چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۲

کشف کارگاه مشکوک به تولید مشروبات الکلی در حاشیه شهر مشهد / گزارش تصویری

کشف کارگاه مشکوک به تولید مشروبات الکلی در حاشیه شهر مشهد

آرمین صمیمی - کشف کارگاه مشکوک به تولید مشروبات الکلی در حاشیه شهر مشهد. در این کارگاه مقدار 60 هزار لیتر انگور در انتظار تخمیر کشف شد.