهم به کشور ورهبرم خدمت کنم‌وحاضرم جانم را فدای رهبر ومیهن‌کنم
 • هادی ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ - ۱۴:۵۰
  4 0
  باسلام به ملت عزیز ایران و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی که خیلی محکم و استوار توانسته ایران عزیز را از دست اجنبی دور نگه داره. من 28 سالمه و فوق دیپلم مکانیک هستم و خدمت مقدس سربازی هم را در ارتش گذرانده ام و هر لحظه که رهبرم اراده کنه اماده جان نثاری هستم در راه خدا لطفا منو راهنمایی کنید میخواهم در سپاه قدس روبروی دشمنم بجنگم برغی ارمانهای ایران و انقلاب و رهبر عزیزم
 • محمد ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ - ۲۱:۴۱
  0 0
  با سلام اینجانب دارای تخصص های زیر می باشم وخواستار استخدامی در هر زمینه ای بانظام وارائه خدمت می باشم لطفامار راهنمایی کنید اگر نمیشه بازم بگید منتظر نذارید ممنونم داری مدارک وتخصص های زیر: اينجانب داراي ليسانس حسابداري-ورزشکار حرفه داری مدارک حکم های گوناگون کشتی ازاد ورزش mmiو کینگ بوکسین مدرک فني مخابرات تعميرات سخت افزار ونرم افزار- مدرک کامپيوتر-مدرک نصب سيستم هاي حفاظتي ونظارتی- تجربه فيلمبرداري وعکسبرداري از همايش وسمينارها-تعميرات سخت افزار ونرم افزار- اشنايي کامل با اکثر برنامه هاي حسابداري وداراي گواهينامه موتور وماشين اشنايي کامل با اکثر برنامه هاي کامپيوتري فتوشاب وورد اکسل پاورپوينت پرماير يوليد وتوانايي ميکس ومونتاز فيلم
 • احسان م ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ - ۰۸:۰۹
  3 0
  باسلام و خسته نباشید خدمت سربازان گم نام امام زمان عج فعال در یکی از شرکت های دولتی واقع در اراک واحد حراست علاقه شدیدی به کار کردن در اداره اطلاعاترو دارم لطفا راهنمایی ام کنید
 • محسن ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۱۳:۰۵
  1 0
  من محسن هستم برادر شهید از خانواده مذهبی و بسیار غیرتی نسبت به وطن و ناموس .و حاضرم جانم را فدای وطن و خاکم کنم خواهش میکم کمک کنید به سپاه قدس بپیوندم اصلا حقوق نمیخوام خودم شاغلم .دلم میخواد در راه سربلندی وطنم کاری انجام دهم
 • حسین حسین زاده ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ - ۱۷:۱۸
  2 0
  حسین زاده هستم با توجه به علاقه زیاد به مقام معظم رهبری دوست دارم زیر پرچم. انقلاب فعالیت گنم.
 • م.ب ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ - ۱۳:۴۱
  5 0
  سلام وقت بخیر به کجا مراجعه کنم .با تشکر
 • امیر ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ - ۰۱:۵۷
  2 1
  به مدته ۵سال فعا لیت وجزب انجیو مردمی وجزب بسیجی در منطقه ۱۰تهران رادارم این فعالیت چشمگیر را برای اقا امام عصر ونایب بر حقش امام خامنه ای ص و جوانهای عزیز این کشور اسلامی وجزب بیشتر نیاز به حمایت دارم تمامی نیرو که جزب شده اند از نخبکان کشور هستند تقضا دارم با حما یت وزارت اطلات وسپاه تمامی این نیروهای با ارزش سا ماندهی شونده با تشکر مسول حامیان ولایت منطقه ۱۰ تهران
 • محراب ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ - ۰۱:۲۴
  0 0
  با سلام من کوردمو آمادگی برای هرگونه جنگهای چریکی وعملیاتی دارم و مسلط به زبان انگلیسی هستم و سربازی رو در سپاه گذراندم میتونم بهتون ـابت کنم یه مرد چقد میتونه قوی باشه به زودی به تهران یا اگه لازم باشه به کرمان برم با خود سرلشکر عزیز صحبت کنم من مرد جنگم همانطور پدرم در مرصاد بود... تشنه شهادت در راه کشورم
 • محمدفقیه ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ - ۰۰:۴۱
  4 2
  سلام میخوام در واحد اطلاعات سپاه استخدام بشم متولد 18/ 3/ 64 هستم مدرک لیسانس خواهر زاده پاسدار سپاه سرهنگ رستمی برادر زاده شهید محمد حسن فقیه محافظ امام
 • ارش ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۰۸:۵۲
  5 1
