همه‌ی خبرهای امروز
  • سمپاشی دام ۱۳۹۸-۰۴-۰۳ ۱۷:۲۶

    در قالب بسیج خدمت

    جایگاه های دام در بشرویه سم پاشی شد

    خراسان جنوبی_ مسئول شبکه دامپزشکی شهرستان بشرویه گفت :با هدف خدمت رسانی به دامداران شهرستان بشرویه رزمایش خدمت با مشارکت گروه جهادی شهید علی نژاد نسبت به واکسیناسیون رایگان دام وطیور و خدمات درمان ،آموزشاقدام شد.