همه‌ی خبرهای امروز
  • افقهی ۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۱۵:۲۲

    سکاندار اقتدار

    سید هادی سید افقهی

    به‌طور نمونه در موضوع تهدید به جنگ ( از سوی آمریکا) که از سوی برخی افراد مطرح شد، مقام معظم رهبری بارها با رد آن فریاد سر دادند که جنگی رخ نخواهد داد. این موضعگیری صریح تأکید می‌کند که دشمن نتوانسته ایشان را دچار تزلزل کرده و طبق قواعد خود با ایشان بازی کند و در نتیجه این دشمن است که دچار خطای محاسباتی خواهد شد.