همه‌ی خبرهای امروز
  • میوه ۱۳۹۷-۰۶-۲۱ ۰۹:۱۶

    خواب اقتصادی، نوبر است

    رقیه توسلی

    گرانی کم سابقه میوه در تابستان، نارضایتی مردم را بدنبال داشته و در این یادداشت، روی سخن مان آقای رئیس جمهور است.