  باسلام.باتوجه علاقه زیادی که به وزارت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی ایران دارم میخوام استخدام بشم لطفا راهنمای کنید. باتشکر
 • حسن ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۱۳:۴۷
  7 4
  سلام بنده حسن طلبه پاییه شش حوزه هستم ایا میتوانم در وزارت اطلاعات استخدام شوم
 • عباس ۱۳۹۴/۰۴/۱۲ - ۱۹:۰۶
  1 0
  سلام به امام حسین اگه استخدام نشم اون دنیا جلوتونو میگیرم که خون مردم دارن میریزن وما بی صدا نشستیم و داعش داره هر غلتی بخواد میکنه. منم مثل همین رفقا میخوام خدمت کنم.هر آموزشی هم بخوان هستم آقا بلاخره به عنوان گروه تدارکات که میتونیم خدمت کنیم. همه سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم
 • مهدی ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۰۳:۵۶
  1 0
  سلام من خیلی علاقه به این شغل دارم چطوری میتونم وارد بشم میشه کمکم کنید و زمان استخدامو بگین ممنون
 • ک.ز ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ - ۲۳:۴۳
  1 0
  با سلام و احترام در صورت توفیق تمایل به جذب دارم. امیدوارم سرباز خوبی برای آقام باشم
 • حسن کرمی هرگلان ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ - ۱۰:۱۸
  0 0
  باسلام خدمت سربازان گمنام امام زمان اجرتان باخدا درصورت جزب نیرو و استخدام مایل هستم واگر خدا توفیق دهدخادم وسرباز آقا باشم
 • ام. ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ - ۰۰:۵۰
  2 0
  اگر آبدارچی خواستین یا برای نظافت دستشویی کسی رو خواستین من هستم. بیکاری خیلی فشار اورده بخدا.
 • مهدی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ - ۱۲:۱۱
  4 0
  با سلام خدمت سربازان گمنام امام زمان(عج)احتراما به استحضار میرساندباتوجه به علاقه شدید اینجانب نسبت به اشتغال در وزارت محترم اطلاعات وسابقه کار اداری در یکی از نهادهای انقلابی که دارم خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به درخواست این حقیر دستور لازم را صادر فرمایید.باتشکر
 • محمد. ۱۳۹۴/۰۴/۱۸ - ۰۰:۵۲
  1 1
  با عرض سلام. اينجانب تقاضا دارم تا اين بنده را در نظر داشته باشيد. سايه ي مقام معظم رهبري مستدام باد.
 • خلیفه احمد ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ - ۰۱:۱۳
  2 1
  من جانم را برای رهبر و ایران میدهم
 • بهادر ۱۳۹۴/۰۴/۲۲ - ۲۲:۱۲
  1 1
  من امادگی خودم برایه عملیات خط شکن و برون مرزی از جمله سوریه عراق افغانستان و امادگی دارم در اموزش هایه فشرده برایه امادگی جسمانی و نظامی شرکت کنم جانننم فدایه رهبرم
 • ساسان ۱۳۹۴/۰۴/۲۸ - ۱۲:۵۲
  4 0
  سلام .من خودمو به آب وآتیش زدم به هر جا که ممکن بود رفتم تا استخدام بشم وبرای کشور و دین ومردمم خدمتی کنم .ولی هرجارفتم تنها برای من امکان استخدام نبود.تا مرض استخدام رفتم ولی صفر.اگه میشه از اینجا کاری کرد.برای ما جونای عاشق ولایت کاری بکنین ثواب داره.پارتی هم ندارم که کمک کنه.تنها خدارو دارم.قربونش برم که دستشو گذاشته بیخ گلوم.ممنون وحسته نباشید
 • وحيد ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ - ۰۴:۱۶
  4 1
  من علاقه شديدي به سپاه قدس دارم.كه جز نيرو هاي ويژه بشم.ولي نمي دانم چكار كنم.تا اخرين قهره خونم حاظرم از كشورم.و رهبرم دفاع كنم
 • محمد ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ - ۱۴:۰۳
  2 6
  سلام . من خیلی علاقه مند به استخدام در این وزارت خانه هستم میتونین کمکم کنیین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ با تشکر .
 • محمد ۱۳۹۴/۰۵/۰۲ - ۰۸:۰۷
  1 1
  اگه لایق باشم، هستم.
 • علی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ - ۰۱:۴۴
  1 2
  می خواستم عضو گروه سپاه قدس شوم با هر شرایتی مرسی . ( یا علی) با تشکر ....
 • علی ۱۳۹۴/۰۵/۰۵ - ۰۱:۵۳
  6 1
  با سلام و خسته نباشید. کمکم کنید تا عضو سپاه قدس شوم لطفا اطلاعات مورد نظر را بگید خیلی خیلی ممنون. (یا علی).
