شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۰۰

طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن/عکس خبری

طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن

حسین کام شاد -طولانی ترین ماه گرفتگی قرن رخ داد ؛ این گرفت ساعت ۲۱ و ۴۵ دقیقه با قرار گرفتن ماه در نیم سایه زمین شروع و در ساعت ۲۲ و ۵۳ دقیقه گرفت کلی ماه آغاز شد.