همه‌ی خبرهای امروز
  • نصرالله تاجیک ۱۳۹۸-۰۷-۲۰ ۰۸:۲۷

    یادداشت/

    سیاست پاندولی اردوغان و ادامه بحران در سوریه

    تهیه و تنظیم: سید احمد موسوی

    «رجــب طیب اردوغان» بــرای ایجاد یک نوار مرزی تحت عنوان «منطقــه امن» در جنوب غربی کشورش و جداســازی کردهای سوریه از کردهای ترکیه، نواری به عمق ۳۲ کیلومتر و طــول ۴۸۰ کیلومتر را برای اســکان حدود ۲  میلیون آواره ســوری در نظر گرفته اســت.