 • حسين ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ - ۱۵:۰۵
  0 3
  سلام خدمت دوستان و توفيق روزافزون براى سربازان گمنام امام زمان(عج)من نظرات رو نگاه کردم ولى به جوابم نرسيدم.اون دوستى که پاسخ داده بودن از طريق کنکور سراسرى خوب تو کنکور بايد رتبه چند بيارى که بتونى وارد دانشکده اطلاعات بشيم؟وسوال بعدم هم اينه که بنده ديپلم هوارنوردى يعنى کاردانش دارم والان هم دانشجو ترم سه تعميرات هواپيما هستم من اگه کاردانى بگيرم ميتونم کنکور شرکت کنم ولى تو سايت وزارت نوشته ديپلم هاى تجربى،رياضى وانسانى يعنى من نميتونم اقدام کنم با اين ديپلم؟ممنونم ميشم جوابمو بديد حالا يا از طريق ايميل يا همينجا.در ضمن من پدرم هم نظامى هستن و سهميه نظامى هم دارم.بازم تشکر ميکنم.
 • سرباز ولایت ۱۳۹۴/۰۵/۱۱ - ۰۸:۲۳
  1 0
  سلام.وققتونو نمیگیرم.من آماده ام. منتظرم
 • میلاد ۱۳۹۴/۰۵/۱۲ - ۱۵:۵۷
  1 0
  من رشته حسابداری هستم الان 30واحد دارم که تموم کنم میخواستم بدونم چجوری وارد وزارت اطلاعات شوم لطفا راهنمایی کنید
 • مجید ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ - ۰۴:۰۸
  12 1
  سلام با عرض سلامتی و خسته نباسید خدمت سربازان ولایت فقیه با تمام وجودم دوست دارم جزعی از سربازان گمنام امام زمان بشم ولی نمیدانم ولی نمیدانم از چه راهی اقدام کنم ضمنا 31 سال سن دارم و عاشق شهادت در راه خدا لطفا راهنمایی کنید
 • مجيد ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ - ۱۸:۳۸
  4 2
  سلام چطور ميتونم در وزارت اطلاعات استخدام شوم و به كشورم عزيزم خدمت كنم؟
 • هادی ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ - ۰۹:۰۵
  4 3
  باسلام ۲۴سال سن دارم وعلاقه خاص به سپاه پاسداران رادارم چه افتخاری از این بهتر که سربازی در رکاب جانشین برحق صاحب الزمان باشی دارای مدرک کارشناسی مدیریت وچندسال سابقه بسیج فعال میباشم فقط امیدم بخدایه لطفا راهنمایی کنید..التماس دعا
 • رضا حسین پور ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ - ۱۱:۵۸
  6 0
  باسلام من دارای 12سال سابقه فعالیت در بسیج را دارم وخیلی دوس دارم برم سپاه یایگان ویزه ولی هرجامیرم میگن سنت بالاس 27سال سن دارم لطفا راهنمای کنید
 • عبدالله کمالی ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ - ۱۵:۴۹
  5 1
  با سلام وعرض خسته نباشید من 18سال دارم و در سیستان و بلوچستان از شهرستان نیکشهر میخواهم با ارادتمندی رهبر معظم انقلاب به خدمت جمهوری اسلامی در بیایم و در سازمان اطلاعات مشغول به کار شوم و ب ه انجام ماموریت های مهم ب این دولت خدمت کنم
 • محمد ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ - ۱۲:۰۸
  2 1
  من ميخوام وارد سپاه بشم
 • مرتضی عفت طلبی ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ - ۱۷:۲۶
  3 3
  باسلام وخسته نباشید من مرتضی عفت طلبی هستم استان آذربایجان شرقی شهرستان بناب میخواهم عضواین سازمان بشم وتوروخدامن وقبول کنیدتابتونم به مملکتم خدمت کنم منتظره جواب مثبت تون هستم التماس دعا
 • سوگند ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ - ۰۳:۵۵
  6 2
  سلام ببخشید میخواستم بدونم خانم ها هم میتونند وارد سازمان اطلاعات بشن یانه؟!واینکه میخواستم بدونم کسایی که وارد سازمان میشن دوره های خاصی مثل دفاع شخصی و رشته های رزمی هم اموزش میبینن یانه؟!؟!ممنون
 • رضاربانی ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ - ۲۳:۵۹
  4 1
  سلام دوست دارم باتمام وجود به کشورم خدمت کنم وآمادگی هم دارن
 • ایرج شیرزادی ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ - ۲۱:۴۷
  4 0
  سلام من میخام به عضویت سپاه در بیام ولی متاسفانه هیچ راهی نیست نمیدونم باید جکار کنم تو را به زینب قسم کمکم کنید.
 • حاجی شامحمدی ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ - ۲۱:۰۷
  5 0
  سلام من میخوام استخدام درسپاس قدس لطفا راهنمای کنید
 • صفری ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ - ۱۴:۲۴
  9 1
  سلام من میخوام استخدام درسپاس قدس لطفا راهنمای کنید ......
