دوشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۴

لحظه تعویض پرچم گنبد امام حسین در اولین شب محرم

پرچم

لحظه تعویض پرچم گنبد امام حسین در اولین شب محرم را مشاهده می کنید.