همه‌ی خبرهای امروز
  • دارو ۱۳۹۷-۰۵-۲۲ ۱۳:۰۵

    چالش‌های پیش روی صنعت دارویی کشور

    از ادعای تعطیلی کارخانه به دلیل کمبود پوکه آمپول تا احتکار دارو

    جواد صبوحی

    جامعه:وقتی بحران و کمبودهای بیش از ۳۰۰ قلم دارو در سال‌های ۹۰ و ۹۱ جان مردم و بیماران را به لب رساند و زمینه را برای کاسبی دلالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی فراهم ساخت، کار به استعفا و به تعبیری دیگر «برکناری» دکتر وحید دستجردی از وزارت بهداشت کشیده شد، اما باز هم تب بحران مدیریت در بازار دارو براحتی پایین نیامد.