 • محسن ۱۳۹۴/۰۸/۰۶ - ۰۶:۳۹
  8 0
  سلام اگه کسی بخواد توی سپاه قدس وسازمان اطلاعات استخدام بشه باید چکار کنه به چه نهادی باید مراجعه کنه
 • سعید ۱۳۹۴/۰۸/۰۷ - ۲۲:۱۷
  2 0
  سلام.دوستان ساده لوح اینجا دفتز استخدام نیست که اطلاعات میدین.همه چی دست خداست.از اون بخواید.ببخشید
 • علیرضا ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ - ۰۳:۳۳
  6 0
  سلام جزییاتی برااستخدام مطرح نبودش که اگه امکان داره جزییاتی برای تبت نام ارایه بدید .التماس دعا
 • علیرضا ۱۳۹۴/۰۸/۱۵ - ۰۳:۳۸
  3 0
  سلام لطف کنید اطلاعاتی بابت استخدام ارایه بدید التماس دعا
 • مهرداد ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ - ۱۷:۱۳
  5 4
  سلام.من 22 سالمه و مشتاق به همکاری با سپاه و در حین خدمت ادامه تحصیل هستم...اگه امکانش هست راهنمایی کنید.ممنون
 • سید محمدجواد صحرایی ۱۳۹۴/۰۸/۱۷ - ۰۰:۴۶
  3 0
  سلام .من به کار در نیرو انتظامی ناجا ووزارت .علاقه مندم .ولی تابه حال هرجایی که برای گزینش رفتم به در بسته خوردم .با اینکه خیلی از اشناهای نزدیکمون درخدمت نظام کشورمون هستند.برای کسایی مثل من که علاقه به خدمت کردن در نظام را داریم چرا باید به در بسته بخوریم ؟؟ لطفا جواب بدید .مازندران بابل .
 • رشید ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ - ۱۹:۰۸
  7 2
  میخوام در سپاه استخدام بشم ولی نمیدونم چکار کار کنم راهنمای کنید
 • سیدرضاسیدصالحی ۱۳۹۴/۰۸/۲۰ - ۰۵:۱۶
  12 0
  سلام،میخواهم عضوسربازان گمنام امام زمان شوم،،وجانم را فدای انقلاب اسلامی ورهبر ولایت فقیه کنم،؟الان درشرکت نفت کارمیکنم؟چگونه وارداطلاعات شوم وجزو سربازان گمنام شوم؟؟؟؟عضوفعال بسیج هستم؟؟؟شهادت را دوست دارم؟ومیخواهم ازناموسم دفاع کنم،33سال سن دارم ،راهنمایی کنید،دیپلم دارم؟ونظام راخیلی دوست دارم؟؟؟؟چگونه باید عضوشوم؟؟؟؟
 • مصطفی ۱۳۹۴/۰۹/۰۲ - ۲۳:۰۷
  0 0
  س حدود هشت سال استخدام سپاه بود به دلیل مشکل خانمم استعفاد دادم الان میخوام برگردم موافقت نمکنن خواهش خواهش
 • مجتبی نوروزی ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ - ۰۰:۳۷
  3 0
  با سلام چطور می توانم برای سرزمینم تو سپاه پاسداران خدمت کنم لطفا مارا راهنمایی نمایید
 • هادی اسکندر ۱۳۹۴/۰۹/۰۳ - ۰۳:۰۹
  0 1
  به نام هر آنچه که دارم از اوست وزارت اطلاعات با سلام وخسته نباشید به یاران بر حق امام زمان من هادی اسکندر فرزند یک پاسدار جانباز که در سال ۸۲ فوت کرده و برادر زاده یک شهید هستم و در هیچ ارگانی کار نمی کنم یا بهتر بگم بیکار هستم چون مثل بعضی ها بابا ندارم خودتان بهتر می دانید که من چه میگویم عیبی نداره به قول معروف بعد از خدا وائمه رهبر عزیزمان را دارم و آرزوی من دوچیز است اول زیارت کربلا وبعد از آقا امام حسین شهادت دیگه خیلی رومانتیک نکونم خلاصه این که ما رو که جای راه ندادند اما اگه شما یه سرباز پیش مرگ واسه مملکت نیاز داشتین خدا وکیلی از ته دلم میگم من هستم (یا علی خدا قوت بده به زانوهای همتون
 • armin bahadori ۱۳۹۴/۰۹/۰۵ - ۱۴:۰۲
  3 1
  تو رو خدا کمک کنین خسته شدم میخام کنار حاج قاسم بجنگم کمکم کنید چطور برم سپاه قدس
 • مجتبی ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ - ۲۱:۳۳
  3 0
