همه‌ی خبرهای امروز
 • دنیا معتمدی ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۲:۳۰

  روایتی از جهانِ سوخته «دنیا»

  سفره عشق پهن است

  رقیه توسلی

  ساری-«دنیا»، بازمانده حادثه انفجار گاز است... همان نیمه شب آذرماه نود و شش که شعله ها به خانه شان هجوم آوردند و والدینش را با خود بردند... و او ماند با جهانِ کودکانه ای که بوی سوختن می دهد...

 • میز ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۲:۲۹

  کلاغ های باغ مجاور قارقار می کنند

  رقیه توسلی

  یاداشت ذیل نقدی به تکریم ارباب رجوع در ادارات بوده و به این مساله مهم می پردازد.

 • شناسنامه ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۲:۲۷

  شناسنامه ها احضار شدند

  رقیه توسلی

  داستان ذیل حکایت زندگی یک نظامی ست که فرزندانش در اقصی نقاط ایران متولد شدند.

 • برنت ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۱۲:۲۷

  دیدار با لشکر ابرها در « بِرنِت »

  رقیه توسلی

  اگر شمال آمده اید و جاده فیروزکوه را در پیش گرفته اید، تَه ذهن تان باشد بعد از «دوآب»، در ۵ کیلومتری «سوادکوه»، به تابلو کاشته شده ی «بِرنِت» بی اعتنایی نکنید.