جمعه ۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۲

شبیه سازی واقعه غدیر خم/عکس خبری

شبیه سازی واقعه غدیر خم

علی کریمی رستگار-شبیه سازی واقعه غدیر خم