دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۰

"مسجد جامع نیشابور" / گزارش تصویری

"مسجد جامع نیشابور"

مهیار متولی زاده کاخکی - "ایمان" باوریست قلبی که از حضور توأمان بعد جسمانی و روحانی انسان نازل می گردد. یکی از مراکز تجلی و بروز ایمان، مساجد می باشند که در دین اسلام همواره محل نیایش، عبادت، گردهمایی و برگزاری مراسم و آیین مسلمانان بوده اند. مساجد، از سویی با عظمت خود موجب ایجاد حس فروتنی و تواضع در بعد جسمانی انسان شده و از سویی دیگر از طریق فرم و معماری الهی خود، موجب تقرب هر چه بیشتر بعد روحانی انسان به خدا می شوند که این اثرات، بهترین شرایط را برای تجلی ایمان فراهم می آورد. اما سؤال اینجاست که آیا هر کدام از ما به عنوان یک مسلمان توانسته ایم ایمان خود را در این مکان متجلی ساخته و از عهده ی این وظیفه بر آییم؟ آیا توانسته ایم تجلی ایمان را در مکانی همچون مسجد، که چهره ای از عظمت اسلام است، درک نماییم؟ . یکی از کهن ترین و دیرینه ترین مساجد کشور "مسجد جامع نیشابور" است که در سال 899 هجری قمری و توسط "پهلوان علی کرخی" ساخته شده است.