چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۱

نمایش سیرک بین المللی آفتاب /گزارش تصویری

/

نمایش سیرک بین المللی آفتاب

بهرام صدیق زاده - سیرک بین المللی آفتاب روزهای پایانی اجرای خود را در مشهد میگذراند. به نوعی میتوان گفت کار در سیرک نگاهی به زندگی است که هنرمندان این رشته هر روز با خطرات جانی، تحمل استرس نمایش زنده و فراموشی مشکلات روزمره شان با آن دست وپنجه نرم میکنند . سبکی از زندگی که صبر و تلاش زیادی را میطلبد و شاید دستمزدی به تناسب با سختی کار نداشته باشد. شغلی که این روز ها طرفدار چندانی ندارد ولی به طبقه ای از مردم جبر میشود یا ممکن است کسانی باشند که زندگی را اینگونه می پسندند. از دستاورد های این سیرک میتوان به حمایت از حقوق حیوانات، اجرا ی هنرمندان امریکای لاتین، شرق آفریقا همچنین به ایجاد شور و شوق در بین تماشاگران اشاره کرد.