  باسلام واحترام خدمت حضرت ولیعصر(عج)وبرادران ارجمندسپاه جوانی هستم27ساله آماده باش، گوش به فرمان رهبرم. باسابقه بیش ازیک دهه بسیج. دوست دارم که بتوانم بعنوان عضوکوچکی ازخانواده سپاه خدمتی به ایران عزیزم داشته باشم .آماده انجام فعالیت درتمام زمینه های سپاه رادارم.باسپاس فراوان
 • فایزه ۱۳۹۴/۰۹/۰۶ - ۲۲:۳۳
  2 2
  به نام خدا سلام علیکم خدا قوت من خیلی دوست دارم دروزارت اطلاعات خدمت کنم ولی تا جایی که اطلاع دارم خانوم ها استخدام نمی شن
 • مجتبی ذوقی ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ - ۱۲:۰۲
  2 0
  جوانی هستم با 27 سال سن و لیسانسه.آماده ی انجام وظیفه برای کشور هستم در هر زمینه ای. ممنون میشم دست مارو هم بگیرید یا حق
 • محسن برستار ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ - ۲۲:۵۴
  1 0
  سلام می خواهم نیروهای داعش را با دستهام نابود کنم لطا منو راهنمایی کنید
 • علیرضا رضایی ۱۳۹۴/۰۹/۰۸ - ۲۱:۲۰
  4 0
  این سایت ها همشون الکین مگه به همین راحتی کسی می تونه وارد اطلاعات بشه اینجا ایران است
 • محمد ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ - ۱۱:۰۹
  1 0
  من کارمندرسمی هستم و درخواست استخدام اطلاعات دارم ولیسانس مدیریت فرهنگی ازعلم وکاربردی سپاه وبسیج13سال وفوق ديپلم برق وعلاوه برکارقبلی حاضرم با اطلاعات همکاری کنم
 • کوچکترین سرباز ولایت ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ - ۰۲:۲۷
  3 0
  سپاه الان تقریبا دانشگاه های هدفش سراسری هست. البته دانشگاه آزاد هم میشه و لی کمتر. معرف نیاز دارین توی هر دو سازمان. اینو بگم خدمت دوستان که بعضیا چون دوس دارن مردم ازشون حساب ببرن یا کلا عشق کارای اطلاعاتی هستن و اینور اونرو مییشنون خیلی دوس دارن وارد بشن ولی کسی که میاد باید قید خیلی از چیزها رو بزنه. کار بسیار سختی هست. کسی هم بخاطر پول بیاد قطعا ضرر کرده چون اینجورجاها پول پیدا نمیشه. قبلا دانشگاه جامع امام حسین (ع) توی مقاطع ارشد و دکتری در رشته های خاصی افراد رو با آزمون سراسری سنجش جذب و استخدام میکرد که الان دیگه اون هم تموم شده . سازمان اطلاعات هم دانشگاهش امام باقر ۰ع) هست. این دانشگاه هم توی رشته های خاصی میگیره لیسانس و ارشد میگیره. هر دوتا داننشگاه شما رو در طی تحصیل رصد میکنن و اگه اوکی باشین استخدام میشید.
 • مهران ۱۳۹۴/۱۰/۰۵ - ۱۵:۱۶
  4 0
  با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه مسولین نظام ،بنده 33 سال دارم بسیجی فعال و با مدرک مهندسی معماری و پایان خدمت از سپاه پاسداران و سه سال سابقه تدریس در آموزش و پرورش و ،،،،،،،،،، پیگیر استخدام در سپاه پاسداران هستم لطفا راهنمایی کنید،،،،با تشکر
 • محمد ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ - ۲۲:۴۲
  0 0
  برای این که بخوام استخدام وزارت اطلاعات بشم باید چکنم خواهشان جواب من بدید
 • نسیم ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ - ۱۵:۴۹
  6 0
  با سلام و خسته نباشید. من 16 سال دارم . مایل هستم که به عنوان یکی از سربازان گمنام به کشور خدمت کنم و عضو سازمان اطلاعات بشوم.باهوش هستم و قدم هم 170 هستش و تا تقریبا سه سال دیگ میشه که من کنکورم رو بدم. خواهش میکنم پاسخی به من بدید که اگر اینجا نشد من به جای دیگری برای این کار مراجعه کنم.
