همه‌ی خبرهای امروز
  • 0 ۱۳۹۷-۰۷-۲۲ ۱۵:۵۱

    آرماتوربند افغانستانی که اولین رمانش به انگلیسی چاپ شده است:

    می‌گفتند کارگری کجا نویسندگی کجا؟!

    مهدی توسلی می گوید: وقتی می‌گفتم که دارم کتابی با فلان موضوع می‌نویسم، می‌گفتند پسرجان! کتاب‌های فارسی را کسی نمی‌خواند. بعد تو می‌خواهی بروی انگلیسی بنویسی؟!