همه‌ی خبرهای امروز
  • محمد حسین جعفریان ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۴:۰۸

    آیا کالاهای اساسی به سرنوشت سوخت دچار می‌شود؟

    محمدحسین جعفریان

    شما را به خدا دست از این مدیریت آزمون و خطایی بردارید. اکنون دوباره زمزمه راه‌اندازی کارت‌هاست و صرف دریایی از بودجه برای زنده کردن آنچه به دست خود نابود کرده‌ایم!