شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵

فیلم| تشرف کودکان سرطانی به حرم مطهر رضوی

کودکان سرطانی

کودکان سرطانی به حرم مطهر رضوی مشرف شدند.