 • سعیدنجفی ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ - ۱۸:۲۳
  0 0
  من هم هستم
 • علی حسین خرمی مقدم ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ - ۱۱:۴۷
  0 0
  باسلام و ادای احترام و ادب بنده دارای مدرک لیسانس بازرگانی و دانشجوی ارشد مالی هستم و خواستار خدمت به جمهوری اسلامی هستم اما نمیدانم چطور و چگونه باید به استخدام این ارگان مقدس در آیم لطفا مرا راهنمایی کنید با تشکر
 • گمنام ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ - ۱۴:۰۴
  2 1
  سلام شدیدا دوست دارم در امور جنگی و ماموریتی شرکت داشته باشم ممنون سن 26
 • محمد ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ - ۱۵:۱۱
  4 0
  سلام الکی اینجا وقتتتون نگیرید باید رابط داشته باشید اونم یه اطلاعاتی باشه معرفی کنی الکی زور نزنید برای یه استخدام معمولی سپاه باید هفت خوان رستم بگذره چه برسه به اطلاعات
 • هادی ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ - ۱۲:۱۴
  0 0
  سلام هادی هستم امادگی برای جنگیدن با تروریست در هر کجای جهان را دارم سن ۲۹سال
 • محمد امین ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ - ۱۵:۴۱
  1 0
  با سلام و عرض ادب من علاقه زیادی دارم که در وزارت اطلاعات کار کنم هیچ گونه چشم داشتی هم ندارم حاضرم به هر نحوی که شده با وزارت اطلاعات همکاری کنم و بنده در زمینه های مختلفی فعالیت داشتم و احساس می کنم که برای این کار خیلی مناسب هستم همان طور که گفتم در زمینه های زیادی فعالیت داشتم مثل ورزشی در چند رشته متفاوت،مسابقات درون مدرسه ای داستان نویسی ،داستان کوتاه،شورای دانش آموزی،در بخش های مختلفی از بسیج مستضعفین،مسابقات درون مدرسه ای نهج البلاغه و...... خواهش می کنم برای کار در وزارت اطلاعات منو راهنمایی کنید
 • حامد ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ - ۲۳:۴۲
  1 0
  یا حسین با سلام به پیشگاه حضرت عصر {عج} و مقام معظم رهبری و شهدای صدر اسلام و دوستان عزیز من شدیدا مایل به استخدام در پیشگاه مقام معظم رهبری و سربازی گمنام آقا امام زمان هستم خواهش میکنم کمکم کنید با مدارک کامل و کارت پایان خدمت زیر پرچم.
 • یاسر ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ - ۲۰:۳۰
  1 0
  سلام به تمام عاشقان وطن.جانم فدای رهبرم وخاک وطنم؟ماکه پارتی نداریم .درضمن دیپلم بدرد کلفتی هم نمیخوره.یاعلی؟
 • رضا ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ - ۰۴:۰۱
  1 0
  سلام به پيشگاه و مقام معظم کل قوا حضرت خامنه اى اقا جان جانم به فدايت بنده حقير خواستار عضويت در سپاه و فدايى شما هستم بنده نه افتخار بسيجى بودنو داشتم نه غير خواستار اين هستم که براى حفظ نظام و دينم درمقابل حجوم بيگانگان دفاع کنم کمکم کنيد براى استخدام در سپاه قدس و ترويج دينم و دفاع از خاک کشورم با تشکر
 • Amir ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ - ۱۸:۳۷
  3 0
  با سلام خدمت دوستان عزیز جوانی هستم ۲۱ساله پدر مادرم فوت شده و کسیو ندارم که پشتی برام باشه میخام حداقل عمری که از من مونده برای کشورمو کسایی که دوستشون دارم سپری کنم پارتی ندارم که بیارتم توی نیرو انتظامی یا سپاه یا اطلاعات یا هرجای دیگه ایی که بتونم به رهبر عظیم الشعنم خدمت کنم کسی هم ندارم که بخوام نگرانش باشم الان هم تنها زندگی میکنم اگه به ادمی مثله من نیاز بود خوش حال میشم در رکاب دوستان و رهبر عزیزمان باشم خدافظ
 • وحید ترکاشوند ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ - ۰۱:۵۶
  0 0
  باسلام به روان پاک شهدای مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله من فرزند ایرانم ایرانی که آغشته به خون پهلوانان پاکترین جوانانی است که درتاریخ خودنطیروهمتایی نداشتن من فرزند یه شهیدم آرزو دارم راه پدرم رابانثارکردن خون خوددرراخداوندادامه دهم ازخداونددرخواست میکنم که این راه روبرویم هموارکندباتشکر
 • وحید ترکاشوند ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ - ۰۱:۵۶
  0 0
