همه‌ی خبرهای امروز
  • مدارس خشتی وگلی ۱۳۹۸-۰۵-۲۵ ۱۴:۴۷

    پایان مدارس خشت و گلی در سیستان و بلوچستان

    سیستان وبلوچستان-سند جامع توسعه آموزش و پرورش در استان سیستان و بلوچستان تدوین شده که حذف مدارس خشت و گلی در قالب این میثاق نامه با خیرین در راستای تحقق اهداف کمی و کیفی این سند است.