پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۲

مراسم خطبه خوانی تحویل کشیک خدام حرم مطهر امام رضا (ع)/گزارش تصویری

مراسم خطبه خوانی تحویل کشیک خدام حرم مطهر امام رضا (ع)/گزارش تصویری

حسین کام شاد-مراسم خطبه خوانی تحویل کشیک خدام حرم مطهر امام رضا (ع)