  باسلام به روان پاک شهدای مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله من فرزند ایرانم ایرانی که آغشته به خون پهلوانان پاکترین جوانانی است که درتاریخ خودنطیروهمتایی نداشتن من فرزند یه شهیدم آرزو دارم راه پدرم رابانثارکردن خون خوددرراخداوندادامه دهم ازخداونددرخواست میکنم که این راه روبرویم هموارکندباتشکر
 • roghi ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۱۳:۳۸
  0 3
  با سلام...من 29 سالم هست و فوق لیسانس دارم ایا میتونم در سپاه یاوزارت اطلاعات استخدام بشم.. لطفا راهنمایی کنید..ممنون
 • با سلام من خانم 37 ساله فرزند شهید هستم بسیار مایلم که درسپاه قدس یا اطلاعات بعنوان سرباز گمنام خدمت کنم اگر لیاقت خدمت در این ارگان را داشته باشم
 • امیرضابازوند ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ - ۲۰:۵۲
  1 1
  سلام من 18سال سن دارم و198قدودارای نیروی جسمانی قوی باتوجه به اینکه علاقه ی خاصی که به سپاه قدس وگروه صابرین دارم دوست دارم ادامه ی زندگی خودرادرراه ولایت ومحافظت ازحرم مطهرحضرت زینب فداکنم وتااخرین قطره ی خون بجنگم وبا این همه ظلم وستم مبارزه کنم لطفا راهنمایی کنید
 • اسحاق ریگی ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - ۰۱:۱۹
  1 0
  دوست دارم واردات سپاه شم لطفت راهنماییم کنید
 • مهران ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ - ۰۴:۵۷
  1 3
  بادرود به روان پاک شهیدان.میخواهم این عمر باقیمانده ام را برای دین و رهبر معظم و کشورم خدمت کنم
 • احسان ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ - ۲۳:۵۰
  0 0
  باسلام احترام با اجازتون خلاصه کلام با اینکه خانواده درجه یک شهدا باچهارشهید ویک جانباز پدرو ایثارگرهنوز دنبال کاریم به دفتر حضرت اقا نامه نوشتین ایشونم سریع دستور داد اداره کاردبیل بهم کار بدین ماشینم دارم استفاده کنم ولی خداشاهده به حضرت ابولفضل روح تنم فداش انداخت دورگفت برای خوذت پارت پیدا کن با داشتن رشته شهرسازی به قران بیست شش سالمه خجالت میکشم بگم بابا پول بده توروح پاک شهدا قسم کاری بود اجرتون با خدا به خدا همه جا رفتم فقط پارات میخوان میتونید تحفیق کنید پایتدخ باشید
 • مینا ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ - ۱۰:۱۸
  2 0
  با سلام من لیسانس حقوق هستم خوشحال میشم خدمت کنم شرایطش را ایمیل کنید.
 • عبدالله ایرانی ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ - ۰۵:۳۳
  0 0
  سلام خسته نباشین من میخوام توسپاه یا اطلاعات استخدامم کنین بایدچکارکنم عضو بسیج وهلال احمر هستم و۸سال کارمند دارو خانه و درمانگاه بودم ملوان هم هستم تصمیم گرفتم که به کشورم خدمت کنم و جانم رادرراه میهنم فداکنم ۲۴سال سنمه خواهش میکنم توضیحات لازم رو بمن بدین باید از کجا شروع کنم خودم هم بومی قشم هستم منتظرخبرتون هستم ممنونم اگه براتون زحمتی نیست
 • بی نشان ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ - ۲۳:۰۹
  0 0
  با سلام من یک رزمی کار هستم 25 سالمه اما سابقه درخشانی ندارم
 • ناصر ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ - ۲۰:۵۲
  1 0
  اگه کسی تونست استخدام وزارت اطلاعات بشه لطفا دست منم بگیره با جان و دل میپذیرم
 • meysam ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ - ۲۰:۴۲
  2 0
  باسلام من پنج سال سابقه فعال دربسیج رودارم ودان 1 جودورادارم و اگر امکان دارد به من بگویید چگونه می توانم استخدام دروزارت اطلاعات شوم
 • امین شعبان ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ - ۱۶:۲۶
  1 0
  بسم رب شهدا.سلام.خداقوت.من یکسالونیم هستش دنبال رفتن به سوریه هستم جوابی نگرفتم.همه دنبال آشنا بودن ازم.حتی نامه دادم به دفترآقا جوابی ندادن.عمری که فانیست چه خوبه این فنا شدن در راه خداواهل بیتش باشه.خسته شدم از دنیایی که پر شده از ظلم وستم.میگن درناامیدی بسی امیدهستش.اگه میتونیدکاری کنی دریغ نکنین ازم جان بی بی زینب.از زن و زندگیم گذشتم.به خانمم گفتم تاحدی تونستم قانعش کنم.من آموزش برگ سبز بسیج رو دارم.خدمته مقدسمو تو ارتش گذروندم.۲۵سالمه.توان بدنیم بدنیست وآماده آموزش ودفاع ازمردم مضلوم سوریه بخصوص حرم بی بی هستم.درنهایت اگه بدرددفاع نخوردم به درد پوتین تمیز کردنتون میخورم.دریغ نکنین توروخدا.من عوض ندارم خدا عوضشوبهتون میده.هدفمم میدونم وبهش ایمان دارم.شما رو ب مولا کمک کنین.امین شعبان.بروجرد.متاهل
 • 0 0
  با سلام و احترام خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی و برادران دینی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،و عرض ادب خدمت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی،من یک فرد بسیجی هستم،36ساله از استان البرز،می خواهم،یکی از سرباز گمنام امام زمان عج،درخدمت آقا و حاج قاسم سلیمانی به ایران عزیز و انقلاب اسلامی خدمت کنم
 • حسن محمدی ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ - ۰۸:۲۰
  0 0
  با سلام واحترام دعا ی سلامتی امام زمان و مقام معظم رهبری من چند با رفتم برای استخدام در اطلاعات و سپاه ولی چون آشنا نداشتم کارم دروست نشود پارسال درسپاه فرودگاه مهرآباد رفتم همی کارهایم دروست شود گفتن بیا سرکار ولی بعد آن روز رفتم سرکار گفتن برو خبر میدهم ولی بعدش فهمیدم که کسی دیگر بجای من رفته خیلی ناراحت شدم چرا؟چون من آشنا نداشتم و اون آشنا داشت باید حق دیگران را ؟نمدانم چرا25سال نیز من در بسیج و پایگاههای بسیج و سپاه هستم 8*1*95التماس دعا سلامتی رهبر مان آقای خامنه‌ای
 • امید علیپور ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ - ۰۹:۳۳
  1 0
  با سلام. من میخوام حفاظت سپاه باشم مراحل عضویت وچه جوری آیا ممکن است لطفا راهنمایی کنید
 • حمید ادیب ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ - ۱۵:۰۷
  1 0
  می خاستم بدونم اگر کسی هم سابقه کیفری داشته باشه هم خدمت نرفته باشه می تونه تو این سازمانها خدمت کنه؟؟؟؟
 • علی ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ - ۱۷:۱۶
  0 0
  باسلام من علی هستم عاشق سپاه هستم سنم16سالم هس چطورازهمین الان برم سپاه
 • حامد ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ - ۱۸:۴۳
  2 0
  منهم آرزوی سربازی امام زمان را دارم. میرویم تا انتقام سیلی مادر بگیریم . اگر لایق خدمت بودم خبرم کنید. خوشحال می شم. سپاس.
 • هه ژار ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ - ۱۴:۱۴
  0 0
  با سلام . منم دوست دارم خدمت کنم و وارد سازمان بشم . لطفا راهنمایی کنید
 • احمد ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ - ۱۵:۲۵
  0 0
  سلام. میخواستم بدونم شرایط وارد شدن ب وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه چیه؟؟؟ آیا نیرو جذب میکنند . من مدرکم کارشناسی رشته شیمی هست. با تشکر
 • اصغرصادقی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ - ۰۸:۱۷
  0 0
  من راننده ترانزیت هستم اگه نیروی برای دفاع از وطن من داوطلب من جانم رافدای مملکتم ایران نثارمیکنم
 • رستم ۱۳۹۵/۰۲/۱۲ - ۰۹:۴۶
  1 0
  با سلام.من لیسانس حقوق دارم خیلی دوست دارم به استخدام حفاظت اطلاعات سپاه دربیام.اما نمیدونم باید به کجا مراجعه کنم.لطفا اگه امکانش هست دوستان راهنمایی کنن ممنون میشم
 • ارزو ۱۳۹۵/۰۲/۱۶ - ۲۰:۰۸
  6 2
  سلام من میخام وارد سازمان بشم ولی هیچ مشکلی با سختی شرایطش ندارم من باید وارد سازمان بشم نمیدونم چیکار کنم راهنماییم کنید
 • گمنام ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ - ۰۲:۲۹
  2 0
  سلام به تمام دوستانم اگر شخصی قصد خدمت به وطنش را داشته باشد نیازی نیست که حتما از پرسنل وزارت باشد ما در هر شغلی باشیم متوانیم با اخبار درست و صحیح مراتب را اگاه ساخته و از نیت پلید دشمنان در امان باشیم ضمنا هیچ کس نباید اطلاع داشته باشد که ما با وزارت همکاری میکنیم حتی موقع گزارش طوری گزارش دهیم که گوش های خودمان نیز متوجه نشن.شماره 113و114
 • داریوش اکبری ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ - ۰۹:۴۹
  2 0
  سلام و عرض خسته نباشید فرزند جانباز 60درصد شیمیایی هستم شاید سوالی که میپرسم مرتبط با حیطه کاری شما نباشه تورو به مقدساتتون قسم کمکم کنید من آرزومه برم دمشق مدافع حرم شم هرکاری بگید میکنم ازتون عاجزانه خواهش میکنم واسم کاری کنید ممنون
 • حمیدرضاخوش اخلاق ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۰۱:۱۲
  12 0
  شرایط استخدام درسازمان به چه نحوی هست یا علی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.